EST Maainfo Avaleht Maainfo Kutse andmine Maainfo Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ning esitatavad dokumendid
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
Kalender
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kutse andmine
Maainfo
Maainfo
Kutsestandard
Maainfo
Kutse andmise kord konsulendi kutsetele
Maainfo
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ning esitatavad dokumendid
Maainfo
Kutsekomisjon
Maainfo
Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm
Maainfo
Kutse taotlemise avaldus
Maainfo
Elulookirjeldus (CV) konsulendi kutse taotlemisel
Maainfo
Hindamise korraldamise juhend
Maainfo
Hindamisleht
Maainfo
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kord
Maainfo
Konsulentide andmebaas
Maainfo
Nõuandeteenuse tagasiside
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Kalandusvõrgustik 2008-2015
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Avalik teave
Maainfo
  Lingid
Maainfo
  Otsing
Maainfo

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ning esitatavad dokumendid

   


5. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED NING ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1               Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine erinevad eeltingimuste poolest.

5.2               Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks konsulent, tase 5 puhul:

5.2.1     taotletava kutse spetsialiseerumisele vastav kõrg- või kutsekeskharidus (sh kesk-eri) ja vähemalt 3-aastane vastav erialane töökogemus viimase viie (5) aasta jooksul või

             kõrgharidus ja taotletava kutse spetsialiseerumisele vastav täiendõpe ja vähemalt 3-aastane vastav erialane töökogemus viimase viie (5) aasta jooksul või

             kutsekeskharidus ja taotletava kutse spetsialiseerumisele vastav täiendõpe ja vähemalt 5-aastane vastav erialane töökogemus viimase seitsme (7) aasta jooksul.

5.2.2     vähemalt 3 (kolm) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas;

5.2.3     kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 50 tunni ulatuses viimase 5 (viie) aasta jooksul

5.3               Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks konsulent, tase 6 puhul:

5.3.1     haridus ja töökogemus vastavalt punktile 5.2.1;

5.3.2     viieaastane nõuandetöö kogemus kutse taotlemisega samas valdkonnas viimase 7 (seitsme) aasta jooksul;

5.3.3     kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 72 tunni ulatuses viimase 3 (kolme) aasta jooksul;

5.3.4     vähemalt 5 (viis) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas viimase 3 (kolme) aasta jooksul.

5.4               Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks juhtimise konsulent, tase 6 puhul:

5.4.1     haridus ja töökogemus vastavalt punktile 5.2.1;

5.4.2     kehtiv konsulent, tase 5, tase 6 või tase 7 kutsetunnistus (kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud);

5.4.3     viieaastane kogemus ettevõtte või organisatsiooni juhtimisel või juhtimise nõustamisel viimase 7 (seitsme) aasta jooksul;

5.4.4     kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 72 tunni ulatuses viimase 3 (kolme) aasta jooksul;

5.4.5     vähemalt 5 (viis) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas viimase 3 (kolme) aasta jooksul.

5.5               Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks konsulent, tase 7 puhul:

5.5.1     töökogemus vastavalt punktile 5.2.1;

5.5.2     viimase 10 aasta jooksul kehtinud konsulent, tase 5 või tase 6 kutsetunnistus;

5.5.3     viieaastane nõuandetöö kogemus viimase 10 aasta jooksul;

5.5.4     kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 72 tunni ulatuses viimase 3 (kolme) aasta jooksul;

5.5.5     vähemalt 5 (viis) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas viimase 3 (kolme) aasta jooksul.

5.6               Varasema kutse spetsialiseerumise valdkonna määratlemisel lähtub kutsekomisjon taotletava või taastõendatava kutse spetsialiseerumisele kõige lähemast valdkonnast (vt lisa 1).

5.7               Konsulendi kutse esmaseks taotlemiseks peab olema läbitud nõustamismetoodikat käsitlev täiendõpe viimase 5 aasta jooksul.
Alates 01.01.2016 arvestatakse nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppena sellist koolitust, mis hõlmas koolitustunnistuse alusel vähemalt 80% ulatuses kutsestandardis nimetatud kompetentse, sh kõiki kohustuslikke kompetentse.

5.8               Taotledes või taastõendades mitut kutset või kutset lisaks varemtõendatud kutsele või korraga mitu spetsialiseerumist, peavad nõuded olema täidetud vastavalt punktides 5.2—5.4 nimetatule.
Nõuandetööd ja teave kogemuse kohta peavad olema esitatud iga kutse spetsialiseerumise kohta eraldi.

5.9               Kutse taotlemine või taastõendamine samaaegselt kahe või enama spetsialiseerumise kohta on kutse andmise tasu 30% odavam (iga spetsialiseerumise tasu eraldi).

Kutse taotlemine või tõendamine samaaegselt mitme spetsialiseerumise korral sarnases valdkonnas (kutsestandardi lisa 2 punkt 2 põllumajandustehnoloogiad, punkt 3 loomakasvatus või punkt 13 väiketöötlemine) on kutse andmise tasu 50% odavam (iga spetsialiseerumise tasu eraldi).

Kutse samaaegseks taotlemiseks või taastõendamiseks loetakse taotlemist või tõendamist samal kutse andmise väljakuulutamisel (taotlusvoorus) või kahes järjestikuses taotlusvoorus.

5.10            Eeltingimused kutse taastõendamiseks:

5.10.1 taastõendatavale spetsialiseerumisele vastav kutse (kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud);

5.10.2 vähemalt 5 (viis) nõuandetööd viimase kutsetunnistuse kehtivuse jooksul ja tegevused vastavalt kutsestandardile taastaotletava spetsialiseerumise valdkonnas;

5.10.3 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 50 või 72 tunni ulatuses vastavalt punktile 5.2.3, 5.3.3 või 5.4.3.

5.11            Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

5.11.1      vormikohane avaldus (vt hindamise korraldamise juhend);

5.11.2      kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;

5.11.3      maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

5.11.4      vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (vt hindamise korraldamise juhend) ja vajadusel haridust tõendava dokumendi koopia;

5.11.5      kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõppe läbimist tõendava dokumendi koopia, sh vajadusel nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppe kohta;

5.11.6      vormikohane kompetentsipõhine eneseanalüüs (vt hindamise korraldamise juhend);

5.11.7      vajadusel kehtiv spetsialiseerumise valdkonnas tegutsemiseks vajalik tunnistus või tõend (vt lisa 2).

5.12           Kutse andja, kutsekomisjon ja hindamiskomisjon võivad küsida täiendavaid dokumente (kliendi või tööandja hinnang vmt).

5.13            Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

 

Viimati muudetud: 28.03.2016

Detsember 2017
Tagasi  Edasi
Maainfo
    

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo