TEEMALEHT - Ühistegevus

 

Maamajanduse Infokeskus viis 2012. aastal läbi konkursi "Märka uuenduslikku põllumajandust", mille üheks eesmärgiks oli tuua esile häid põllumajandusprojektide näiteid, mis on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) raames toetust saanud. Konkurss viidi läbi kolmes kategoorias: põllumajanduse ühistegevuse projekt, uuenduslik põllumajandusprojekt ja põllumajanduslik teadmussiirde projekt.

Parimaks põllumajanduse ühistegevuse projektiks tunnistati Tartumaa Piimatootjate Ühistu, kes on toetust saanud MAK meetmest 1.9 – tootjarühma loomise ja arendamise toetus.

Ühistegevuse kategooria nominendid olid lisaks Tartumaa Piimatootjate Ühistule - MTÜ Liivimaa Lihaveis projektiga "Liivimaa Lihaveis" kaubamärgi turundusstrateegia välja töötamine (Leader-meede Võrumaa Partnerluskogu piirkonnas), OÜ A PIIM projektiga "Piimaautomaadi ostmine ja paigaldamine", Lääne-Virumaa (Leader-meede Partnerite piirkonnas) ja Lihaühistu PYHL, Tartumaa (MAK meede 1.9). Konkursi kohta www.maainfo.ee/index.php

Konkursi "Märka uuenduslikku põllumajandust" [PDF] projektide trükis, loe ühistegevuse projektide lugusid:

 Meediakajastused ja uudised

 

30. novembril 2012 toimus Tartus Eesti Maaülikoolis konverents "Ühistegevus Eesti maaühiskonnas". Konverentsi eestvedajateks olid Eesti Maaülikool, Akadeemiline Ühistegevuse Selts, Tartu Hoiu-laenuühistu ja Saaremaa Hoiu-laenuühistu. Info konverentsi kohta www.maainfo.ee/index.php

UURINGUD, ÜLEVAATED, ÜRITUSED

2011 - 2009.a uuringu "Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited" järelküsitlus (Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku tegevus)

2011 - teemapäev "Ühistegevus põllumajanduses" (Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku tegevus)

 

15.11.2011 maaeluvõrgustiku ühistegevuse teemapäeva paneeldiskussioonil tõdeti, et ühistegevusel on tulevikku!

Diskussioonis, mida juhtis Toomas Kevvai, osalesid (pildil vasakult): Vahur Tõnissoo, Aavo Mölder, Tanel Bulitko, Riho Kaselo, Kalle Hamburg

 

2010 - maaeluvõrgustiku ETTEVÕTLUSFOORUM (Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku tegevus)

2009 - ühistegevuse alane konverents-seminar (Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku tegevus)

2009 - ühisturustamise õppereis Rootsi (Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku tegevus)

2009 - uuring "Põllumajanduspoliitika raames avanevate võimaluste uurimine majandusliku ühistegevuse arendamiseks Eestis" (Eesti Maaülikool)

2009 - uuring „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited" (Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku tegevus)

2009.a. uuringu „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited" ühistegevuse näiteid

Vaata veel ühistegevuse näiteid uuringu veebiosast: www.maainfo.ee/index.php

Vaata ka 2009.a uuringus osalenud ühistegevuse eestvedajate 2011. aastal tehtud järelküsitluse ülevaadet www.maainfo.ee/public/files/LOPPARUANNE_VEEBILE_yhistute%20jarelkysitlus_15_11_2011.pdf

Viimati muudetud: 28.01.2015