EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo INFOMATERJALID Maainfo Ühisturustuse uuring Maainfo Ühisturustuse uuringu TEHNILINE KIRJELDUS
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2023
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

Ühisturustuse uuringu TEHNILINE KIRJELDUS

   

Lisa 1
Pakkumuse esitamise
03.11. 2008. a ettepaneku 8-3/80 juurde

Tehniline kirjeldus

UURINGU ”PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE JA -TOODETE ÜHISTURUSTUSE PRAKTILISED NÄITED” LÄBIVIIMISE HANGE

1. Hanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on Maaelu arengukava 2007 – 2013 (MAK) rakendamise ja maaeluvõrgustiku tegevuste raames põllumajandustootjate ja muude maaettevõtjate põllumajandussaaduste ja –toodete ühise turustamise praktiliste näidete määratlemine ja analüüsimine.

Hanke alaeesmärk on aidata kaasa Leader kohalike tegevusgruppide strateegiate ja MAK`i põllumajandustootjate ühise tegevusega seotud meetmete rakendamisele praktiliste näidete esiletoomise kaudu.

2. Hanke ese

Hanke tulemusel tuleb läbi viia uuring, leidmaks nii põllumajandustootjate omavahelise ühise tegutsemise, kui ka põllumajandustootjate ja muude ettevõtlusvaldkonna esindajate ühise tegutsemise raames põllumajandussaaduste ja nende töötlemisel saadud toodete ühise turustamise (edaspidi ühisturustus) näiteid.

Uuringu käigus läbiviidav põllumajandusvaldkonna jt esindusorganisatsioonide ning ühisturustuses osalejate küsitlus peab andma hinnangu põllumajandussaaduste ja –toodete ühisturustuse hetkeolukorrale Eestis, samuti soovitusi ja ettepanekuid ühisturustuse soodustamiseks.

Uuringu käiku ja tulemusi tutvustatakse Maamajanduse Infokeskuse (edaspidi tellija) veebilehel www.maainfo.ee ning esitlustel.

Kuna hankeese on finantseeritav MAK tehnilise abi vahenditest, siis on pakkujal teenuse osutamisel kohustuslik kasutada vastavat logo ja embleemi.

3. Nõuded hanke esemele

3.1. Uuringu laiem sihtgrupp

Uuringu laiemaks sihtgrupiks on Eestis tegutsevate põllumajandustootjate jt põllumajanduse või ühistegevusega seotud organisatsioonide (edaspidi organisatsioonid) juhid või vajadusel liikmed.

Loetelu sihtgruppi kaasatud võimalikest organisatsioonidest:

 • Akadeemilise Ühistegevuse Selts
 • Eesti Agronoomide Selts
 • Eesti Biodünaamika Ühing
 • Eesti Linaliit
 • Eesti Linnukasvatajate Selts
 • Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
 • Eesti Mahetootjate Liit
 • Eesti Piimakäitlemistalude Liit
 • Eesti Ühistegeline Liit
 • Haapsalu Põllumajandusliit
 • Harju Mahetootjate Ühing
 • Hiiumaa Talupidajate Liit
 • Hiiumahe MTÜ
 • Ida-Virumaa Tootjate Liit
 • Jõgeva Talupidajate Liit
 • Jõgevamaa Tootjate Liit http://www.jogevatl.ee/
 • Järvamaa Talunike Liit
 • Järvamaa Tootjate Ühendus
 • Lõuna-Eesti Küülikukasvatajate Selts
 • Lääne Maakonna Talupidajate Liit
 • Läänemaa Mahetootjate Selts
 • Lääne-Viru Taluliit
 • Pärnumaa Põllumeeste Liit
 • Rakvere Maarahva Liit
 • Saaremaa Talupidajate Liit
 • Tartumaa Põllumeeste Liit
 • Türi Talunike Liit
 • Valgamaa Põllumeesteliit
 • Valgamaa Talupidajate Liit
 • Viljandi Talupidajate Liit
 • Viljandimaa Põllumajandustootjate Liit
 • Võrumaa Tootjate Liit
 • ja teised organisatsioonid teenuse pakkuja valikul.

