UUDISED

EL ÜPP VÕRGUSTIK: töögrupi "Euroopa Liidu Roheline Arhitektuur: rohestrateegiate disainimine uues ÜPP strateegiakavas" 1. kohtumine

Allikas: Euroopa Liidu ÜPP võrgustik
1. aprill 2024. a

11. aprillil 2024 toimub töögrupi "Euroopa Liidu nn Roheline Arhitektuur: rohestrateegiate disainimine uues ÜPP strateegiakavas" 1. veebikohtumine.

Maaelu Teadmuskeskusest on töörühma liige maaeluvõrgustiku teenistuse peaspetsialist Karme Petrutis. 
 
ÜPP "Roheline arhitektuur" on erinevate reeglite ja nn tööriistade kogumik selleks, et põllumajandusliku tootmise, toidutootmise, maakasutuse ja maapiirkondadega seotud keskkonna ja kliimaga seotud tulemusi parandada. Rohearhitektuur hõlmab endas nii tingimusi kindlate rahaliste toetuste saamiseks (nn tingimuslikkus), aga ka mitmeid teisi meetmeid, nt ökokavasid, põllumajandus-keskkonna-kliimakavasid, erinevaid kompensatsioonimeetmeid, aga ka rohe- ning mitte-produktiivseid investeeringuid, teadmiste vahetust ning koostööd. 
 
Euroopa liidu liikmesriigid peavad muutma nii ökokavad kui põllumajandus-keskkonna-kliimakavad põllumajandustootjatele ja maaomanikel kättesaadavks. Liikmeriigid võivad ise otsustada, milliseid nende vajadustest lähtuvaid sekkumisi nad oma riigis soovivad disainida ja rakendada.  Kuna alanud on uue ÜPP perioodi rakendamise 2.aasta, siis on hea aeg üle-Euroopaliselt tagasi vaadata, kuidas "Rohelise arhitektuuri" erinevad elemendid keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmisele kaasa aitavad. 
 
Töögrupi esimesel kohtumisel on tähelepanu liikmesriikide kogemustel rohestrateegiate rakendamisel "Rohelist arhitektuuri" kasutades. Jagatakse kogemusi, kuidas erinevad elemenid kokku sobituvad, tuvastatakse suurimad väljakutsed ning nende ületamise meetodid. 
 
1. töögrupi kohtumise eesmärgid on: 
  • Identifitseerida ja jagada kogemusi erinevate "Rohelise arhitektuuri" elementide rakendamisel ning analüüsida, kuivõrd hästi need koostoimisid. Jagada positiivseid ja probleemsemaid kogemusi (nt millise meetme all mida rakendati).
  • Vahetada võtmefaktorite alaseid kogemusi meetmete disainimisel.
  • Uurida, milliseid erinevaid käsitlusviise liikmesriikides kasutati ning kuidas need omakorda suhestuvad riiklike rahastusvõimalustega. 
Lisainfo kohtumise kohta leiab siit: 1st meeting of the Thematic Group on Green Architecture: Designing Green Strategies | European CAP Network (europa.eu)
« Tagasi