UUDISED

   

Innovatsiooniteenistuse uudiskiri nr 9

Allikas: ÉIP-AGRI Teenistuspunkt
11. oktoober 2023. a

 

Saksamaal toetab riiklik võrgustik loomade heaoluga seotud teadmiste levikut.

Netzwerk Fokus Tierwohl on Saksamaal tegutsev mitme osapoolega võrgustik, mis ergutab erinevate veebitööriistade, ürituste ja “impulssfarmide” abil teadmiste levikut põllumeeste, teadlaste, valitsuse ja laiema avalikkuse vahel. Võrgustiku eesmärk on tagada loomade heaoluga seotud tootmissüsteemide säilitamine. Loe pikemalt SIIT

Soome mahepõhimõtteid järgiv katsefarm testib erinevaid meetodeid, mis aitaksid suurendada loomade heaolu. HAMK Mustiala on Soomes asuv mahepiimakarjakasvatustalu, kus teadusasutused, nõustajad ja põllumajandusettevõtted teevad kohapeal koostööd, et suurendada loomade heaolu. Mustiala farm testib erinevaid meetodeid, mis on jaotatud kolme kategooriasse – infrastruktuur, keskkond ja loomasööt. Loe pikemalt SIIT

ELi ülene platvorm loomade heaolu tõstmisega soetud tegevuste toetamiseks. Läbi seadusandluse ja teadlikkuse tõstmise on Euroopa Komisjon loomade heaolu toetanud juba ligi 50 aastat. Euroopa Komisjoni üheks oluliseks eesmärgiks on suurendada eri osapoolte vahel dialoogi loomade heaolu küsimustes. Selle eesmärgi saavutamiseks aitab Euroopa Komisjoni loomade heaolu platvorm korraldada kooskõlastatud tegevusi. Loe pikemalt SIIT

Loomade tervise ja heaolu Euroopa partnerlus (PAHW). Kas teadsite, et Euroopa Komisjonil on käsil loomade tervise ja heaoluga tegeleva üle-Euroopalise partnerluse loomine? Selle eesmärk on pakkuda olulisi teadmisi, teenuseid ja tooteid, et kontrollida paremini loomade nakkushaiguste levikut ja suurendada loomade heaolu, sealjuures säilitades loomakasvatuse tootlikkust ja kaitstes inimeste tervist. Loe pikemalt SIIT


Digilahendus Atfarm veebiseminar 27 oktoobril. Atfarm on lihtsasti kasutatav digilahendus põllukultuuride kasvu jälgimiseks ja vajaduspõhiste väetamiskaartide loomiseks. Tänu saagi satelliitseire tehnoloogiale on võimalik vaid mõne klõpsuga saada ülevaade oma põldudest koos väetamissoovitustega. Kuidas see siis täpselt käib? Yara väetamisekspert Janne Ehte-Tammiste tutvustab ja näitab, kuidas nende tarkvara reaalselt töötab ning vastab osalejate küsimustele. Tutvu ja registreeru

Digilahendus Megalab veebiseminar 6 novembril. Yara Megalab™ on veebipõhine süsteem, mis osutab põllumajandusanalüüside tõlgendamise teenust. Süsteem töötleb üle kogu maailma partnerlaborite võrgustikust saabuvat infot ja annab klientidele väetamissoovitusi. Kliendile saadetakse kiired ja täpsed tulemused interneti või e-maili teel, põhjalikud raportid taimede toitainesisalduse kohta ja soovituslikud väetamisprogrammid konkreetse kultuuri väetamiseks. Millist väärtust looks see sinu ettevõttele? Yara väetamisekspert Janne Ehte-Tammiste tutvustab ja näitab, kuidas nende tarkvara reaalselt töötab ning vastab osalejate küsimustele. Tutvu ja registreeru

Tulundusühistu külastus - Nordic Hemp 7 novembril. Eesti on Euroopas suuruselt kolmas kanepitootja ning just Nordic Hemp TÜ (endine Eesti Maheproteiini Ühistu) ühendab endas Eesti kanepikasvatajate tegemisi. 2018. aastal lasi ühistu ehitada kaasaegse kanepiseemne töötlemis tehase, kus on võimalik sorteerida, koorida kanepiseemneid ja pressida kanepiseemnest õli. Külastuse peamiseks eesmärgiks on näidata koostöötegevust Nordic Hemp TÜ näitel ning avada ühistu kontseptsiooni ja kasulikkust. Külastatav ühistu räägib oma tegemistest – kuidas moodustus, kuidas toimub asjaajamine, kes on ühistu liikmed ja millised on ühistu sees toimivad kokkulepped. Tutvu ja registreeru


"Network to innovate" veebiseminar. Kutsume Teid osalema 31. Oktoobril "Robootika põllumajanduses" toimuval veebiseminaril, mille korraldab Eesti maaeluvõrgustik. Veebiseminari põhieesmärgid on eri piirkondade inimeste vahelise suhtluse ja võrgustumise edendamine ning eri rahastusallikate ja projektide tutvustamine. Seminaril pööratakse tähelepanu mitte ainult innovatsioonitegevuste tulemustele, vaid ka sellele, KUIDAS nende tulemusteni jõuti. Üritus on ingliskeelne ja toimub Zoomi vahendusel. Täpsema info, päevakava ning esinejad leiad ürituse lehelt SIIN

