EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo INFOMATERJALID Maainfo VÕRGUKIRI Maainfo Võrgukiri 2009 (andmed) Maainfo 26. nädal 22. - 28. juuni 2009 Võrgukiri nr 7
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2023
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

26. nädal 22. - 28. juuni 2009 Võrgukiri nr 7

   


  22. - 28. juuni 2009

VÕRGUKIRJA ARHIIV

Taanimaal Leader praktikat hankimas

8.-14. juunil 2009 korraldas Leader tegevusgrupp Arenduskoda õppereisi Taani, tutvumaks kohaliku tegevusgrupiga Djursland. Õppereisil osalesid Arenduskoja liikmed, külalisena oli kaasa kutsutud Helene Kõiv Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroost. Kontaktid õppereisi korraldamiseks sai Arenduskoda eelmine aasta maaeluvõrgustiku poolt korraldatud õppereisilt Taani, kus toimus kõigi Eesti ja Taani tegevusgruppide kohtumine ja infoseminar.

Taanis tervitas eestlasi soojalt tegevusgrupi Djurslandi koordinaator Karen Just, kes tutvustas meile oma tegevusgrupi piirkonda. Taani tegevusgrupp Djursland tegutseb alates 2007. aastast, millal alustati ka piirkonna arengu strateegia koostamist. 2009.a. aprilli seisuga on tegevusgrupis 112 liiget. Tegevusgrupi liikmeteks saavad olla organisatsioonid, ühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja piirkonna ametiasutused.

Taanis saavad tegevusgrupi liikmeteks olla ka eraisikud, alates 15. eluaastast, kes on huvitatud piirkonna maaelu ja kalanduse valdkonna arengust. Tegevusgrupp Djurslandi loetakse üheks aktiivsemaks uueks Taanis tegutsevaks tegevusgrupiks. Sarnaselt enamike Eesti Leader tegevusgruppidega alustas ka Djursland strateegia rakendamisega esmakordselt käesoleval Leader meetme perioodil. Erisusena Eestist, kus Leader-meedet ja kalanduse säästva arengu meedet rakendavad erinevad tegevusgrupid, on Djursland`i  tegevusgrupp töötanud välja kaks strateegiat, ühe Maaelu arengu kava Leader meetme ja teise Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007 - 2013 kalanduspiirkondade säästva arengu toetuse rakendamiseks.

Üldosalt on need kaks strateegiat sarnased, kuna nad kirjeldavad Djursland piirkonda, väljakutseid ja eesmärke sarnaselt. Tegemist on rannikupiirkonnaga, mis hõlmab kahte omavalitsust: Norddjursi ja Syddjursi kommuuni ning Djursland maa- ja kalastuspiirkonda. Piirkonnas on põhiprobleemiks, et elanikke, kes seal alaliselt elavad on vähe, elanikkond vananeb ning vähe tuleb juurde noori. Piirkonnas asub vaba- ja ökoküla, mida õppereisi käigus samuti külastasime. Tegevusgrupi piirkonnas palju inimesi, kes käivad linnas tööl või asuvad neil piirkonnas ainult suvemajad. Seega on vähe neid aktiivseid kohalike inimesi, kes mõtleks välja uusi huvitavaid projektiideesid ja taotleks nende elluviimiseks ta toetusi.

Loe edasi õppereist ja vaata pilte: http://www.maainfo.ee/?page=2832

 

ILUSAT VÕIDUPÜHA JA PÕNEVAT JAANIPÄEVA!


 

Taani maaeluvõrgustikust

Lühikirjeldus Taani kohta: Pindala: 43 098 km²; rahvastik: 5,4 milj elanikku; rahvastiku tihedus: 129 elanikku/km²; SKP elaniku kohta: 38 487 eurot; maapiirkonnas elab ca 53% rahvastikust. Kogu Taani territooriumist ca 60% on põllumajandusmaa ning ca 14% metsamaa.

Taani maaeluvõrgustik hõlmab terve riigi ja piirkondlike võrgustiküksuseid Taanis ei ole. Taani maaelu arengu programmi tegevustest ollakse hetkel aktiivsemalt seotud Leader telje rakendamisega, kuna sellel perioodil moodustati palju uusi kohalikke tegevusgruppe. Eelmisel perioodil oli Taanis 12 kohalikku tegevusgruppi. Programmperioodil 2007 - 2013 tegutseb Taanis kokku 56 kohalikku tegevusgruppi, kelles 40 tegevusgruppi rakendavad Leader-meedet Maaelu arengu programmi raames; 11 tegevusgruppi rakendava nii Leader-meedet, kui ka kalanduse säästva arengu meedet (kalanduspiirkonnad) ning 5 tegevusgruppi rakendavad kalanduse säästva arengu meedet (kalanduspiirkonnad). Taani maaeluvõrgustik on tugistruktuuriks ka kalanduspiirkondadesse moodustatud tegevusgruppidele.

Taani võrgustik on avatud struktuuriga. Taani võrgustiku peamised võtmesõnad on: informatsiooni ja teadmiste edastamine; parimate praktikaid ja kogemuste kogumine ning tutvustamine; maamajanduse mitmekesistamisele kaasaaitamine. Taani riikliku võrgustiku üksus asub Taani Toidutööstuse Agentuuri (Danish Food Industry Agency) koosseisus ning on Taani Toidu--, põllumajanduse- ja kalandusministeeriumi üks osa. Taani Toidutööstuse Agentuur on Taani maaelu arengu programmi ning riikliku maaeluvõrgustiku korraldus- ja makseasutuseks. Riiklik võrgustiku üksus on riiklikuks sekretariaat nii maaeluvõrgustikule kui ka kalanduspiirkondade võrgustikule.

