Üritused

KALANDUSE TEABEKESKUS: Konverents "Pärast aastat 2020: Euroopa rannikualade kogukondade toetamine"

Toimumisaeg: 12.10.2017–13.10.2017

Toimumiskoht: Hotell Hilton, Tallinn

Sihtgrupp: sidusrühmade esindajad

Rannikuäärsete kogukondade arengu toetamisele keskenduv konverents: Beyond 2020: Supporting Europe's coastal communities

Euroopa Liidu eesistujariik Eesti ja Euroopa Komisjon korraldavad ühiskonverentsi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) sidusrühmadele 12.-13. oktoobril Tallinnas hotellis Hilton.

Konverentsile on oodatud valdkondlike sidusrühmade esindajad kõikjalt EList arutamaks EMFFi võimalusi ELi ühise kalandus- ja merenduspoliitika toetusvõimaluste rakendamisel jooksval programmperioodil (2014-2020). Konverentsil avatakse arutelu ka rannikuäärsete kogukondade praeguste ja tulevaste väljakutsete ning asjakohaste poliitikameetmete üle.

Lisateave konverentsist: www.emff-now-and-then.eu

Registreerimine: www.emff-now-and-then.eu/register.html

 


Kalanduse teabekeskuse veebileht: www.kalateave.ee/et/kalanduse-teabekeskusest

Viimati muudetud: 11.09.2017

« Tagasi