 

ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku seminari „Loomade heaolu ja innovatsioon” aruanne ja teabeleht. ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustik korraldas seminari „Loomade heaolu ja innovatsioon” kohtumise. Ürituse eesmärk oli leida lahendusi Euroopa loomakasvatust mõjutavatele loomade heaoluga seotud probleemidele. Üritusel jagati uusi teadmisi ja praktikaid ning pandi paika, millised on innovaatilised vajadused, et parandada loomade tervist ja suurendada nende heaolu. Tutvu aruande, teabelehe ja ülejäänud infoga ürituse veebilehel

EIP-AGRI väljakutse: loomade heaolu ja innovatsioon. Friedrich Kinkelbur’il on mahepiimafarm ning igapäevastes tegevustes tuli silmitsi seista erinevate probleemidega. Nende lahendamiseks otsustas talunik liituda vasikakasvatusega tegelevate näidisfarmide võrgustikuga. Tänu sellele on ta edukalt ellu viinud mitmeid uuendusi. Vaata videot ja saa rohkem infot

­

Sea- ja piimakarja heaolu jälgimise platvorm paremate otsuste langetamiseks. ClearFarm on Horizoni projekt, mis töötab välja platvormi täppisloomakasvatuse tehnoloogia ja loomapõhiste andmete paremaks kasutamiseks. See annab teavet loomade heaolu, keskkonna ja majandusliku jätkusuutlikkuse kohta, mis toetab tootmisahela kasusaajaid ja tarbijaid otsuste tegemisel sea- ja piimakarjakasvatuse väärtusahelas. Loe pikemalt SIIT

Karja tervis ja toitumise parendamine: lambakasvatajate parimad praktikad. EuroSheep on Horizon2020 temaatiline võrgustik, mis sai hiljuti oma tegevustega ühelepoole. Võrgustik viis perioodil 2020–2023 kokku ELi ja Türgi põllumajandustootjaid ja sidusrühmi, kes on seotud piima- ja lihalammaste kasvatamisega. Võrgustik keskendus uuenduslikele tehnoloogiatele ja praktikatele kahes valdkonnas: karja tervis ja toitumise parendamine. Tutvuge nende töö tulemustega! Loe pikemalt SIIT

Tervisekäitumine ja loomade heaoluga seotud praktikad ELi seakasvatuses. Programmi Horizon2020 temaatiline võrgustik „EU PIG“ tegeles tervisekäitumise ja loomade heaolu parandamisega. SIIT pääsed ligi seakasvatajate juhtumiuuringutele ja tehniliste aruannetele, mis keskenduvad loomade heaolu parimatele praktikatele. Lõppseminaril tutvustati, milline oli projekti mõju ELi seatööstuse konkurentsivõime tõstmisele. Loe pikemalt SIIT

„Tuleviku munafarm” Tutvuge Hollandi farmiga, mille loomisel arvestati kanade vajadusi ja loomulikke instinkte. Talu keskne moto on – väärtustame elu! Linnud täidavad mitmeid funktsioone – nad on jäätmekäitlejad ning samuti saab neilt liha ja mune. Lindude söödaks kasutatakse pagaritöökodade ümbertöödeldud jääke. Talu pakub häid elutingimusi ka isaslindudele. Loe pikemalt SIIT

SCAR töörühm „Loomade tervis ja heaolu ning säästev loomakasvatus“. Töörühm on avaldanud aruande, milles analüüsitakse ELi biomajanduse ja FOOD2030 strateegiaid, keskendudes kariloomade tervise ja heaolu aspektidele. Aruandes tuuakse muuhulgas välja, et strateegiad on olulised Euroopa toidu tootmise, töötlemise ja tarbimise harjumuste muutmisel säästvamateks ja vastupidavamateks. Loe pikemalt SIIT

­

Jätkusuutlike loomakasvatussüsteemide alaste ELi nõuandevõrgustike arendamine. Tutvuge Horizoni taotlusvooruga „ELi jätkusuutlike loomakasvatussüsteemide nõuandevõrgustike arendamine” (HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-13). Nõuandevõrgustikud (mitme osapoolega projektid, mis ühendavad nõustajaid kogu ELis) aitavad nõustajatel saada uusi teadmisi ja olla kursis värskemate uuendustega ning toetavad kogemuste vahetust. Kandideerimise tähtaeg on 28. veebruar 2024

 Loomade tervise ja heaolu võimalused Horizon Europe’is. Kui otsite rahastust loomade tervise ja heaolu parandamisega seotud projektile, siis tutvuge Horizon taotlusvooruga „Agrokarjakasvatuse/välistingimustes kasvatatavate loomade kasvatussüsteemid ja metsloomade majandamine”: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-1. Kandideerimise tähtaeg on 22. veebruar 2024


          

« Tagasi