Rohkem infot Taani maaeluvõrgustiku kohta veebiaadressil: http://www.maainfo.ee/?page=2831

Toimuvad üritused:

Austria maaeluvõrgustik: 25. juunil toimub Klagenfurt Protected Areas päevade raames konverents teemal - võrgustiku töö tähtus vaadatuna kaitsealade tulevikku, arvestades kliimamuutusi. Milliseid toetusi peaks välja töötama ja milliseid teisi kohandusi oleks vaja. Konverentsi eesmärk on tegeleda küsimustega nagu loodust ja kliima muutumine ja konkreetselt visandada esialgsed ideid ja lähenemisviise. Kuidas kaitsealasid muutuvas keskkonnas on võimalik kohandada. Link ürituse kohta Austria maaeluvõrgustiku veebile (saksa keeles): www.netzwerk-land.at/... (Google tõlke versioon)

Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht:  http://europa.eu/eucalendar/

Toimuvatest üritustest:

 • 22. - 23. juuni 2009 Euroopa Komisjoni põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung, Luksemburgis. Istungil käsitletakse teemasid: ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) pärast 2013 aastat; põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika, põllumajandustootjatele ebasoodsate looduslike tingimustega alad; rahvatervise teemad jt. Vaata taustadokumenti järgnevalt veebiaadressilt http://www.eu2009.cz/event/1/1677/
 • 22. - 23. juuni 2009 - EURISY www.eurisy.org keskkonnasäästliku energia seminar (EURISY WORKSHOP ON SUSTAINABLE ENERGY) Hollandis, Haagis. Programm

Uuringud:

 • Uuring "Avalik raha avalikeks teenusteks: ÜPP reformi võitjad ja kaotajad" (Study on "Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform")   Euroopa Rahvusvahelise Majanduspoliitika keskus (European Centre for International Political Economy) on teinud hinnangu kuidas tuleviku ÜPP toetused võivad olla jaotatud. Uuring näitab üllatavaid erinevusi läbirääkimiste positsioonides, mida riigid tavaliselt on vastu võtnud ning milliseid makseid nad reformilt ootavad.http://cap2020.ieep.eu/2009/6/18/study-on-winners-and-loser-from-cap-reform

Põllumajandus ja maaelu areng:

Majandus:

 • EL pressiteade (17.06.2009): Läänemere piirkonna riigid saavutasid kokkuleppe Balti riikide energiaturgude sidumise kava üle. Kaheksa Läänemere piirkonna riiki kirjutasid 17. juunil 2009 koos Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga alla Balti riikide energiaturgude sidumise kava käsitlevale vastastikuse mõistmise memorandumile. Balti riikide energiaturgude sidumise kava on komisjoni algatusel üheksa kuu jooksul tehtud töö tulemus. Töö käigus otsiti konkreetseid meetmeid, mille abil parandada Eesti, Läti ja Leedu ühendusi üleeuroopaliste energiavõrkudega. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/945&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en

Võrdõiguslikkus:

 • Euroopa Komisjon (16.06.2009): Võrdõiguslikkus kriisi ajal
  ELi uuringus hoiatatakse, et majanduslangus võib tabada töötavaid naisi meestest valusamalt ning kinnistada püsivat soolist ebavõrdsust Euroopa tööturul. ttp://ec.europa.eu/news/employment/090616_et.htm
 • EL pressiteade (19.06.2009): Mõjus kohustus kõigile "Tagada võrdsed võimalused kõigile!"
  Komisjon võttis vastu teatise  Euroopa aasta 2007 - Võrdsed võimalused kõigile (2007 European Year of Equal Opportunities for All - EYEO) rakendamise, tulemuste ja üldise hinnangu kohta. Taetisest ilmneb, et kõige olulisem EYEO tegur oli liikmesriikide, Euroopa institutsioonide ja ühiskonna poliitiline kohustus. Liikmesriigid mitte ainult ei eraldanud märkimisväärseid rahalisi vahendeid, vaid olid ka ettevalmistunud (mõnikord esmakordselt) arutlema avatult olukorra üle, mis puudutab diskrimineerimist nende riigis ja valmistama avalikke strateegiaid probleemi lahendmiseks. ttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/971&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Muu info:

 • EL pressiteade (19.06.2009): Haldusprotseduuride elektrooniline vormistamine: Euroopa Komisjon edendab kaasaegse tehnoloogia abil piiriüleseid teenuseid. Euroopa Komisjon kaasrahastab Austria, Hollandi, Itaalia, Kreeka, Poola, Prantsusmaa ja Saksamaa ühisprojekti, millega aidatakse haldusasutustel täiustada teenindussektori sidusteenuseid. 2009. aasta lõpuks loovad kõik ELi liikmesriigid ühtsed kontaktpunktid, kus ettevõtjad saavad haldusprotseduure vormistada elektrooniliselt.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/967&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en
  
 Kui soovite liituda uudiskirjaga, saadke e-post seminar[at]maainfo.ee2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo