12.september

Raplamaa Partnerluskogu logo ideekonkurss


Allikas: Juuru valla veebileht http://www.juuru.ee/...
12. september 2007

Raplamaa Partnerluskogu, Euroopa Liidu maaelu arengupoliitika LEADER elluviija Raplamaal kuulutab välja ideekonkursi Raplamaa Partnerluskogu logo leidmiseks. Logol peab olema tekst „Raplamaa Partnerluskogu” ja sellest eraldi (näiteks serval) sõna „LEADER” (suured tähed).

Logo võiks anda teavet sellest, et tegemist on maapiirkonnaga ja spetsiifiliselt Raplaga (merelaineid, mäeharju ja vabrikukorstnaid ei peaks tingimata kujutama).

Logo ideekavandid palume saata kas paberkandjal aadressil Raplamaa Partnerluskogu, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla või e-maili aadressil jaak@raplaleader.ee.

Infotelefon 551 7253. Ideaalne oleks logo saatmine vormistatuna spetsiaalses kujundusprogrammis nagu Corel Draw vm., aga see pole nõue.

Paremaid ideekavandeid autasustatakse, ideekavandi konkursi võitjaga sõlmitakse leping kavandi teostamiseks.

Konkursi tähtaeg on 15. oktoober 2007.

Jaak Vitsur
Programmi koordinaator