ENRD projektinäidete konkurss "Inspireeriv maaelu"

Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) korraldab üle-Euroopalise konkursi „Inspireeriv maaelu“ (Rural Inspirational Awards).

Konkursi eesmärgid on järgmised:

  1. Suurendada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja üldise maaelu arengu nähtavust.
  2. Edendada teadmussiiret & võrgustikke maapiirkonna kasusaajate hulgas.
  3. Toetada Riiklike maaeluvõrgustike tööd, eriti, mis puudutab järgmiste ülesannete täitmist.

4. Anda oma panus suurele võrgustumise teemalisele konverentsile, mis toimub järgmisel aastal 11.-12 aprillil Brüsselis, Belgias.

Konkursile otsitakse projekte kandideerima viide kategooriasse:

  1. Konkurentsivõime suurendamine: taludes ja teistes maaettevõtetes, kaasaarvatud talude kaasajastamine ja vastupidavus/elastsus (resilience), toidu ahela edendamine ja mitmekesistamine.
  2. Keskkond ja kliimategevused: rõhuasutusega ressursitõhususele, bio-majandusele ja ökosüsteemi kaitsmisele.
  3. Maapiirkonna taaselustamine: rõhuasutusega arukad külad, maapiirkonna teenused, IKT
  4. Sotsiaalne kaasamine: rõhuasutusega põlvkondade uuendamisele, noortele ja rahvastiku arvu tõstmisele.
  5. LEADER: keskendudes alt-üles põhinevatele LEADER lähenemistele.

Projekte saab maaeluvõrgustikule esitada kuni 3. detsembrini 2018 e-posti aadressile - helene.koiv @ pmk.agri.ee.