UUDISED

KLIIMAMINISTEERIUM & RIIGIKANTSELEI: Arvamusrännak

Allikas: Kliimaministeerium ja Riigikantselei
11. mrts 2024. a

Kliimaministeerium ja Riigikantselei kutsuvad inimesi igas Eestimaa paigas 15. märtsist 15. aprillini arutlema kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise üle ning avaldama arvamust kliimaseaduse kohta.

Kliimaseadus annab Eesti inimestele, ettevõtjatele, organisatsioonidele ning avalikule sektorile kindluse, et saame kliimamuutusi pidurdavad sammud selgelt ja koordineeritult ellu viia. Paralleelselt seaduse ettevalmistamisega käib juba esimeste rohereformi tegevuste elluviimine, et vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid, kujundada nüüdisaegne elukeskkond ning arendada keskkonnahoidlikku ettevõtlust kõikjal Eestis.
 
Nii kliimaseaduse kui ka rohereformi elluviimise õnnestumine nõuab võimalikult paljude Eesti inimeste mõtteid, tagasisidet ja tegutsemist. Arutelude eesmärk on anda sõna Eesti inimestele ning koguda ettepanekuid inimestele olulistel ja igapäevaeluga haakuvatel teemadel, mida kliimaseadus ja rohereform võivad hakata mõjutama või mida täna juba muutuste elluviimiseks on vaja teha.
 
Arutlemiseks pakub Kliimaministeerium välja üheksa teemat, mis puudutavad kliimamuutuste leevendamise või nendega kohanemisega seotud väljakutseid ja võimalusi erinevates eluvaldkondades. Arutelujuhtidele toimuvad märtsis koolitused ja veebilehel on kättesaadavad juhendmaterjalid.

Pane ennast kirja arutelujuhiks hiljemalt 14. märtsiks 2024!

Lisainfo: arvamusrannak.ee
 
Laura Remmelgas
Kliimaseaduse koostamise eestvedaja
laura.remmelgas@kliimaministeerium.ee
626 2895
 
Silver Sillak
Kliimaseaduse arvamusrännaku koordinaator
silver.sillak@kliimaministeerium.ee
605 5903
 
Mai Timmi
Arutelumetoodika looja, koolituste läbiviija ja arutelujuhtide nõustaja
mai@kasvulava.ee
519 415 37
 
 
 
« Tagasi