UUDISED

REM: Algas Ida-Virumaa piirkondlike algatuste taotlusvoorus keskmise suurusega projektide taotluste esitamine

Allikas: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
26. jaanuar 2024. a

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid 25. jaanuaril taotluste esitamise Ida-Virumaa piirkondlike algatuste taotlusvoorus keskmise suurusega projektidele.

Toetust saab küsida projektidele, mis soodustavad kliimaneutraalsusele üleminekut, toetades sellega piirkonna atraktiivsuse suurendamist ning sotsiaalse ettevõtluse arendamist. Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist rahastatud toetuse maht piirkondlikele algatustele on kokku 17 miljonit eurot.

„Juba alates 1920. aastast on Ida-Virumaa kohalike elanike jaoks olnud oluliseks tööandjaks põlevkivitööstus, kus inimesed on ametis olnud põlvest põlve. Keskkonnasõbralikumale majandusele üleminek ja põlevkivisektori tegevuse järkjärguline lõpetamine on kohalike jaoks suur muutus,“ nentis regionaalminister Madis Kallas.

„Euroopa Liidu ja Eesti soov on aidata nende muutustega paremini kohaneda ning toime tulla, pakkudes toetusi projektideks, mis aitavad piirkonnas elu edendada senisest uuenduslikumal ja keskkonnasäästlikumal moel. Kui senini oleme mitme meetmega pakkunud toetusi kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele, siis seekordne võimalus on avatud kohalikele kogukondadele n-ö rohujuure tasandil,“ selgitas regionaalminister.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Kertu Sepa sõnul saab keskmiste projektide taotlusvoorus toetust küsida nii põhivarainvesteeringu projektide kui arendusprojektide tarbeks. „Põhivarainvesteeringu projektide tulemusena ootame, et toetuse abil valmiksid avalikkusele suunatud füüsilised objektid. Toetust saab kasutada nii näiteks kogukonnakeskuste rekonstrueerimiseks, tööstuspärandi alternatiivseteks tegevusteks väljaehitamiseks kui avalikele hoonetele ligipääsetavuse tagamiseks. Arendusprojektide puhul on oluline kaasata elluviidavatesse tegevustesse võimalikult palju osalejaid, viies läbi näiteks nii koolitusi noortele, kui elanikkonnale jäätmeringluse tutvustamiseks, samuti kogukonnasiseste võrgustike tugevdamiseks“, täpsustas Sepp

„Projekte toetatakse kahes kategoorias. Põhivarainvesteeringu projektide kategoorias saab toetust küsida sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik. Siinkohal juhin tähelepanu tingimusele, et sel puhul ei saa taotlejaks olla kohalik omavalitsus ega riigiasutus. Teises kategoorias on arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisalduvad projektid, kust saab toetust küsida sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing," lisas Sepp.

Põhivarainvesteeringu projektide puhul on enne taotluse esitamist kohustuslik läbida eelnõustamine. Selleks palume täita eelnõustamise vorm ja võtta ühendust projekti koordinaatori Terje Kuusiga, kirjutades aadressil terje.kuus@rtk.ee.

Taotlusvooru infopäev toimub MS Teamsi vahendusel 1. veebruaril kell 13.00–15.00.

Suuruse järgi klassifitseeritakse projekte kas väike-, keskmise suurusega või suuremahuliseks projektiks, millele vastavalt eraldatakse võimalikke toetussummasid. Väikeprojekti puhul on toetussumma 3000–10 000, keskmise suurusega on 10 001–200 000 ning suuremahulise projekti puhul 200 001–1 500 000 eurot. Kui väikese ja keskmise suurusega projektides saab toetust taotleda nii põhivarainvesteeringuteks kui ka arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusteks, siis suurprojektide toetus on suunatud ainult põhivarainvesteeringutele.

Suurprojektide taotluste esitamine algas e-toetuse keskkonna kaudu 30. novembril 2023 ja kestab kuni 31.05.2024 kl 17.00. Väikeprojektide taotluste esitamine toimub e-toetuste keskkonna kaudu 27. 11. 2023 kuni 31.12.2028. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab meetme lehelt.   

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

« Tagasi