02.03.2007

Leader infokeskuse INFOKIRI, III


Allikas: Leader infokeskus
Vaata infokirja Word dokument
02. märts 2007

Ametlikult on lõpuks ära otsustatud ja kinnitatud meetme 3.6 taotlejad ja neile eraldatud toetuse summa

vt. http://www.leader.agri.ee/doc/Taotlused.xls

29. jaanuaril toimus kohtumine oma strateegiat elluviivate tegevusgruppide esindajate, PRIA ja Põllumajandusministeeriumi ning Leader infokeskuse inimeste vahel. Kohtumise ajendiks olid esile kerkinud olulised küsimused. Küsimused koos vastustega leiate veebilehe aadressilt http://www.leader.agri.ee/doc/kusimus_vastus2.doc

Soovitame kõigil huvilistel pilk peale visata.

Kui on uusi küsimusi, mingeid kahtlusi, võib alati Leader infokeskuse poole pöörduda.

Huvitav info – Euroopa Liit on kuulutanud 2007. aasta võrdsete võimaluste aastaks. Mitmed ettevõtmised on planeeritud nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasandil. Selle aasta raames kuulutatakse välja erinevaid konkursse. Järgnev tekst on väljavõte Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Võrdsete võimaluste aasta 2007

Võrdsete võimaluste aasta raames kuulutab Sotsiaalministeerium välja taotlusvoorud alltoodud teemadel:

Kandideerima on oodatud ametlikult registreeritud kodanikuühendused, kes esindavad või tegelevad vähemus-/ riskigruppidega Eestis või puutuvad nendega kokku. Samuti uurimis- ja õppeasutused ning kohalikud omavalitsused.

Taotlejal peavad olema koostöösidemed sihtrühmadega. Soovitav on eelnev projektijuhtimise kogemus, koolitustegevusega seotud projektidel koolitustegevuse kogemus.

Eelistatud on projektid, mis viiakse ellu eri kodanikuühenduste või uurimisasutuste koostöös (soovitatavalt esindavad partnerorganisatsioonid eri sihtrühmi).

Täpsem informatsioon www.sm.ee

Seminarid ja konverentsid

Saadame Teile edasi informatsiooni erinevate rahvusvaheliste ürituste kohta, mis Leader infokeskuseni on jõudnud.

Ootame samuti teavet Teie poolt korraldatud ja/või osalemisest nii kohalikel kui rahvusvahelistel üritustel.

KONVERENTS Leedus “ BALTIC LEADER: EXPERIENCE AND PERSPECTIVE”

Leedu Põllumajandusministeerium ja sealne Leader keskus korraldavad 16. – 17. mail 2007. a Vilniuses rahvusvahelise konverentsi teemal “Baltic Leader: Experience and Perspective”.

Eestist oodatakse esinema 2 inimest, kes jagaksid kogemusi Leaderi rakendumisest  ja tooksid välja perspektiivi aastateks 2007-2013. Hetkel on veel lahtine, kes Eestist ettekandega esinevad. Ootame ka Teiepoolseid ettepanekuid!

Eesti Leader infokeskuse inimesed kohtuvad 8. ja 9. märtsil Leedu Põllumajandusministeeriumi inimestega ning külastavad ka 2 kohalikku tegevusgruppi.

Kohtumise teemad on järgmised:

Pärast Leedu ministeeriumi esindajatega kohtumist on eeldatavalt selgem Balti konverentsi sisu ja osalemise tingimused.

SEMINAR  Rootsis “NORDIC LEADER DIMENSION”

16. – 18. märtsil 2007. a. toimub Rootsis Sommenbygd`i piirkonnas seminar, mille eesmärk on leida Balti ja Põhjamaade kohalikes tegevusgruppides ühiseid jooni ning võimalusel luua aktiivne koostöö piirkondade vahel.

Osalevad Soome ja Rootsi tegevusgrupid. Oodatud on väga kõik Leader programmiga tegelevad Balti piirkonna inimesed.

Leader infokeskusel on kavas osaleda sellel seminaril, seega palume osalemissoovist teada anda, vajadusel saame aidata korraldusliku poole pealt ning võimalik on esineda ühise delegatsioonina.

SEMINAR Prantsusmaal “THE LEGACY OF LEADER+: BUILDING THE FUTUR FOR RURAL DEVELOPMENT”

Toimub 24. –26. aprillil 2007. a. Korsikal, Prantsusmaal.

Seminar on suunatud peamiselt kohalikele tegevusgruppidele. Eesmärgiks on luua arusaamine Leader pärandist läbi initsiatiivi perspektiivi. Välja tuua Leader+ iseloomulikud jooned teatud olukordades ning Leaderi asjakohasus tuleviku maaelu arengu poliitikas.

Osalejate arv on piiratud seoses liikmesriikidele antava osalemise kvoodiga.

Ametlik kutse seminarile peaks olema juba teieni jõudnud. Kui Teie tegevusgrupini pole jõudnud kutse siis andke kohe teada!

Registreerumine, programm ja muu oluline informatsioon veebilehel http://leaderpluscorsica.intbase.com

LEADER infokeskus
Tel. 7421 771

Info: Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja Euroopa Liidu rahastamisel on Maaelu Arengu Instituudi ja MTÜ Partnerlus koostöös loodud Leader infokeskuse veebileht: www.leader.agri.ee