3.2. Uuringu kitsam sihtgrupp

Spetsiifilisemaks sihtgrupiks on punktis 3.1. nimetatud sihtgrupi kaudu leitud põllumajandustootjad või muud maapiirkonna ettevõtjad, kes ühisturustuse kaudu müüvad enda poolt toodetud põllumajandussaadusi ja/või nende töötlemisel saadud tooteid või kelle kaudu eelkirjeldatud ühisturustus toimib.

3.3. Uuringu struktuur

Uuring peab sisaldama järgmisi alaosasid:

3.3.1. Ühisturustuse süstematiseeritud praktilised näited (edaspidi ühisturustuse näide) vähemalt 15 erineva konkreetse juhtumi kohta punktis 3.2 sihtgrupi baasil.

Näited peaksid kirjeldama erinevate põllumajandussaaduste ja –toodete (näiteks: piima-, veiseliha-, lambaliha-, teravilja-, köögi- ja puuvilja, marjade, mahepõllumajandussaaduste ja/või -toodete jne) ühisturustust alljärgneva struktuuri alusel.

 • ühisturustuse näite koondnimetus: … (näiteks: „Piima ühisturustus” või „Maaturismiettevõtte varustamine kohaliku toiduga” või märksõnaline sisule vastav atraktiivne pealkiri/nimetus
 • info ühisturustuses osalejate kohta: …. (osalejate arv ja nimed/ettevõtte nimed nende nõusolekul ja näitaja, mis aitavad kaasa mõistmaks näites toodud ühisturustuse ulatust ja iseloomu)
 • ühisturustuse piirkondlik hõlmatus: … (valdade või maakondade nimed kus konkreetne ühisturustus toimib)
 • ühisturustuse korraldamise kirjeldus: … (kirjeldada peamisi tegevusi, ajalist kestvust jne)
 • ühisturustuse loomise taust: …(lühikirjeldus kuidas sündis tegevuse idee, tegevuse lühiajalugu)
 • saadud toetused, mis on osalejatele ühisturustuse korraldamisel abiks olnud: … (toetusmeetmete loetelu ja/või konkreetselt saadud toetused)
 • ühisturustuse tulemused: … (kirjeldada lühidalt millist kasu on ühisturustuses osalejad saanud, mis on muutunud paremaks jms)
 • esilekerkinud probleemid, saadud õppetunnid jm selgitused: …
 • ühisturustuse näite kohta lisainfo: … (isiku kontaktandmed tema nõusolekul)

3.3.2. Põllumajandussaaduste ja -toodete ühistusturustuse hetkeolukord.

Punktis 3.1. loetletud põllumajandusvaldkonna jt esindusorganisatsioonide ning punktis 3.2. ühisturustuses osalejate küsitlus peab käsitlema ka laiemat teemat – põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustuse hetkeolukorda Eestis, samuti küsitluses osalejate soovitused ja ettepanekud ühisturustuse soodustamiseks.

Küsitlusankeet punktis 3.1. nimetatud sihtgrupile võiks olla järgmine:

KÜSITLUSANKEEDI NÄIDIS:

Ühistegevus maal on Eesti põllumeestel läbi aegade aidanud oma talu ja eluga toime tulla. Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku tegevuste raames on algatatud küsitlus, et välja selgitada omatoodetud põllumajandussaaduste ja –toodete ühise turustamise paktilised näited.

Sellised näidete kogumise, esiletoomise ja levitamise eesmärgiks on innustada ja julgustada põllumajandustootjaid ja teisi maapiirkonna ettevõtjaid omavahelisele koostööle, samuti julgelt rääkima ka õnnestumistest ja probleemidest ning ühiselt mõtlema, kuidas on võimalik ühistegevuse olukorda parandada.

Kutsume Teid osalema põllumajandusvaldkonna ja muude maaettevõtjate ühistegevuse arengule kaasa aitama, selleks palume Teil vastata järgmistele küsimustele:

 • millist organisatsiooni Te esindate? (valikvastused punktis 3.1. loetelu baasil)
 • oma organisatsioonis olete? (valikvastused: juhataja, liige jms)
 • teie hinnang põllumajandusvaldkonna ühistegevuse hetkeolukorrale Eestis (valikvastused ja kirjeldamise võimalus)
 • palun nimetage kuni 5 põhjust, mis takistavad põllumajandussaaduste ja –toodete ühisturustust (valikvastused ja vabalt kirjeldatav osa)
 • palun nimetage kuni 5 tegurit, mis soodustavad põllumajandussaaduste ja –toodete ühisturustust (valikvastused ja vabalt kirjeldatav osa)
 • palun soovitage põllumajandustootjaid või muid maaettevõtjaid Teie organisatsiooni liikmeskonna hulgast, kellega uurimismeeskond võiks ühendust võtta, et kirjeldada (parimaid) praktikaid põllumajandussaaduste või – toodete ühise turustamise valdkonnas.

Eelpool toodud küsitlusankeet on toodud näitena. Teenuse osutaja lisab küsimustikule piisaval hulgal valikvastuseid, täiendavaid küsimusi ja muud teksti, mis aitab kaasa uuringu eesmärgi täitmisele. Küsimuste arv ei tohiks olla suurem kui 10 küsimust.

3.4. Uuringu läbiviimine

Uuring tuleb läbi viia kirjaliku küsitluse (näiteks e-posti teel) ja individuaalintervjuude vormis, millele lisandub dokumentide ja andmebaaside analüüs.

3.4.1. punktis 3.1. sihtgrupile rakendatakse elektroonilist küsitluse (veebipõhine, e-post) vormi, vastuseid küsimustikule võib koguda ka telefoni või otsekontaktide teel;

3.4.2. punktis 3.2. sihtgrupile rakendatakse nii elektroonilise küsitluse (veebipõhine, e-post), kui ka individuaalintervjuude vormi. Soovitav on külastada ühisturustuse näite esitajat tema ettevõttes kohapeal. Teenuse osutaja võib oma pakkumuses arvestada ka tasu maksmisega ühistusturustuse näite esitajale individuaalintervjuu ja andmete esitamise eest kuni 500 krooni ühe näite kohta.

3.5. Uuringu aruande struktuur

Uuringu lõpparuanne koosneb järgmistest punktidest:

 • tulemuste ja peamiste järelduste lühikokkuvõte
 • sissejuhatus
 • metoodika
 • uuringutulemused ja kokkuvõtted
 • ühisturustuse näited punktis 3.3.1. kirjeldatud struktuuri alusel
 • järeldused ja ettepanekud
 • lisad

3.6. Uuringu tulemuste esitlemine

Uuringu lõpparuannet ja ühisturustuse näiteid esitletakse Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna poolt korraldatud seminaridel järgnevalt:

3.6.1. uuringu töögrupi esindajad tutvustavad uuringu tulemusi uuringu sihtgrupile ja tellija poolt kutsutud osavõtjatele (tellija esindajad, Põllumajandusministeeriumi ja maaeluvõrgustiku koostöökoja esindajad);

3.6.2. uuringu töögrupi esindajad tutvustavad vähemalt kolmel seminaril põllumajandustootjatele uuringu kokkuvõtteid, korraldavad igal seminaril kokkuleppel tellijaga vähemalt kahe ühisturustuse näite esindaja osalemise ja tema poolt näite esitlemise ning viivad läbi rühmatööd ühisturustuse edendamise teemade arutamiseks.

Ühe seminaripäeva pikkus on kuni 8 akadeemilist tundi. Seminaride toimumiskoha valib, üritused organiseerib ja seminaride korraldusega (sh ühisturustuse näite esitajate osalemise tasu) seotud otsesed kulud kannab Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond.

4. Uuringuks kasutatavad materjalid :

Tellija andmetel ei ole Eestis konkreetselt põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilisi näiteid kogutud, küll on aga kättesaadavad mõned head näited teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, mis on kogutud Euroopa Komisjoni poolt Leader+ võrgustikutöö raames.

Näited on kättesaadavad Leader+ kontaktpunkti veebilehelt

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications/bp_et.htm

Konkreetne näide: Austia-Almo kulinaarne piirkond, Almenlandi restoranid ja piirkondlik (veiseliha) turustamine, kogumikust „VALIK Leader+ parimaid tavasid 2007/1”

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/bestpractice/bp1_et.pdf

Leader+ põllumajandustootjate ühise turustamise näiteid on kättesaadavad ka Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud kogumikust LEADERI EDULOOD EUROOPA LIIDUS, osa 2. kohalike toodete väärtustamine

http://www.maainfo.ee/data/Maaeluvirgustik/strateegia_seminar/Jaotusmaterjalid/020808_leader_edulood_EL.pdf

Tellija tagab nimetatud dokumentide ja andmebaaside kättesaadavuse teenuse osutajale ja on uuringu teostamise ajal vastavalt vajadusele ja võimalusele valmis andma asjakohaseid lisamaterjale.

5. Töö teostamise etapid ja tähtajad

5.1. Uuringu lähtearuande koostamine

Lähtearuanne sisaldab vähemalt järgmisi punkte:

 • täpsustatud uuringuplaan koos ajakavaga
 • punktis 3.1. nimetatud sihtgrupile suunatud täpsustatud sõnastusega küsimustik ja eelnimetatud sihtgrupi koosseis.

Uuringuplaan ja küsimustikud kooskõlastatakse Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonnaga. Lähtearuanne esitatakse üks nädal peale lepingu allkirjastamist, hiljemalt 20. novembriks 2008.

5.2. Uuringu vahearuande koostamine

Vahearuandes esitatakse:

 • ülevaade teostatud töödest, mis on toimunud perioodil alates lähtearuande esitamisest, vastavalt kooskõlastatud uuringuplaanile ja ajakavale;
 • uuringu käigus tekkinud probleemid (kui neid on) ja hinnang tööde tähtajalise lõpetamise võimalikkuse kohta.

Uuringu vahearuanne esitakse neli nädalat peale lähtearuande esitamist, hiljemalt 18. detsembriks 2008.

Vahearuande esitamise ajaks peab olema teostatud enamik uuringu aja- ja inimressursi-mahukatest töödest, eeskätt läbi viidud punktides 3.1. ja 3.2 sihtgrupi küsitlused ja enamus intervjuudest ning esmased tulemused peavad kajastuma vahearuandes.

5.3. Uuringu lõpparuande koostamine

Lõpparuandes esitatakse:

 • ülevaade kõikidest teostatud töödest alates lepingu allkirjastamisest;
 • uuringutulemuste kokkuvõte;
 • uuringu käigus kogutud andmebaasid.

Lõpparuanne esitatakse kahes eksemplaris paberkandjal, allkirjastatult töögrupi juhi ja organisatsiooni juhi poolt ning CD-l, avalikustamiseks sobivalt kujundatud tekstidokumendid doc- ja pdf- failidena, andmebaasid xls- failidena. Lõpparuanne esitatakse … nädalat peale vahearuande esitamist, hiljemalt 02. veebruarik 2009.

5.4. Lõpparuande esitlemine

Uuringu lõpparuande ja ühisturustuse näiteid esitlemise seminaride läbiviimise ajad lepitakse kokku lepingu allkirjastamisel. Seminarid peavad olema läbi viidud hiljemalt 27. veebruariks 2009.


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo