EST Maainfo Kalender Maainfo Üritused
 
 
Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kalendri sissekanded
Maainfo

Üritused

   

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER infopäev (2018/1)

Toimumisaeg: 29.05.2018–30.05.2018

Toimumiskoht: Lääne-Virumaal Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone suures saalis

Vabu kohti: 16

Üritus Registreerimine Registreerunute nimekiri

29. mail 2018. a korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaeluministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele infopäeva LEADER-meetme rakendamise teemadel.

30. mail 2018. a jätkub infopäev erinevate arutelugruppidega (teemad täpsustamisel).

29.-30. mai sündmused toimuvad Lääne-Virumaal Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoones.

Infopäevale registreerimine käesoleva veebilehe kaudu hiljemalt 24. mai 2018.a.

LEADER infopäev (2018/1)

TEISIPÄEV, 29. mai 2018
Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone suures saalis

PÄEVAKAVA TÖÖVERSIOON seisuga 16.05.2018

10.30-11.00 Kogunemine, tervituskohv
Päevakava tutvustamine ja kõnejuht – Krista Kõiv, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond
11.00-13.00
(2 tundi)
LEADER meetme määruse rakendamisest ja planeeritavatest muudatustest - Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo
 • Kavandatav LEADER-meetme määruse muutmine (laekunud ettepanekud muudatusteks ja määruse muudatuse eelnõu ettevalmistamise ajaplaan) - Anneli Kimmel
 • Kohaliku arengu strateegiate muudatuste hetkeseisust - Maarja Männiste
 • LEADER seire tulemustest - Kristine Hindriks
 • jm jooksvad teemad
13.00-14.00 Lõunapaus Musta Täku tallis
14.00-14.30 CLLD/LEADER tuleviku arutelude hetkeseis - Valdek Haugas, Eesti Leader Liidu juhatuse esimees
14.30-16.00
(1,5 tundi)

LEADER meetme määruse rakendamisest - PRIA

 • kohaliku tegevusgrupi toetuse teemad, sh tegevusgruppide perioodilised kulud (raamatupidamise teenus, üürikulud vms)
 • töörühmade (hindamiskomisjonide) tööst
 • koostööprojektide, ühisprojektide taotluse esitamisest, tegevuskava täpsustamisest projekti elluviimise käigus (uues e-prias)
 • maksetaotluste esitamisest (uues e-prias)
 • jm jooksvad teemad
16.00-16.30 Kohvipaus

16.30-17.00
(30 min)

LEADER meetme määruse rakendamisest - jätkub
17.00-17.30
(30 min)
LEADER arutelupäeva (30.05) ettevalmistus ja lühiülevaade intervjuudest LEADER tegevusgruppidega - Krista Kõiv
18.00-19.00 Õhtusöök

LEADER arutelupäev

KOLMAPÄEV, 30. mai 2018
Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone suures saalis ja seminariruumides

9.00-9.30

Kogunemine, tervituskohv
Päevakava tutvustus ja päevajuht Ave Bremse, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond

9.30-11.00
(1,5 tundi)

Samaaegselt toimuvad töörühmad:

ARUKAD KÜLAD

Töögrupi arutelujuht Meeri Maastik

Euroopa maaeluvõrgustiku töögrupi "Arukad külad" fookuseks on teenuste arendamine maapiirkonnas, seda nii sotsiaalses kontekstis, kui ka tehnilisel tasemel. Eesmärk on teemat nähtavamaks teha ning häid näiteid, ettevõtmisi üle Euroopa esile tuua.

ENRD EL ülevaade (mai 2018), kus fookuses on nutikad külad enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-rural-review-26-now-online_en

SOOME MAAELUVÕRGUSTIK: Soome otsib "Arukaimat küla" www.maainfo.ee/index.php

ENRD Smart Villages Portal enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en

 • Sissejuhatav video
 • Ülevaade "Arukad külad" töögrupi tööst - Meeri Maastik, maaelu võrgustikutöö osakond
 • Arutelu

SOTSIAALNE KAASAMINE

Töögrupi arutelujuht Ester Valdvee

Euroopa maaeluvõrgustiku sotsiaalse kaasamise töögrupp on arutanud erinevatel teemadel. Näiteks kuidas kaasata paremini noori, atraktiivne maapiirkond.

ENRD Social inclusion enrd.ec.europa.eu/thematic-work/social-inclusion_en

 • Sissejuhatav video
 • Lühiülevaade sotsiaalse kaasamise töögrupi tööst - Ester Valdvee, maaelu võrgustikutöö osakond
 • Skype ettekanne Tartumaa Arendusseltsi planeeritavast "vihmavarju" projektist (ühisprojekt) - Triin Lääne, Tartumaa Arendusselts (TBC)
 • Arutelu

RINGMAJANDUS

Töögrupi arutelujuht Ave Bremse

Ringmajandusest EK veebil: ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en

Euroopa maaeluvõrgustiku (ENRD EIP-AGRI) ringmajanduse teemal: enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eip-agri-circular-economy-outputs_en

Euroopa maaeluvõrgustiku (ENRD) projektinäidete kogumik "Ressursitõhusamad maapiirkonnad"

"Ringmajandus jätkusuutliku tuleviku jaoks" ldnet.eu/circular-economy-and-clld/

 • Sissejuhatus teemasse - Ave Bremse
 • Aretelu 

11.00-12.30
(1,5 tundi)

Töögruppides osalejad vahetavad ja arutelud töörühmades jätkuvad

12.30-13.00
(30 min)

Kokkuvõtted

13.00-14.00 Võrgustus-arutelud, kohv-tee enne teeleminekut

Ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta kirjutab Maaeluministeeriumi ajaveebist põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban maablogi.wordpress.com/2018/02/08/uhise-pollumajanduspoliitika-tulevik/

Tuleviku ÜPP-le on EK sõnastanud järgmised eesmärgid:

 • aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine
 • keskkonnahoiu- ja kliimameetmete edendamine ning EL-i keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse panustamine
 • maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra edendamine

EK teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele "Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik"
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_et.pdf

Maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra edendamise valdkonnas viitab Euroopa Komisjon, muuhulgas ka:

 • uutele väärtusahelate, nagu puhas energia, biomajandus, ringmajanduse ja ökoturismi arendamine, mis võivad tagada maapiirkondades hea majanduskasvu ja luua töökohti.
 • LEADER programmile, mis on olnud tõhusaks vahendiks kohaliku suutlikkuse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele kohapeal. Maapiirkondade potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on vaja suurendada kohalike omavalitsuste ja asutuste tegevuse koosmõju ja parandada nende tegevuse koordineerimist.

Väljavõte teatisest: "Edaspidise poliitikavaldkondade ülese koostöö üks prioriteet on arukate külade arendamine kõikjal liidus. See on uus kontseptsioon, mida arendatakse praegu mitme algatuse ja katseprojekti raames ning mille eesmärk on aidata lahendada konkreetselt ja ammendavalt kohalike kogukondade probleeme, mis on seotud ebapiisava lairibaühenduse, tööhõive ja teenuste osutamisega. Komisjon on võtnud kohustuse suurendada toetust maakogukondadele ja kohalikele asutustele, kes soovivad arendada arukaid külasid. Komisjon toetab suutlikkuse suurendamist, investeeringuid, innovatsiooni ja võrgustike loomist ning pakub innovaatilisi rahastamisvahendeid oskuste, teenuste ja taristu parandamiseks."

 

Sündmuste kohta täpsem teave Krista Kõiv telefon 511 2562 või e-post krista.koiv @ pmk.agri.ee või Ester Valdvee telefon 513 9984 või e-post ester.valdvee @ pmk.agri.ee


/public/files/arengukava_logo_el_horisontaal-uus.jpg    

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 

 

Viimati muudetud: 27.05.2018


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo