UUDISED

   

Innovatsiooniteenistuse uudiskiri nr 12

Allikas: ÉIP-AGRI Teenistuspunkt
25. jaanuar 2024. a

Innovatsioon ja jätkusuutlikkus riisisektoris. Riisitootmissüsteemi ökosüsteemiteenused pakuvad naaberkogukonnale otsest või kaudset kasu. Itaalia EIP-töörühm Riso Amico+ keskendub nende teenuste täiustamisele, uuenduslike tavade levitamise ja kasutuselevõtu kaudu. Loe rohkem

Säästev mudel vee taaskasutamiseks oliivisalude jaoks. Oliivid on Hispaanias Andaluusias oluline põllukultuur, mis on maapiirkondade sotsiaalse ja majandusliku struktuuri selgroog. Rohkem kui 50% Andaluusia niisutamist vajavast põllumajandusmaast on suunatud oliivisaludele. Niisutamiseks kasutatavate veevarude prognoosid näitavad siiski langust kliimamuutuste tõttu. Selle probleemiga tegeleb EIP-töörühm REUTIVAR. Loe rohkem


Avanemas Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse 2024 taotlusvoor. Projektid peavad olema suunatud ettevõtte püstitatud praktilistel vajadustel põhinevate lähteülesannete lahendamisele, mitte eraldiseisvate teadushuvide rahastamisele. Seejuures toetatakse koostööd teistes liikmesriikides loodud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (edaspidi EIP) töörühmadega ning muud arendustegevusele või innovatsiooni arendamisele suunatud piiriülest koostööd teise välisriigi nõuetele vastava teadus- ja arendusasutuse või tootjaga. Toetustaotlusi saab esitada 5. veebruarist kuni 13. veebruarini 2024. a. Rohkem infot

 

 

EIP-AGRI töörühmade tulemuste tähistamise ja tutvustamise konverents. EL ÜPP võrgustiku konverents „EIP-AGRI töörühmad: Innovatsioon praktikas“ toimub 6.–8. mail 2024 Estorilis, Portugalis. Selle üritusega tähistatakse ja tutvustatakse enam kui 3400 EIP-AGRI töörühma projektide saavutusi ning toetatakse tulevaste töörühmade ettevalmistamist ja edukat toimimist. Registreeru üritusele SIIN

Innovatsioonikonkurss EIP-AGRI töörühmadele. Kas Sinu EIP-töörühm tegeleb suurepäraste ja uuenduslike tavade, lahenduste, toodete või protsesside arendamisega? Kas need on jätkusuutlikud ja ülekantavad ka teistesse EL riikidesse või valdkondadesse? Kas soovite oma projekti laiemale avalikkusele tutvustada? Kui jah, siis kandideerige EIP-AGRI innovatsioonikonkursile. Võitjad kuulutatakse välja 7. mail ELi ÜPP võrgustiku konverentsil. Loe pikemalt SIIT

Uus EIP-töörühmade portaal on nüüd avatud. Kas teadsite, et EL ÜPP võrgustiku veebilehel ootab huvilisi täiesti uus portaal, kust saab värskeimat infot EIP-AGRI töörühmade projektide kohta. Sealt leiad kogu vajaliku info töörühmade alustamise ja rahastamise ning innovatsiooni tugiteenuste kohta, rahvusvaheliste koostööprojektide partnerite otsingud ja palju muud põnevat. Tutvu portaaliga SIIN

Üleskutse ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku seminarile „Naiste poolt juhitud uuendused maapiirkondades”. Naised mängivad kodanikuühiskonnas ja maapiirkondade majanduskasvus suurt rolli. Siiski seisavad paljud naised silmitsi arvukate väljakutsetega, sealhulgas raskustega tööturule pääsemisel. 17.–18. aprillil 2024 toimuva EU CAP Networki töötoa eesmärk on toetada naiste ettevõtlust maapiirkondades. Peagi avaldatakse teemast huvitatule vastav kutse.

 


EU-FARMBOOK’i platvormi avaüritus toimub veebi vahendusel. Selle uuendusliku platvormi eesmärk on tagada, et põllumajandus- ja metsandusprojektide tulemused oleksid hõlpsasti kättesaadavad ja kergesti praktikasse rakendatavad. EU-FarmBook’i platvorm avatakse 8. veebruaril 2024. Registreeru sündmusele SIIN

Juhtmeta kaelarihm, mis töötab lehma kineetilise energia abil. Tampere Ülikoolis (Soome) on käimas Business Finlandi rahastatud rakendusuuringute projekt täppisloomakasvatuse kohta. Nad on loonud lehma kehatemperatuuri mõõtmiseks eksperimentaalse kaelarihma, mis suudab andmeid juhtmevabalt edastada. Seade töötab ainult lehma kineetilisest energiast – energia ammutatakse looma liikumisest karjatamisel. Loe rohkem

Puu- ja köögiviljade jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste väärtusahelate kaasloomine. Programmi Horisont 2020 innovatsioonimeede CO-FRESH on lõppemas. Selle eesmärk oli ümber kujundada ja katsetada uuenduslikke süsteemseid lähenemisviise põllumajandus- ja toiduainete väärtusahelatele ning laiendada seda uuendust Euroopa tasandil. Tutvuge projekti tulemustega, sealhulgas tehnoloogiliste ja mittetehnoloogiliste uuenduste rakendamisega seitsmes puu- ja köögiviljade pilootväärtusahelas. Loe rohkem

AKIS Portugali platvorm. AKIS Portugali platvorm, mida koordineerib riiklik ühise põllumajanduspoliitika võrgustik, on vahend, mis loob ühendust teadusuuringute, innovatsiooni ja praktika vahel, võimaldades Portugali põllumajanduses püsivaid ja teadlikke otsuseid teha. Keskendudes põllumeestele, kaasatakse kõik need, kes toodavad ja kasutavad teadmisi, toetades kogukonna loomist põllumajandussektoris. Loe rohkem

Online- ja rändnäitus Hispaania EIP-töörühmadest. Hispaania põllumajandus-, kalandus- ja toiduministeerium on välja töötanud rändnäituse, et toetada nende tulemuste levitamist erinevatel üritustel. See näitab põhiteavet iga projekti kohta ja sellel on QR-koodid, mis lingivad näituse veebiversioonile, mis annab lugejatele teada rohkem üksikasju. Virtuaalsed külastajad leiavad allalaadimiseks videoid ja materjale. Loe rohkem

ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku seminar „Riiklik võrgustumine innovatsiooni loomiseks”. Kui olete huvitatud, vaadake esimese EU CAP võrgustiku seminari materjale. Üritus tõi kokku riiklikud ühise põllumajanduspoliitika võrgustikud ja muud asutused, et jagada erinevaid võrgustike loomise lähenemisviise ja tööriistu, eesmärgiga toetada hästi toimivat põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsioonisüsteemi (AKIS). Loe rohkem

Mulla bioloogilise mitmekesisuse suurendamine. Muld täidab lisaks toidu, kütuse ja kiudainete tootmisele mitmeid elutähtsaid funktsioone. Tasakaalus mullastik toob kaasa selle, et taimed võtavad rohkem toitaineid, tagades seeläbi tervisliku ja toitainerikka toidu tootmise. Vaadake seda videot, mille koostas Iirimaa EIP-töörühm, kes tegeleb mulla bioloogilise mitmekesisuse alase kirjaoskuse ja parandamisega. 

­

Horizon Europe nõuandevõrgustikud. Nõuandevõrgustikud on mitme osalejaga projektid, mis ühendavad nõustajad üle kogu ELi, et aidata neil olla kursis tippteadmistega ja jagada kogemusi, kuidas talude, metsade ja maapiirkondade jaoks probleeme lahendada ning võimalusi paremini ära kasutada. 2024. aasta Euroopa horisont kutsub üles praeguseid metsanduse ja jätkusuutlike loomakasvatussüsteemide nõuandevõrgustike arendama. Tähtaeg on 28. veebruar.


          

 

« Tagasi