UUDISED

EL ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku uudiskiri - märts 2024

Allikas: EL ÜPP võrgustik
2. aprill 2024. a

EL ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku uudiskiri

märts 2024

Loe uudiskirja ingliskeelset versiooni>>

     
EL ÜPP võrgustiku uudised
   
     

Taanis toimunud 3. maaeluvõrgustike kohtumise peateemaks oli LEADER

Hiljuti Taanis toimunud 3. riiklike võrgustike kohtumisel osales 26 liikmesriigi esindajat, et omavahel kogemusi vahetada. Ürituse peateemaks oli LEADER ning lisaks said osalejad teada rohkem maaeluvõrgustike erinevate temaatiliste võrgustike tegemistest.

Loe edasi>>

   
     

#ARIAwards24: Noorte mõjuvõimu suurendamine

Selle aastase konkursi "Inspireeriv põllumajanduse ja maaelu" kategooriad on: arukas ja konkurentsivõimeline põllumajandus, keskkonnakaitse, maapiirkondade sotsiaal-majanduslik struktuur, maanoored ning sooline võrdõiguslikkus. Jälgige märksõna "#ARIAwards24", et olla kursis värskemate uudistega.

Loe edasi>>

   
     

#EIPagriAwards24: peagi kuulutatakse välja nominendid!

Täname kõiki tegevusrühmi, kes kandideerisid EIP-AGRI innovatsiooniauhindadele. Valikuprotsess on käimas. Aprilli keskel kuulutatakse välja 30 nominenti, kelle seast saate välja valida oma lemmiku.

Loe edasi>>

   
 

Temaatilised töörühmad toetavad ÜPP strateegiakavade rakendamist

ÜPP strateegiakavade seire, ökokavad ja roheline arhitektuur, oskuste suurendamine maapiirkondades ning põllumajandustootjate vaimne tervis on teemad, millega EL ÜPP võrgustik viimasel ajal tegelenud on. Jälgige temaatiliste töörühmade veebisaite, et olla kursis infoga, mis toetab ÜPP strateegiakavade rakendamist.

Loe edasi>>

   
     
Oskused ja elukestev õpe põllumajanduse nõustamis- ja koolitusteenuste pakkujatele

21.–22. veebruaril toimus Austrias Viinis EL ÜPP võrgustiku seminar "Oskused ja elukestev õpe põllumajanduse nõustamis- ja koolitusteenuste pakkujatele". Elukestva õppe meetodite ja võimaluste teemalistes aruteludes osales 125 huvilist. Tutvu ettekannete ja informaterjalidega ürituse veebilehel.

Loe edasi>>

     

Innovatsiooni ja teadmiste vahetamise allrühma 5. kohtumine

5. märtsil toimus allrühma 5. koosolek, kus osales 50 allrühma liiget. Kohtumisel jagati värskeimaid uudiseid seoses EL ÜPP võrgustiku, liikmesriikide ja Euroopa Horisondi tegevustega ning anti ülevaade EIP-AGRI rakendamisest saadud õppetundidest. Lisaks arutasid liikmed ka seda, millised on nende plaanid ja prioriteedid perioodil 2024-2025.

Loe edasi>>

     

Euroopa Komisjon kutsub põllumajandustootjaid osalema lihtsustamise teemalises veebiküsitluses

Euroopa Komisjon on võtnud plaani vähendada põllumajandustootjate halduskoormust ning on tausta uurimiseks käivitanud veebiküsitluse, mis aitab koguda põllumajandustootjate isiklikke seisukohti. Veebipõhisele küsimustikule saab vastata 7. märtsist kuni 8. aprillini ning see on tõlgitud kõikidesse EL keeltesse!

 

Loe edasi>>

   
     
Noorte LEADER foorum: Euroopa maapiirkondade tuleviku toetamine

Juunikuus toimuv noorte LEADER foorum toob kokku Euroopa maapiirkondade noored, et õppida, kuidas saaks kasutada ÜPP strateegiakavade koostöövõimalusi, nagu LEADER, kõige tõhusamalt rahvastiku vähenemisega seotud probleemide lahendamisel. Ürituse eesmärk on anda noortele võimalus osaleda oma kodupiirkonna arendamises.

Loe edasi>>

   
     
Väljaanded    
     

Väärtuslik oskusteave investeeringute vastupidavuse kohta

Ühise põllumajanduspoliitika investeeringute pikaealisust analüüsiva ELi ÜPP võrgustiku ekspertide seminari kokkuvõtvas aruandes tuuakse välja tegurid, mis parandavad ÜPP strateegiakava rahastamisest saadava kasu kestvust.

Loe edasi>>

   
     

Euroopa ELi tasandi ÜPP hindamisraamistik on veebis kättesaadav

EL ÜPP võrgustiku kodulehelt leiab vastvalminud otsingu funktsiooniga tööriista, mis toetab ühise põllumajanduspoliitika hindamist. Hindamisraamistik sisaldab võimalikke andmeallikaid ÜPP ELi tasandi vahehindamiseks, mille Euroopa Komisjon peab läbi viima enne 2026. aasta lõppu. Samuti on võimalik aruanne alla laadida.

Loe edasi>>

   
     

 

« Tagasi