Detsember 2007

23. detsember 2007


Maaeluvõrgustik: Rahulikku jõuluaega!

 

22. detsember 2007


Oma Saar: Kodukandis koidab kodutunne

 

21. detsember 2007


Postimees (Tartu): Eurokontrollid võtsid kelmidelt petuisu

Sõnumitooja: Ka Kuusalust ja Loksalt käidi Soomes õppimas euroraha jagamist-küsimist

 

20. detsember 2007


Valgamaalane: Valminud on ettevõtlusuuring ja aastaaruannete trükis

Võrumaa Teataja: Maavalitsus tunnustas noortetöö eestvõtjaid

Meie Maa: Kalurid moodustasid ühingu

 

19. detsember 2007


Virumaa Koostöökogu: Virumaa Koostöökogu esitleb oma piirkonna strateegia põhijooni

Meie Maa: Kalaturism vajab arendamist

Põllumajandusministeerium: Euroopa Komisjon kiitis heaks Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks 2007 - 2013

 

18. detsember 2007


Eesti Päevaleht Online: Mõisakoolid saavad 113 miljonit

Lääne Elu: Kodanikuseltsid püüavad edendada Läänemaa eluolu

 

17. detsember 2007


PRIA: Tänasest saavad põllumehed PRIAst investeeringutoetusi taotleda

15. detsember 2007


Lääne-Harju Koostöökogu infoleht: Kuidas valmib Lääne-Harju Koostöökogu arengustrateegia?

 

14. detsember 2007


Meie Maa: Väike tagasivaade Saaremaa Kodukandi tegemistele

Põlvamaa Partnerluskogu: Täna lõpeb kogukonna tegevuskeskuste programmi projektikonkurss

 

12. detsember 2007


Sakala: Külade ühenduse trump: koostöö kooliga

 

11. detsember 2007


eÕigus: MAK 2007 - 2013 toetustest teavitamise ja tähistamise määruse eelnõu eÕiguses

 

10. detsember 2007


Võrumaa Teataja: EESTI MUDEL. Vaikust leiab veel vaid väga kaugelt

VAATA! Saarte Koostöökoda: Ungaris kogemusi omandamas

PRIA: Toetust saab ka loomakasvatushoonete ehitamiseks

PRIA: Mikropõllumajandusettevõtted saavad taotleda investeeringutoetust

 

08. detsember 2008


VAATA! Pärsti Keskkonnaleht: Rohelise Jõemaa õppereis Lääne-Virumaale

VAATA! Oma Saar: Koostöökogul on sihikul maaelu arengukava

VAATA! Laekvere valla „Sõnumid”: Valla ettevõtjad kogunesid ümarlaua taha

VAATA! Koonga valla „Junnumaa kuukiri”: Pikaverest ja mitte ainult

 

07. detsember 2007


VAATA! Järva Teataja: Järvamaa Leader–inimesed käisid Portugalis konverentsil

Põdrala valla veebileht: Eesti põllumajandus on tõusuteel

Postimees: Maalammas tõuseb väärikaks põlistõuks

 

06. detsember 2007


VAATA! Oma Saar: Muhus sujub ärimehe ja käsitööliste koostöö

VAATA! Karksi Sõna: Kodanikupäeval Karksi vallas

 

05. detsember 2007


Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus: Aasta vabatahtlikuna tunnustatakse 50 tublit inimest

VAATA! Rohelise Jõemaa Koostöökogu: Roheline Jõemaa koolitas valdadesse koordinaatoreid

VAATA! Hiiu Leht: Leader programmi avaliku arutelu järjekordne voor toimub Kärdlas

Võrumaa Teataja: Maarahvas pidutses Kandles

 

03. detsember 2007


PRIA: PRIA alustas maaparandustoetuste taotluste vastuvõttu

VAATA! Võrumaa Partnerluskogu: Võrumaa Partnerluskogule saab kuni 10. detsembrini esitada noorteprojektide taotlusi

 

01. detsember 2007


PMK: Tulemas koolitus-seminar „Mahepõllumajandus ja teadus 2007”

Kodukant Harjumaa: MTÜ Kodukant Harjumaa 11. detsembril kutsub planeerimise ja ehitusalasele infopäevale

 

Viimati muudetud: 01.03.2010