Kalendri sissekanded

 

2018

Kalender:  RSS
 

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimi
22.10.2018–23.10.2018 Sofia, Bulgaaria EUROOPA KOMISJON: 躭ikoolide ja ettev鮰ete foorum
26.09.2018–27.09.2018 Vilnius, Leedu ENTERPRISE LITHUANIA: Bioteadused Baltikumis 2018
09.07.2018–14.07.2018 Toulouse, Prantsusmaa EUROSCIENCE: EuroScience avatud foorum
20.06.2018–24.06.2018 Elenite, Bulgaaria BULGAARIA TEADUSTE AKADEEMIA: 6. rahvusvaheline p鮨lumajanduse ja toidu konverents
12.06.2018–14.06.2018 Rauma, Uusikaupunki, Soome LINC: Rahvusvaheline Leader konverents LINC 2018 Soomes
07.06.2018 Maaeluministeeriumi suur saal, Lai tn 39/41, Tallinn MAAELUMINISTEERIUM: EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 SEIREKOMISJONI 13. ISTUNG
07.06.2018 L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Ettev鮰jate suveseminar
05.06.2018 Br黶sel, Belgia SCIENCE BUSINESS: Iga-aastane konverents "Teadus ja innovatsioon: EL-i uus strateegia"
04.06.2018 Sofia, Bulgaaria EUROOPA KESKKONNA B躌OO: 躊P tuleviku alane konverents "躊P ristteel: 躧tsus ja j鋞kusuutlikkus muudavad meid tugevamaks"
01.06.2018 Praha, T歟hhi ENRD: T鲻grupp "Riiklike maaeluv鮮gustike kommunikatsioon"
31.05.2018 Praha, T歟hhi ENRD: Perioodi 2014-2020 Euroopa riiklike maaeluv鮮gustike 11. kohtumine
30.05.2018–31.05.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Inspiratsiooni p鋏vad
25.05.2018 Br黶sel Belgia EUROOPA MAAELUV誖GUSTIK: Euroopa maaeluv鮮gustike juhtr黨ma 9. t鲻kohtumine
23.05.2018–24.05.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: 誴pereis
22.05.2018 Br黶sel Belgia ENRD: Seminar "Arukad k黮ad - maapiirkondade teenuste uuendamine l鋌i sotsiaalse ja digitaalse innovatsiooni"
21.05.2018–25.05.2018 Prantsusmaa, C魌es d'Armor TARTUMAA ARENDUSSELTS: Koolitusreisi Prantsusmaale
20.05.2018–21.05.2018 Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: Piiri黮ese koost鲻projekti "The FinEst Band Camp" esimene rahvusvaheline b鋘dilaager
19.05.2018 Kreeka VIRUMAA LEADER TEGEVUSGRUPID: 誴pereis
18.05.2018–20.05.2018 V鋝ternorrland, Rootsi EUROOPA V誖GUSTIK: Rootsi Maap鋏v
18.05.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
17.05.2018–18.05.2018 Helsingi, Soome EUROOPA HINDAMISV誖GUSTIK: Heade praktikate seminar "LEADERi/CLLD lisandv滗rtuse n鋓tamine l鋌i hindamise"
17.05.2018–18.05.2018 Belgia VALLOONIA MAAELUV誖GUSTIK: Rahvusvaheline seminar "Innovatsiooni soodustamine - maapiirkonna v鋖jakutsetele vastamine"
17.05.2018 Maaeluministeerium, Lai tn 39/41, Tallinn LEADER/CLLD: Seminar 揔ogukonna juhitud kohalik areng Euroopas ja Eestis 2021-2027
16.05.2018 Tartu Teaduspargis Riia mnt 181A, Tartu BioCC O: Infop鋏v "Mikrobioloogia, 鮥ged t鲻v鮰ted mikrobioloogiliste analside teostamisel. Piim- ja piimatooted, lihatooted."
16.05.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal INNOVATSIOONIV誖GUSTIK: Innovatsiooniklastri meetme toetuse saajate 黰arlaud 1/2018
16.05.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal MAAELUV誖GUSTIKU INFOP腅V: Innovatsiooniklastrid - esimesed sammud 2/2018
14.05.2018–17.05.2018 Kopenhaagen, Taani EUROOPA KOMISJON: 26. Euroopa biomassi konverents ja mess EUBCE 2018
14.05.2018–15.05.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Hindamiskomisjoni koosolekud
11.05.2018 NELJA VALLA KOGU: 躭dkoosolek
10.05.2018 V鮮u V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Infop鋏v k黮a- ja kultuurimeetme taotlejatele
08.05.2018 Tallinn, Tallinna Teeninduskool, Majaka 2 EESTI TOIDUAINETET种STUSE LIIT: Toidu m鋜gistamist k鋝itlev infop鋏v
07.05.2018 Eesti Maa黮ikool Kreutzwaldi 56/1 avatud 黮ikooli 鮬peklass A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Avatud 躭ikooli veebip鮤ine kursus "H黦ieenin鮱ded ja personali h黦ieen ilu- ja isikuteeninduses"
07.05.2018 P鮨va P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek
07.05.2018–11.05.2018 Sloveenia ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: "S滗sta turismi arendamise" teemaline 鮬pereis
03.05.2018 Br黶sel Belgia ENRD: T鲻grupp "Maapiirkonade noortele atraktiivsemaks muutmine"
03.05.2018 Tartu, Eesti Maa黮ikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 EESTI TOIDUAINETET种STUSE LIIT: Toidu m鋜gistamist k鋝itlev infop鋏v
03.05.2018–04.05.2018 P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: 誴pereis "Sibulatee v鮮gustik"
03.05.2018 V鮮u kesklinna park, J黵i tn ja Vabaduse tn nurgal, V鮮umaa V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Uma Mekk kevadlaat 2018
01.05.2018 躭e Eesti EESTI MAATURISM: Maaturismi ettev鮰ete avatud uste p鋏v
28.04.2018–29.04.2018 Avij鮡 PEIPSI-ALUTAGUSE KOOST种KODA: Kanuuretk 2018
26.04.2018 Kinsale, Iirimaa HORIZON 2020: Rahvusvaheline s黰poosion "Toidup鮤ised haigustekitajad - farmist apteegini"
26.04.2018–27.04.2018 Jurmala, L鋓 EUROOPA KOMISJON: EIP-AGRI seminar "Lubades talunikel digitaal-ajastusse siseneda: AKISe roll
25.04.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Liikmete 黮dkoosolek ja klubi鮤tu
24.04.2018–25.04.2018 Eesti Maa黮ikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045 EESTI MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - koolitus kommunikatsioonist, konfliktide v鋖timisest, meediaga suhtlemisest jne.
24.04.2018 Kuressaare Ametikooli konverentsiruum K3, Kohtu 22, Kurressaare TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Saaremaal
24.04.2018 Roheline 1b, Nooruse maja, P鋜nu TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" P鋜numaal
23.04.2018 Soome HIIDLASTE KOOST种KOGU: Rahvusvahelise projekti One Belt 鮬pereis
23.04.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Viljandimaal
23.04.2018 Villa Theresa, Tammiku 9, Rakvere, L滗ne-Virumaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" L滗ne-Virumaal
23.04.2018–25.04.2018 P鮨vamaa P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Hindamiskomisjoni rings鮥dud ja koosolek
23.04.2018–24.04.2018 Maidla VIRUMAA KOOST种KOGU: Taotlejate kuulamine
22.04.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Rattamatk 揗鋜ka ja avasta LEADER-it
20.04.2018 躭enurme, Eesti P鮨lumajandusmuuseumi h滗rber EESTI RUKKI SELTS: Eesti Rukki P鋏v
20.04.2018 Tartu L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Koost鲻kohtumine
19.04.2018–21.04.2018 Tartu, Tartu n鋓tuste messikeskus MAAMESS 2018
19.04.2018 Sangaste Seltsimaja, Sangaste TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Valgamaal
19.04.2018 R鋚ina Loomemaja, Pargi 31, R鋚ina TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" P鮨vamaal
19.04.2018 KODUKANT L哪NEMAA: Juhatuse koosolek
19.04.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek ja 黮dkoosolek
19.04.2018 Virumaa VIRUMAA KOOST种KOGU: Paikvaatlus
18.04.2018 L鮱na-Eesti EESTI MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - ettev鮰ete k黮astuse p鋏v "Toormele lisandv滗rtuse andmine"
18.04.2018 Rapla Keskraamatukogu, Lasteaia 5, Rapla TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Raplamaal
18.04.2018 Hiiu MV (endine), Leigri v鋖jak 5, K鋜dla TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Hiiumaal
18.04.2018 Ida-Virumaa TL, Rakvere 27, J鮤vi TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Ida-Virumaal
17.04.2018–19.04.2018 Maa黮ikool, Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Rahvusvaheline konverents "Agroforum Mare Balticum"
17.04.2018 Sadala Rahvamaja, Sadala, J鮣evamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" J鮣evamaal
17.04.2018 Lihula Kultuurimaja Tallinna mnt 1a, Lihula TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" L滗nemaal
17.04.2018 Harju TL 鮬peklass,躪snurme tee 8, Saku TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Harjumaal
17.04.2018 V鋓ke-Maarja Seltsimaja, Pikk 2, V鋓ke-Maarja TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" L滗ne-Virumaal
17.04.2018 V鮤ma seltsimaja, L滗ne-Virumaa ARENDUSKODA: 躭dkoosolek
17.04.2018 Luunja LEADER TEGEVUSGRUPID: Peipsimaa Koost鲻foorumi koosolek
16.04.2018–18.04.2018 Kuressaare EUROOPA MAAELUV誖GUSTIK: "Elav P鮤jala maapiirkond"
16.04.2018–19.04.2018 Viin, Austria EUROOPA KOMISJON: Konverents "Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks - lahendused 黨iskonnale, majandusele ja keskkonnale"
16.04.2018 T鮮va Kultuurimaja, M鋘niku 5, T鮮va, Valgamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Valgamaal
16.04.2018 Maaeluministeeriumi suur saal, Tallinn EESTI P誏LUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA: Infop鋏v "Keemilised riskid toidus"
16.04.2018–19.04.2018 Soome L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Rahvusvahelise koost鲻projekti "Coastal and Dune Management" 鮬pereis
16.04.2018 Saku, Harjumaa NELJA VALLA KOGU: Juhatuse koosolek
16.04.2018 Kuressaares, hotellis "Meri" MAAELUV誖GUSTIK: Maaeluv鮮gustiku koost鲻koja 8. istung perioodil 2014-2020
13.04.2018 Eesti Maa黮ikool Kreutzwaldi 56/1 avatud 黮ikooli 鮬peklass A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Avatud 黮ikooli koolitus "Eesti traditsioonilised k滗ritatud joogid"
13.04.2018 Lustivere Kultuurimaja, M鮥sa tee 9, Lustivere, J鮣evamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" J鮣evamaal
13.04.2018 Kohvik Aal, Fr.Tuglase 2, P鮨va, P鮨vamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" P鮨vamaal
13.04.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa P腞NUMAA TALUPIDAJATE N誙STAMISKESKUS: Infop鋏v "Pindalatoetused 2018"
13.04.2018–15.04.2018 V鮮umaa V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Rahvusvaheline koost鲻projekti partneri k黮astus
12.04.2018 Eesti Maa黮ikool, Kreutzwaldi 56/1 鮬peklassis A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Koolitus "Allergeeniohje toiduk鋓tlemisettev鮰te enesekontrolliplaanis"
12.04.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa EESTI TAIMEKASVATUSE INSTITUUT: "Taimekaitse infop鋏v" Viljandis
12.04.2018 Maa-amet, Mustam鋏 tee 51, Tallinn MAA-AMET: seminar "Haritava maa turu黮evaade"
12.04.2018 P鋏va villa, Haapsalu, Lai 7, L滗nemaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" L滗nemaal
12.04.2018 Tartumaa PL, Jalaka 48, Tartu TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" Tartumaal
12.04.2018 Hotell Euroopa, Paadi 5, 10151 Tallinn 諯OLOOGILISTE TEHNOLOOGIATE KESKUS: Infop鋏v "Mahetoodete turundus"
12.04.2018 Soome PAIK: UNESCO Maailmap鋜andi seminar
11.04.2018 Eesti Taimekasvatuse Instituut, J. Aamisepa 1, J鮣eva alevik EESTI TAIMEKASVATUSE INSTITUUT: "Taimekaitse infop鋏v" J鮣evamaal
11.04.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Seire t鲻r黨ma koosolek
11.04.2018 V鮮u KAGU-EESTI LEADER TEGEVUSGRUPID: Koosolek
11.04.2018–12.04.2018 Resort Hotel & Spa ESTONIA, saal nr 6, A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, P鋜nu EESTI P誏LUMAJANDUSLOOMADE J誙DLUSKONTROLL AS: Konverents "Lihaveiste aretus - v鮥malused ja v鋖jakutsed"
11.04.2018 Nooruse 1, Nooruse maja, P鋜nu, P鋜numaa P腞NUMAA TALUPIDAJATE N誙ANDEKESKUS: Infop鋏v "Pindalatoetused 2018"
11.04.2018–15.04.2018 PARTNERID ja J腞VA ARENGU PARTNERID: YEAH projekti partnerite 鮬pereis
11.04.2018–13.04.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: 誴pereis
11.04.2018 VIRUMAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
10.04.2018 Br黶sel, Belgia SCIENCE BUSINESS: Konverents "Antibiootikumiresistentsus - Kriisi ennetamine"
10.04.2018 Villa Theresa, Tammiku 9, Rakvere, L滗ne-Virumaa EESTI TAIMEKASVATUSE INSTITUUT: "Taimekaitse infop鋏v" Rakveres
10.04.2018 Veskisilla hotell ,T黵i-Alliku, T黵i vald, J鋜vamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" J鋜vamaal
10.04.2018 T黵i Kultuurikeskus, Hariduse 1, T黵i, J鋜vamaa EESTI P誏LUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA: P鮨lumajanduse suurkogu 2018 "Unistades suurelt - Eesti p鮨lumajanduse visioon aastani 2030
10.04.2018 Haljala, L滗ne-Virumaa PARTERID: Juhatuse ja hindamiskomisjoni infop鋏v
09.04.2018–12.04.2018 Edinburgh, 妎timaa OECD: 11. Maaelu arengu konverents "Innovatsiooni edendamine maapiirkonnas"
09.04.2018–13.04.2018 T Viljandi kultuuriakadeemia, Turu 7, Viljandi linn OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAJANDUSKOOL: Koolitus "P鮨lumajandusloomade nahkade parkimine"
09.04.2018 Harjumaa NELJA VALLA KOGU: Juhatuse koosolek
09.04.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Hindamiskomisjoni koosolek
09.04.2018 Navi seltsimaja, V鮮umaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: "Pindala- ja loomatoetuste infop鋏v p鮨lumajandustootjatele" V鮮umaal
09.04.2018 Lahemaa rahvuspargi keskus, Palmse ARENDUSKODA: Lahemaa s滗stva turismi arengustrateegia seminar
09.04.2018 Endla 4, V korrus, Tallinn EESTI MAA躄IKOOLI MAHEKESKUS: Infop鋏v mahesektori organisatsioonidele
09.04.2018 VIRUMAA KOOST种KOGU: Projekti "Noored sohu" t鲻koosolek
06.04.2018–12.04.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal MAAELUV誖GUSTIK: Piirkondlik avatud talude infop鋏v (INFOP腅V ON J腞ELEVAADATAV)
06.04.2018 Eesti Maa黮ikool Kreutzwaldi 56/1 avatud 黮ikooli 鮬peklass A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Avatud 黮ikooli koolitus "Toidualase teabe esitamine (sh seoses reklaami ja toodete esitlemisega)"
06.04.2018 kab. 244 II korrus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, Viljandimaa OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAJANDUSKOOL: Infop鋏v "P鮨lumajandusloomade heaolu- hobusekasvatus"
06.04.2018 V鋜ska PIIRIVEERE LIIDER: Hindamiskomisjoni ja meetmen鮱stajate koolitus
06.04.2018 Maa黮ikooli Mahekeskuses, 誷su k黮a, 躭enurme vald, Tartumaa 諯OLOOGILISTE TEHNOLOOGIATE KESKUS: Infop鋏v "Mahetootmine ja t鲻tlemine"
05.04.2018 P鋏va Villa, Haapsalu TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v 凱鮨lu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid Haapsalus
05.04.2018 Veebi vahendusel MAAELUV誖GUSTIK: Vebinar meetme 16.0 処nnovatsiooniklastri toetuse taotlejatele 1/2018
05.04.2018 Tartu, Eesti P鮨lumajandusmuuseum (Pargi 4, 躭enurme) SA EESTI MAAELUMUUSEUMID: Visioonikonverents
05.04.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Projektide k黮astus
05.04.2018–06.04.2018 M鮪iste, V鮮umaa V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: LEADER koost鲻 seminar
05.04.2018 Tartu L誙NA-EESTI LEADER TEGEVUSGRUPID: NG rahvusvahelise projekti koosolek
05.04.2018 Audru, P鋜numaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek
04.04.2018 Merem鋏 PIIRIVEERE LIIDER: 躭dkoosolek ja juhatuse koosolek
04.04.2018 Kostivere, Harjumaa P誋JA-HARJU KOOST种KOGU: 躭dkoosolek
04.04.2018 V鮮um鮥sa tee 4a, Vallavalitsuse saal, V鮮u EESTI MAHEP誏LUMAJANDUSE SIHTASUTUS: Infop鋏v "Mahep鮨lumajanduslik mesindus"
03.04.2018–04.04.2018 Eesti Maa黮ikoolis, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045 EESTI MAA躄IKOOL: Koolitus 揈kspordikoolitus
03.04.2018 V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: 躭dkoosolek
03.04.2018 J鮣eva Kultuurikeskus, Aia 6, J鮣eva EESTI TAIMEKASVATUSE INSTITUUT: Seemnekasvatuse infop鋏v- tehnoloogiad ja v鮥malused seemnekvaliteedi t鮯tmiseks
03.04.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise n鮱ded, dekoratiivkultuuride ohtlikud kahjustajad, sordikaitse ja uue taimetervise m滗ruse tutvustus
03.04.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v 凱鮨lu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid Viljandis
03.04.2018 Paide, J鋜vamaa L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: K鋝it鲻v鮮gustiku kohtumine
03.04.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Hindamiskomisjoni koosolek
02.04.2018 Piirsalu Rahvamaja, Piirsalu k黮a, L滗ne-Nigula vald, L滗nemaa MAAELU EDENDAMISE SIHTASUTUS: Koolitus "Lammaste karjamaade rajamine, s鲻da varumine ja parasiidikontroll"
02.04.2018 Haljala PARTNERID: LEADER meetme infop鋏v
02.04.2018 P鋜numaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: Romantilise Rannatee infoseminar
29.03.2018 Nakatu Turismitalu, Karula k黮a, Valgamaa OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAJANDUSKOOL: P鮨lumajandusloomade heaolu koolitus lihaveisekasvatus
28.03.2018 P鮨va ja V鮮u maakond EESTI MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - ettev鮰ete k黮astuse p鋏v "Toormele lisandv滗rtuse andmine"
28.03.2018 Valgamaa kutse鮬pekeskuse kaldauditoorium, Loode 3, Valga EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" Valgas
28.03.2018 Eesti Maa黮ikooli spordihoone, Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Karj滗rip鋏v
28.03.2018 Eesti Maa黮ikooli Mahekeskus, Eerika tee 2, 誷su k黮a, Tartumaa Eesti Maa黮ikooli Mahekeskus: Infop鋏v "T鋚pisviljelusega alustamine"
28.03.2018 J鋜vamaa L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: T鲻tuba - Vintage v鋜vitehnikad puidust esemetele
28.03.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek
28.03.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Liikmete klubi鮤tu
27.03.2018 Audru osavallakeskus (P鋜na allee 7, Audru alevik, P鋜nu linn) MAAELUV誖GUSTIK: Piirkondlik avatud talude infop鋏v (LISATUD ETTEKANDED)
27.03.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Leader infop鋏v Kastre vallas
27.03.2018–28.03.2018 R鋚ina ja Obinitsa PIIRIVEERE LIIDER: LEADER infop鋏vad
27.03.2018 Kubija hotelli seminariruum, M鋘niku 43A, V鮮u EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" V鮮us
27.03.2018 T黵i Kultuurikeskuses EPKK: Teraviljafoorum 2018 - digilahendused teraviljasektoris
27.03.2018 V鮮um鮥sa tee 4a, Vallavalitsuse saal, V鮮u Eesti Mahep鮨lumajanduse Sihtasutus: Infop鋏v "Mahep鮨lumajanduslik p鮨lukultuuride kasvatus" V鮮us
27.03.2018 Veskisilla hotell, T黵i-Alliku, J鋜vamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v konsulentidele ja infop鋏vade lektoritele
27.03.2018 Morna Talu O, Morna k黮a, Mulgi vald, Viljandimaa EESTI MAA躄IKOOL: V鮮al鮥kuse esitlusp鋏v
27.03.2018 J鋜vamaa L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
27.03.2018 Niitv鋖ja, Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Hindamiskomisjonide 黨ine infop鋏v
27.03.2018 Audru, P鋜numaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: 躭dkoosolek
26.03.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Leader infop鋏v Tartu vallas K鮮vek黮as
26.03.2018 Roheline 1b, Nooruse maja, P鋜nu Eesti Mahep鮨lumajanduse Sihtasutus: Infop鋏v "Mahep鮨lumajanduslik p鮨lukultuuride kasvatus" P鋜nus
26.03.2018 Altm鮥sa, L滗nemaa KODUKANT L哪NEMAA: Eesti k鲻gi meistriklass
26.03.2018 V鋓ke-Maarja, L滗ne-Virumaa PAIK: Juhatuse koosolek
23.03.2018 VIRUMAA KOOST种KOGU: Tunnustus黵itus "Viru Toit parimad 2018"
22.03.2018 Kuressaare, Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: 躮arlaud "Saare maakonna k黮ade ja omavalitsuste koost鲻"
22.03.2018 V鮮umaa V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek
22.03.2018 Obinitsa k黮akeskus PIIRIVEERE LIIDER: Leader toetuste projektide kirjutamise koolitusp鋏v
22.03.2018 Linnam鋏, Haapsalu KODUKANT L哪NEMAA: Leader meetme infop鋏v (Linnam鋏)
22.03.2018 Navi seltsimaja, V鮮umaal TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittep鮨lumajandusliku tegevuse suunas toetuse tutvustamine" V鮮umaal
22.03.2018 Tartumaa P鮨lumeeste Liidu 鮬peklass, Jalaka 48, Tartu EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" Tartus
21.03.2018 Eesti Maa黮ikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium A315, 3 korrus EESTI MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - koolitus "躧istulise koost鲻 eelised erinevate sektorite vahel"
21.03.2018 Hiiumaa HIIDLASTE KOOST种KOGU: Hindamiskomisjoni istung
21.03.2018 Valgej鮡, Harjumaa LEADER TEGEVUSGRUPID: Madalhooaja turismiteenuste arendamise seminar
21.03.2018 Hiiumaa HIIDLASTE KOOST种KOGU: Hindamiskomisjoni istung
21.03.2018 P鋜numaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 12, P鋜nu EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" P鋜nus
21.03.2018 J鮣evamaa Koost鲻koda J誈EVAMAA KOOST种KODA: Strateegia seminar/黮dkoosolek
20.03.2018–21.03.2018 Schloss hottell, Neuhardenberg, Saksamaa ENRD: Perioodi 2014-2020 Euroopa riiklike maaeluv鮮gustike 10. kohtumine
20.03.2018 Br黶sel, Belgia EUROOPA KOMISJON: Horizon 2020 k鮮getasemeline Euroopa kultuurip鋜andi aasta konverents "Innovatsioon ja kultuurip鋜and"
20.03.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Leader infop鋏v Rahinge k黮amajas
20.03.2018 Kuressaare Ametikooli konverentsiruum K3, Kohtu 22, Kurressaare EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" Kuressaares
20.03.2018 P鮨lumajandusameti 鮬peklass, Jaani 10, Haapsalu, L滗nemaa MAAELU EDENDAMISE SIHTASUTUS: Infop鋏v 凪ahetootmist tutvustav infop鋏v mahetootmisega alustada soovijatele
20.03.2018 Haapsalu KODUKANT L哪NEMAA: 躭dkoosolek
19.03.2018 Golden Tulip hotell, Berliin, Saksamaa EUROOPA MAAELUV誖GUSTIK: P鮤ja- ja Baltimaade maaeluv鮮gustike 19. kohtumine
19.03.2018 Maaeluministeeriumi v鋓ke saal (Lai 39/41, Tallinn) EPKK: Infop鋏v Euroopa Liidu teavitus- ja mgiedendusmeetme tutvustamiseks
19.03.2018 Kuressaare, Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: 躭dkoosolek
19.03.2018 Roheline 1, Nooruse maja, P鋜nu TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittep鮨lumajandusliku tegevuse suunas toetuse tutvustamine" P鋜nus
19.03.2018 Harjumaa HARJUMAA LEADER TEGEVUSGRUPID: Toidutootjate ja -huviliste inspiratsiooniv鋖jas鮥t Ida-Harju piirkonda
16.03.2018 Sangaste Kultuurimaja, Valga maakond TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v 刅鋓keste p鮨lumajandusettev鮰ete arendamise toetus Valgamaal
16.03.2018 Viru-Jaagupi k黮alistemaja, Pihlaka 1, Viru-Jaagupi VIRUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "Veeseadus ja Pandivere nitraaditundlik ala"
16.03.2018 T黵i Kultuurikeskus, Hariduse 1, T黵i, J鋜vamaa Konverents 凪aheturg 2018: tooraine tootjast mahetoodete edukaks eksportijaks
15.03.2018 P鋜nus, Nooruse Majas, Roheline 1 TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infop鋏v LEADER piirkondadele
15.03.2018–16.03.2018 D黶seldorf, Saksamaa HORIZON 2020: 9. Euroopa v鮮gustike loomise 黵itus "Edukas teadus ja innovatsioon Euroopas"
15.03.2018 V鋜ska PIIRIVEERE LIIDER: Hindamiskomisjoni ja meetmen鮱stajate koolitus
15.03.2018 Roosna- Alliku J腞VA ARENGU PARTNERID: Hindamiskomisjoni koosolek
15.03.2018 Lihula, L滗nemaa KODUKANT L哪NEMAA: Leader meetme infop鋏v (Lihula)
15.03.2018 Villa Theresa, Tammiku 9, Rakvere, L滗be-Virumaa EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" Rakveres
14.03.2018 Maavalitsuse saal, Leigri v鋖jak 5, K鋜dla, Hiiumaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v 刅鋓keste p鮨lumajandusettev鮰ete arendamise toetus K鋜dlas
14.03.2018 Eesti Maa黮ikooli peahoone, Kreutzwaldi 1a, Tartu Konverents 凙gronoomia 2018
14.03.2018 Tallinna Teeninduskool (TEKO), Majaka 1, Tallinn FSSC 22000 n鮱etele vastava toiduohutuse juhtimiss黶teemi v鋖jaarendamine
14.03.2018 Teaduspargi Tehnopol Mustam鋏 konverentsikeskuse saal SATURN, Teaduspargi 6/1, Tallinn EPKK: Infop鋏v "Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll" Tallinnas
13.03.2018 Eesti Maa黮ikooli aulas, Kreutzwaldi 1a, Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Konverents "Loodusturismi v鮥malused ja v鋖jakutsed Eestis"
13.03.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal MAAELUV誖GUSTIK: LEADER vebinar - projektitoetuse taotluste hindamine uues e-prias
13.03.2018 Veskisilla hotell, T黵i-Alliku, J鋜vamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v 刅鋓keste p鮨lumajandusettev鮰ete arendamise toetus J鋜vamaal
13.03.2018 Hispaania HIIDLASTE KOOST种KOGU: Projekti "Kohalik toit n鋒tavaks" tutvustamine
12.03.2018–13.03.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Infop鋏vad valdades
09.03.2018 Eesti Maa黮ikool Kreutzwaldi 56/1 鮬peklassis A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Koolitus "Tootmish黦ieen ja sanitatsiooni korraldus"
09.03.2018 Villa Theresa, Tammiku 9, Rakvere, L滗ne-Virumaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "V鋏tusplaani koostamine" Rakveres
08.03.2018 M鋜jamaa RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Ettev鮰luse konkurentsiv鮥me tugevdamise infop鋏v M鋜jamaal
08.03.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infop鋏v LEADER piirkondadele
08.03.2018 Br黶sel Belgia EUROOPA MAAELUV誖GUSTIK: Leader/CLLD all-r黨ma 5. t鲻kohtumine
07.03.2018–08.03.2018 Eesti Maa黮ikooli Peahoone aula, Kreutzwaldi 1a, Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Konverents "Terve loom ja tervislik toit 2018"
07.03.2018 Kohila RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Ettev鮰luse konkurentsiv鮥me tugevdamise meetme infop鋏v Kohilas
07.03.2018 Tallinn, Maaeluministeeriumi suur saal MAAELUV誖GUSTIK: TEADLASE VAADE "Maaelu kuvand - milline see on? Kas ja kuidas saame seda muuta?"
07.03.2018 Tartumaa P鮨lumeeste Liidu saalis (Jalaka 48, Tartu) EPKK: Infop鋏v EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja mgiedendustegevuste toetuste tingimustest
07.03.2018 Haapsalu KODUKANT L哪NEMAA: K黮avanemate uuringu tutvustus
06.03.2018 Eesti Maa黮ikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 038 MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - koolitus "躧istuline turundamine"
06.03.2018 Eesti Maa黮ikooli Peahoone aula, Kreutzwaldi 1a, Tartu MAA躄IKOOL: Taimetervise 鮬petooli konverents "Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus"
06.03.2018 R鋚ina LEADER TEGEVUSGRUPID: Kagu-Eesti tegevusgruppide koosolek
06.03.2018 K鋜dla, Hiiumaa HIIDLASTE KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
06.03.2018–13.03.2018 Berliin J腞VA ARENGU PARTNERID ja L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: 誴pe- ja kogemusreis
06.03.2018 Haapsalu KODUKANT L哪NEMAA: LEADER infop鋏v
06.03.2018 Puka, Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Puka piirkonna kohtumine
06.03.2018 VIRUMAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
05.03.2018 Rapla RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Ettev鮰luse konkurentsiv鮥me tugevdamise meetme infop鋏v Raplas
05.03.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Otep滗 piirkonna kohtumine
05.03.2018–06.03.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: Infop鋏vad valdades
05.03.2018 Haapsalu, P鋏va villas, Lai 7 TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infop鋏v LEADER piirkondadele
05.03.2018 NELJA VALLA KOGU: Juhatuse koosolek
05.03.2018 Abja-Paluoja EESTI LEADER LIIT: Juhatuse koosolek
05.03.2018 Kuressaare, Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: Hindamiskomisjoni koolitus
03.03.2018 Tammisp滗 PEIPSI-ALUTAGUSE KOOST种KODA: Kalapidu
03.03.2018 Haapsalu KODUKANT L哪NEMAA: Kultuurip鋜andi 黨isprojekti koolitus
02.03.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "V鋏tusplaani koostamine" Viljandis
02.03.2018 J鮣eva J誈EVAMAA KOOST种KODA: Maakondlike liikmete koosolek
01.03.2018–03.03.2018 躪snurme tee 8, Harju Taluliidu ruumid, Saku J腞VAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS: Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale Sakus
01.03.2018 Tartu LEADER TEGEVUSGRUPID: Koost鲻projekti "Elu kahe maailma piiril II" koosolek
01.03.2018 Br黶sel, Belgia EUROOPA KOMISJON: Seminar "Euroopa-黮ene l鋒enemisviis industriaalsete infrastruktuuride rakendamisele teaduse ja innovatsiooni jaoks"
01.03.2018 Tapa ARENDUSKODA: Leader taotluste hindajate koolitus
01.03.2018 Mustla MULGIMAA ARENDUSKODA: Juhatuse koosolek
01.03.2018 Tamsalu PAIK: Juhatuse koosolek
28.02.2018 Park Inn by Radisson Meriton konverentsikeskus, Tallinn MAAELUMINISTEERIUM: P鮨lumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 koostamise ava黵itus (J腞ELVAADATAV)
28.02.2018 躪snurme tee 8, Harju Taluliidu 鮬peklass, Saku, Harjumaa HARJU TALULIIT: Infop鋏v "P鮨lumajandusettev鮰ete ressursit鮤ususe parandamine ja j鋞kusuutlikkus"
28.02.2018 RMK Tallinna kontori saal, aadressil Toompuiestee 24, Tallinn ORGANIC ESTONIA: Mahe-ekspordi 黰arlaud "Mahetoit Eestis ja eksportturul 2018"
27.02.2018 Eesti Maa黮ikoolis, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium A310, 3 korrus MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - infop鋏v "躧istegevuse praktilised n鋓ted"
27.02.2018–28.02.2018 Ida-Virumaa KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: LEADER meetme infop鋏vad
27.02.2018 T黵i-Alliku, Veskisilla hotell TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infop鋏v LEADER piirkondadele
27.02.2018 Kopenhaagen, Taani EUROOPA KOMISJON: Kodanike dialoog ja 黰arlauadebatt Euroopa teaduse ja innovatsiooni tulevikust
27.02.2018 Br黶sel, Belgia SCIENCE BUSINESS: 躮arlaud "Oceans to Feed the Planet"
26.02.2018 T黵i Kultuurikeskus, Hariduse tn.1, J鋜vamaa MT EESTI SEEMNELIIT: Infop鋏v "Sertifitseeritud seemne kasutamise vajalikkus ja v鮥malused teraviljakasvatuses."
26.02.2018 Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: 躭dkoosolek
26.02.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Taheva ja Karula piirkonna kohtumine
26.02.2018 Viljandi, hotell Centrum, Tallinna 24 TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infop鋏v LEADER piirkondadele
23.02.2018 Rae vald P誋JA-HARJU KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v (Rae)
23.02.2018 Rapla Keskraamatukogu, Lasteaia 5, Rapla TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "V鋏tusplaani koostamine"
22.02.2018 Eesti Maa黮ikool Kreutzwaldi 56/1 鮬peklassis A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Koolitus "Toidu s鋓litamisn鮱ete m滗ramine"
22.02.2018 Belgia, Br黶sel ENRD: Seminar "Euroopa digitaalsete kogukondade v滗rtustamine"
22.02.2018 Toila, Ida-Virumaa KIRDERANNIKU ja VIRUMAA KOOST种KOGUD: Hindajate koolitus
22.02.2018 Nooruse 1, Nooruse maja, P鋜nu, P鋜numaa EESTI MAHEP誏LUMAJANDUSE SIHTASUTUS: Infop鋏v "Mahelinnukasvatus" P鋜numaal
22.02.2018 T黵i L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
22.02.2018 Tartumaa P鮨lumeeste Liidu 鮬peklass, Jalaka 48, Tartu TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infop鋏v LEADER piirkondadele
22.02.2018–23.02.2018 Viin, Austria INCEM: Rahvusvaheline s黰poosion "Rakkude migratsiooni m貂tmine ja mudeldamine"
21.02.2018 Br黶sel, Belgia ENRD: Temaatilise t鲻grupi "Arukad k黮ad" 3. kohtumine
21.02.2018 Viimsi, Harjumaa P誋JA-HARJU KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v (Viimsi)
21.02.2018 Laitse, Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: N鮱stamisp鋏vad omavalitsustes
21.02.2018 Kose, Harjumaa IDA-HARJU KOOST种KODA: Ettev鮰jate info- ja arengup鋏v
21.02.2018 Tartu P鮨lumeeste Liidu ruumid, Jalaka 46, Tartu J腞VAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS: Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja t鋓endkoolitus Tartumaal
21.02.2018 Tahula puhkemaja, T鮨li talu, Saaremaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "Maasikakasvatus"
21.02.2018 V鮪nu Mahetalu O, Karja tee, V鮪nu, Tartumaa EESTI MAHEP誏LUMAJANDUSE SIHTASUTUS: Infop鋏v "Mahelinnukasvatus" Tartumaal
21.02.2018 T鋚sustamisel ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: 躭dkoosolek
20.02.2018 Rapla RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Meede 1 揔ogukonna investeeringud infop鋏v Raplas
19.02.2018 J鮡l鋒tme, Harjumaa P誋JA-HARJU KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v (J鮡l鋒tme)
19.02.2018–20.02.2018 P鋜numaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: LEADER infop鋏v
19.02.2018 L黦anuse, Ida-Virumaa VIRUMAA KOOST种KOGU: Taotlejate infop鋏v
19.02.2018 Viskla K黮akeskus IDA-HARJU KOOST种KODA: Infop鋏v mittetulundus黨endustele ja omavalitsustele
17.02.2018 Eesti Maa黮ikool, Kreutzwaldi 5, Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Infop鋏v viinamarjadest
16.02.2018 Kubija Hotell, M鋘niku 43a, V鮮u, V鮮umaa EESTI LAMBA- JA KITSEKASVATAJATE LIIT: Esitlusp鋏v lambakasvatajatele V鮮umaal
16.02.2018 Vana鮱e puhkekeskus, Viljandimaa MAAELUV誖GUSTIK: Noortalunike talveseminar (LISATUD ETTEKANDED)
16.02.2018 Saku, P鮨lumajandusuuringute Keskus (Teaduse 4/6 suures saalis II korrusel) P誏LUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS: Eesti Taimekaitse Seltsi ja Eesti Rohumaade 躧ingu 黨isseminar
16.02.2018 Eesti Maa黮ikool, Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Majandus- ja sotsiaalinstituudi seminari "Agraar鰇onoomika ja -poliitika aastakoosolek. Kas kriis on seljatatud?"
16.02.2018 Kohvik Aal, P鮨va, P鮨vamaa TARTUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "V鋏tusplaani koostamine"
16.02.2018 Rakvere, L滗ne-Virumaa PARTNERID: Juhatuse koosolek
16.02.2018 Kuressaare, Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
15.02.2018 Rakvere, L滗ne-Virumaa LEADER TEGEVUSGRUPID: Pealinnast Piirilinna koost鲻projekti avaseminar
15.02.2018–18.02.2018 Bergamo, Itaalia EUROOPA MAAELUV誖GUSTIK: Rahvusvaheline konverents ning mess agroturismi ja toiduturismi teemal
15.02.2018 Vasalemma, Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: N鮱stamisp鋏vad omavalitsustes
15.02.2018 J鮣eva J誈EVAMAA KOOST种KODA: Juhastuse koosolek
15.02.2018 V鋓ke-Maarja, L滗ne-Virumaa PAIK: Kutsume ettev鮰jaid hommikukohvile
15.02.2018 Kohila RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Meede 1 揔ogukonna investeeringud infop鋏v Kohilas
15.02.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: T鮨liste ja 誶u piirkonna kohtumine
15.02.2018 Tartu TARTUMAA ARENDUSSELTS: Juhatuse koosolek-seminar
14.02.2018 Eesti Maa黮ikoolis, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium A315, 3 korrus MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - infop鋏v "EL p鮨lumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste v鮥malused"
14.02.2018 Eesti Maa黮ikool Kreutzwaldi 56/1 avatud 黮ikooli 鮬peklass A 303 (III korrus), Tartu EESTI MAA躄IKOOL: Koolitus "Toiduh黦ieen ja -ohutus, algaste"
14.02.2018 Haljala, L滗ne-Virumaa PARTNERID: LEADER infop鋏v
14.02.2018–15.02.2018 P鋜numaa ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v
14.02.2018 P鋜numaa Kutsehariduskeskus, ruum B-307, Niidupargi 12, P鋜nu Eesti P鮨lumajandus-Kaubanduskoda: Infop鋏v MAK 2014 2020 meetme 5.2 m滗ruse 凮htlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud p鮨lumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine alusel antava toetuse tingimuste tutvustamine
13.02.2018 Rooma, Itaalia ENRD: ENRD t鲻grupp "Maaelu arengu poliitika t鮤ustamine: Regionaalne dimensioon"
13.02.2018 Valencia, Hispaania FTTK KONVERENTS: Governmental day 2018
13.02.2018–14.02.2018 P鋜numaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: LEADER infop鋏v
13.02.2018 P鋜numaa ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
13.02.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal MAAELUV誖GUSTIK: LEADER vebinar - seirearuande esitamine
13.02.2018 Riigikogu konverentsisaal, Tallinn RIIGIKOGU: Eesti p鮨lumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika OECD analsi tutvustus (VEEBI躄EKANNE!)
