03.-04.07.2008 - Valgerada

3. – 4. juuli 2008 - Eesti esimene Leader kohalike tegevusgruppide meeskonnakoolituse suveseminar – Meeskondlikud võistlusmängud – LEADER see ON meeskonnatöö!


VAATA meeskondlike võistlusmängude ettevalmistuse kohta

Kerge seiklusrada – koondnimetusega VALGE RADA

Meeskonnavõistluste tulemused:

I koht Partnerid

II koht Järvamää (Lõuna-Järva Koostöökogu)

III koht Valga Noored (Valgamaa Partnerluskogu)

Võistlusel osalesid veel meeskonnad:

Virumaa Süda (Virumaa Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

PRÕMM (Põllumajandusministeerium, PRIA)

Pärnu Lahe (Pärnu Lahe Partnerluskogu)

Mulgid (Mulgimaa Arenduskoda)

Arenduskoda

Pildid (maaeluvõrgustik):