12.03.2008 - Leader+ juhtkomitee istung (LISATUD KALENDRISSE)

12. märtsil 2008 Leader+ juhtkomitee istung


Istungi toimumiskoht Brüssel 

Leader+ juhtkomitees on esindatud kõikide liikmesriikide pädevate asutuste (ministeeriumide) ja Leader+ võrgustike (või maaeluvõrgustike) esindajad.

Juhtkomitee istungil osalesid Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksusest Ave Bremse ja Krista Kõiv ning Katre Kets, Põllumajandusministeeriumist, maaelu arengu osakonnast. Täiendav info: Ave Bremse, telefon 515 6412, e-post: ave[at]maainfo.ee või Krista Kõiv, telefon 511 2562, e-post: kk[at]maainfo.ee

Leader+ programi periood oli 2000 - 2006 ja programm lõppeb 2008 aastal. Uued liikmesriigid (EL 10) rakendasid Leader+ perioodil Leader-tüüpi meedet,

Eestis on rakendatud Riikliku arengukava 2004 - 2006 meede 3.6. "Kohaliku initsiatiivi arendamine - LEADER-tüüpi meede", meetme 3.6 rakendusperiood veel kestab, kuni 30. juunini 2008.a.

Leader+ juhtkomitee istungi teemad ja materjalid:


NB! Kuna ettekanded ei ole veel kättesaadavad elektrooniliselt, siis materjalid on osalised ülespandud PDF dokumentidena

1. Sissejuhatus Josefine Loriz-Hoffmann, Euroopa Komisjon, loe edasi...

2. Leader+ programmi rakendamisest esialgsed kokkuvõtted liikmesriigi aruannete alusel Euroopa Komisjoni poolt, loe edasi...

3. Euroopa Komisjoni esindaja teeb ülevaate Leader+ programmi sulgemiseks ning liikmesriikide pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni poolt tehtavate tegevuste kohta

4. 2005 aasta seireandmete kokkuvõte Martin Law Leader+ kontaktpunkt, loe edasi...

5. Informatsiooni vahetus Leader+ Observatooriumi kontaktpunktide tegevuse lõpetamise kohta, uue struktuuri Euroopa maaelu arengu võrgustiku loomise ja selle koordineeriva komitee ning alakomiteede (Leader alakomitee) moodustamine kohta, loe edasi...

6. Koostööprojektidest, sissejuhatus Jean-Michel Courades, Euroopa Komisjon, loe edasi...

7. Uuringu „Koostöö kasuteguritest maapiirkondades” tutvustus, Dorothée Duguet, Leader+ kontaktpunkt, loe edasi...

8. Rahvusvaheliste koostööprojektide andmebaas, Martin Law, Leader+ kontaktpunkt, loe edasi...

9. Rahvusvaheliste koostööprojektide analüüs, Judit Török, Leader+ kontaktpunkt, loe edasi...

10. Liikmesriikide koostööprojektide näited (Prantsusmaa, Soome ja Ungari), loe edasi...

11. Koostöömeetme toetuse arutelu, loe edasi....

 


kokkuvõtted koostasid Krista Kõiv ja Ave Bremse,
veebil kajastas Krista Kõiv
maaeluvõrgustik
 

Pildid: Rootsi maaeluvõrgustik ©

 
 

Viimati muudetud: 27.10.2011