13.02.2018 Hotell Centrum, roheline saal, Tallinna 24, Viljandi, Viljandimaa P鋜numaa Talupidajate N鮱andekeskus: Infop鋏v "S鮪nikumajandus kehtivate seaduste ja m滗ruste valguses"
13.02.2018 Vasalemma, Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
12.02.2018 Tallinn, restoran Gloria PARTNERID: "Mahetooraine P鮤ja-Eesti toidukultuuris" III t鲻tuba
12.02.2018 Tori, P鋜numaa ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v
12.02.2018 KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
12.02.2018 Piirsalu Rahvamaja, Piirsalu k黮a, L滗ne-Nigula vald, L滗nemaa T鋓endkoolitus "Lammaste poegimisaeg ja karja- ning karjavalvekoerad"
12.02.2018–22.02.2018 Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Kevadise taotlusvooru n鮱stamisp鋏vad
09.02.2018 P鮨lumajandusameti saal, Kerese 4, P鋜nu, P鋜numaa P鋜numaa Talupidajate N鮱andekeskus: Infop鋏v "S鮪nikumajandus kehtivate seaduste ja m滗ruste valguses"
09.02.2018–11.02.2018 Eesti N鋓tuste messikeskus, Pirita tee 28, Tallinn TOUREST 2018
08.02.2018 Harjumaa NELJA VALLA KOGU: Uue e-pria - infoseminar taotlejatele
08.02.2018 Pajusi, J鮣evamaa J誈EVAMAA KOOST种KODA: 躭dkoosolek
08.02.2018 Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Kogukondade inspiratsiooniv鋖jas鮥t
08.02.2018 Vinni, L滗ne-Virumaa PARTNERID: LEADER infop鋏v
07.02.2018 Hru, Harjumaa NELJA VALLA KOGU: Seminar projektitaotlejale
07.02.2018–08.02.2018 Eesti LEADER TEGEVUSGRUPID: Kestlik ettev鮰lus maal - inspiratsioonip鋏vad
07.02.2018 Eesti Maa黮ikoolis, Kreutzwaldi 1A, ruum 035 MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - infop鋏v: "躧istu omanik on 黨istu liige"
07.02.2018 Puhkemaja Wana Wallamaja,Kanepi v., P鮨gaste k., Roosi tee 10, P鮨vamaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" P鮨vamaal
07.02.2018 Tallinn MAAELUV誖GUSTIK: Sotsiaalse talupidamise arutelu
07.02.2018 Audru, P鋜numaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek
06.02.2018 Br黶sel, Belgia ENRD: ENRD t鲻grupp "LEADERi lihtsustamine"
06.02.2018 Toosikannu Puhkekeskus, J鮡k黮a k黮a, T黵i vald, Raplamaa Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit: Esitlusp鋏v lambakasvatajatele Raplamaal
06.02.2018 L黰anda Lubjapargi Keskusehoone, Saaremaa EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS: Infop鋏v "Lihaveiste k鋓tlemine veterinaarsete toimingute l鋌iviimisel"
06.02.2018 Tahku Tare, Tahkuranna k黮a, P鋜numaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" P鋜numaal
06.02.2018–07.02.2018 Lyon, Prantsusmaa EIP-AGRI seminar: Innovatsioon tarneahelas 黨iste v滗rtuse loomine
06.02.2018 Are, P鋜numaa ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v
06.02.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal MAAELUV誖GUSTIK: LEADER rakendajate koosolek
05.02.2018 Harju Taluliidu 鮬peklass, 躪snurme tee 8, III k, Saku, Harjumaa Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit: Esitlusp鋏v lambakasvatajatele Harjumaal
02.02.2018–03.02.2018 Ida-Virumaa KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: Koolitus 揗inu suhe on minu k鋏s
02.02.2018 Aretuse 2, M鋜ja, Tartu vald, Tartumaa Teadmussiirde ja teavituse meetme raames koolitus "Lammaste poegimisaeg, karja- ning valvekoerad"
02.02.2018 Viru-Jaagupi k黮alistemaja, Pihlaka 1, Viru-Jaagupi VIRUMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v "T鲻r貂m v鮥 t鲻piin"
02.02.2018 Paide, J鋜vamaa J腞VA ARENGU PARTNERID: Turundusprojekti t鲻n鮱pidamine
01.02.2018 Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: 躭dkoosolek
01.02.2018 P鮨va, P鮨vamaa P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Piirkondlik Leader-toetuste infop鋏v P鮨vas
01.02.2018 Lielupe, L鋞i ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Koost鲻projekti ettevalmistus kohtumine
01.02.2018 Helsingi messikeskus, Koosolekuruum: 215 USVA, Messuaukio 1, Helsingi, Soome SOOME MAAELUV誖GUSTIK: EIP-t鲻r黨made seminar
01.02.2018 Veskisilla hotell ,T黵i-Alliku, T黵i vald, J鋜vamaa Teadmussiirde ja teavituse meetme raames infop鋏v "Keskkonnahoidlik loomakasvatus"
01.02.2018 R鋚ina PIIRIVEERE LIIDER: 躭dkoosolek
01.02.2018 V鮮umaa V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Seire ringreis
31.01.2018 Eesti Maa黮ikoolis, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium B136, 1 korrus, B-korpus. MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - koolitus 撥histu sisnemine jaekaubandus"finantsjuhtimine
31.01.2018 Kanepi, P鮨vamaa P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Piirkondlik Leader-toetuste infop鋏v Kanepis
31.01.2018 P鋜nu-Jaagupi ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v
31.01.2018 Uusna K黮amaja, Viljandi vald, Viljandimaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" Viljandimaal
31.01.2018 S鮩eru, L滗ne-Virumaa PARTNERID: Juhatuse koosolek ja 躭dkoosolek
31.01.2018 P鋜nu, P鋜numaa V誖TSJ腞VE 蹾ENDUS: Volinike koosolek
30.01.2018 Br黶sel, Belgia ENRD: ENRD t鲻grupp "躊P tulevik: Tulemuslikkusel p鮤ineva tarnemudeli poole"
30.01.2018 Albu, J鋜vamaa J腞VA ARENGU PARTNERID: Toiduv鮮gustiku kohtumine
30.01.2018 Imavere, J鋜vamaa L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v taotlejatele (Imavere)
30.01.2018 P鮨va, P鮨vamaa LEADER TEGEVUSGRUPID: Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppide tegevjuhtide n鮱pidamine
30.01.2018 Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Taotlusvooru infop鋏v
30.01.2018 Tartumaa TARTUMAA ARENDUSSELTS: 躭dkoosolek
30.01.2018 Tsirguliina rahvamaja, Tehase 2, Valga vald, Valgamaa VALGAMAA P誏LUMEESTE LIIT: Infop鋏v 擳eraviljakasvatuse riskid ja nende riskide juhtimine
30.01.2018 T黵i Kultuurikeskus, Hariduse 1, T黵i, J鋜vamaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" J鋜vamaal
30.01.2018 L滗ne-Virumaa, J鋘eda, P鮨lumajandusuuringute Keskus MAAELUV誖GUSTIK ja EESTI LEADER LIIT: CLLD t鲻grupi koosolek
29.01.2018 Roosna-Alliku J腞VA ARENGU PARTNERID: Juhatuse koosolek
29.01.2018 Otep滗, Valgamaa VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Taotlusvooru infop鋏v
26.01.2018 Trahter 凚irgit, Lihula, L滗nemaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" L滗nemaal
25.01.2018 Eesti Maa黮ikoolis, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 033 MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - koolitus 揟ulundus黨istu finantsjuhtimine
25.01.2018 Paldiski, Harjumaa L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Ringmajanduse koost鲻projekti kohtumine
25.01.2018 EM Metsamaja, Tartu, Tartumaa EESTI MAA躄IKOOL: Infop鋏v "Lehev鋏tiste m鮦u ja taimekaitse ohutustehnika"
25.01.2018 P黨aristi K黮alistemaja, Ranna pst 1, Orissaare, Saaremaa Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit: Esitlusp鋏v lambakasvatajatele Saaremaal
25.01.2018 Perearstikeskus, Ravila 1, Kuresaare, Saaremaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" Saaremaal
24.01.2018 T黵i, J鋜vamaa L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: LEADER infop鋏v taotlejatele (T黵i)
24.01.2018 Harjumaa NELJA VALLA KOGU: 躮arlaud k黮astuskeskkonnas toimetavatele organisatsioonidele
24.01.2018 Viljandimaa P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: 躧isturunduse tootearenduskoolitus
24.01.2018 Maaeluministeeriumi suur saal, Lai tn 39/41, Tallinn MAAELUMINISTEERIUM: EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 SEIREKOMISJONI 12. ISTUNG
24.01.2018 Orjaku k黮amaja, Orjaku k黮a, Hiiumaa vald Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit: Esitlusp鋏v lambakasvatajatele Hiiumaal
24.01.2018 Maavalitsuse saal, Leigri v鋖jak 5, K鋜dla, Hiiumaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" Hiiumaal
23.01.2018 Tallinn, Maaeluministeeriumi suur saal MAAELUMINISTEERIUM ja MAAELUV誖GUSTIK: Teadlase vaade maaelu arengule - 5. loeng
23.01.2018 V鮮umaa V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Seire ringreis
22.01.2018 Eesti Maa黮ikooli aula, Kreutzwaldi 1a, Tartu EESTI TEADUSAGENTUUR: Horizon 2020 infop鋏v EM躶
22.01.2018 K鋜dla, Hiiumaa HIIDLASTE KOOST种KOGU: LEADER teavitus (K鋜dlas)
22.01.2018 T黵i, J鋜vamaa J腞VA ARENGU7 PARTNERID: K鋝it鲻v鮮gustiku kohtumine
22.01.2018 Ida-Virumaa VIRUMAA KOOST种KOGU: Taotlejate infop鋏v
20.01.2018 Kirna seltsimaja L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Kriidiv鋜vikoolitus
18.01.2018 躪snurme tee 8, Harju Taluliidu 鮬peklass, Saku, Harjumaa EESTI MAHEP誏LUMAJANDUSE SIHTASUTUS: Infop鋏v "Kiviaia taastamise toetus" Sakus
18.01.2018 J鮣eva, J鮣evamaa J誈EVAMAA KOOST种KODA: Juhatuse koosolek
18.01.2018 R鋚ina vallamaja PIIRIVEERE LIIDER: Juhatuse koosolek
18.01.2018 ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: Kohtumine tegevuspiirkonna KOV juhtidega
18.01.2018 Kuressaare, Saaremaa SAARTE KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
17.01.2018 Saaremaa, start Tartust MAA躄IKOOL: 躧istegevuse pikaajaline programm - ettev鮰ete k黮astuse p鋏v: "Toormele lisandv滗rtuse andmine"
17.01.2018 Kastani 20, Saaremaa Valsi Maja, Kuressaare, Saaremaa EESTI MAHEP誏LUMAJANDUSE SIHTASUTUS: Infop鋏v "Kiviaia taastamise toetus" Kuressaares
17.01.2018 L滗nemaa KODUKANT L哪NEMAA: Liikmete 黮dkoosolek
17.01.2018 Harjumaa P誋JA-HARJU KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek
17.01.2018 L滗ne-Viru Vet Keskuse saal, Rakvere, L滗ne-Virumaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" L滗ne-Virumaal
16.01.2018 Nooruse 1, Nooruse maja, P鋜nu, P鋜numaa EESTI MAHEP誏LUMAJANDUSE SIHTASUTUS: Infop鋏v "Kiviaia taastamise toetus" P鋜nus
16.01.2018–17.01.2018 Kihnu saar P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: Juhatuse seminar
16.01.2018 Keava ETK saal, Koogim鋏 tee 4, Kehtna, Raplamaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" Raplamaal
15.01.2018–18.01.2018 Hiiumaa HIIDLASTE KOOST种KOGU: LEADER teavitus
15.01.2018 L滗nemaa KODUKANT L哪NEMAA: Juhatuse kooslek
15.01.2018 M鋜ja ETK saal, Aretuse 2, Tartumaa Eesti T鮱loomakasvatajate 躧istu: Infop鋏v "Lihaveiste j鮱dluskontroll" Tartumaal
12.01.2018 Eesti VIRUMAA KOOST种KOGU ja KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: 躭dkoosolek ja aastal鮬useminar
12.01.2018 Ida-Virumaa KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: 躭dkooosolek
11.01.2018–12.01.2018 P鋜nu ARENDUSKODA: Talveseminar
10.01.2018 P鮨lumajandusuuringute keskuse (PMK) J鋘eda hoones L滗ne-Virumaal MAAELUV誖GUSTIK: MAK teadmussiirde programmide toetuse saajate 黰arlaud 1/2018
09.01.2018 L滗ne-Virumaa PAIK: Pandivere turismi t鲻grupi koosolek
03.01.2018 Mulgimaa MULGIMAA ARENDUSKODA: Juhatuse koosolek
03.01.2018 Ida-Virumaa KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: Hindamiskriteeriumide t鲻r黨ma koosolek
Kokku leiti 394 kirjet