UUDISED

EPKK, ETKL, EPTK: Vajame tugevat Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat

Allikas: EPKK veebileht
7. oktoober 2010. a

4.-6. oktoobrini toimus Brüsselis Euroopa Põllumeeste Kongress 2010, millest võtsid osa ka Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste Keskliitu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad. Kongressil oli kohal 600 osavõtjat 30 riigist. Kongressi peamiseks teemaks oli Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik pärast 2013. aastat.

Kongressi lõpus heaks kiidetud deklaratsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide valitsusi üles kindlustama tugeva ÜPP jätkumine pärast 2013. aastat. Tuleviku ÜPP ülesandeks on aidata põllumajandustootjatel toime tulla uute väljakutsete ja väga ebastabiilsete turgudega ning tagada põllumeestele õiglane ja stabiilne sissetulek ning tarbijatele mõistlikud toiduainete hinnad.

Lisaks eelnevale on Eesti põllumajandustootjate jaoks oluline, et uus põllumajanduspoliitika tagaks kõikidele tootjatele võrdsed võimalused konkureerimaks ühisel siseturul. Selleks peab tuleviku otsetoetuste süsteem tuginema objektiivsetele kriteeriumitele ja ühtlustada tuleb ajaloolistel põhjustel tekkinud ebavõrdsed toetustasemed liikmesriikide vahel.

Kongress leidis, et vajalik on toiduainete tarneahela suurem läbipaistvus ning konkurentsiseaduste ümbervaatamine selliselt, et tootjate ühistutele oleks lubatud suurem turujõud. Tõdeti, et rahvusvaheline konkurents toiduahelas toimub järjest enam rahvusvaheliste kaubanduskettide, mitte liikmesriikide vahel.

Euroopa Liidus kehtivad põllumajandustootmisele maailma kõige rangemad toiduohutuse ja keskkonnanõuded. Nende järgimine pakub tarbijatele kvaliteetse ja ohutu toidu ning kogu ühiskonnale mitmeid avalikke hüvesid. Põllumajandustootjatele tähendab see kõrgemaid tootmiskulusid, mida turg ei kompenseeri. Seetõttu on põllumajanduse toetamine jätkuvalt vajalik ja põhjendatud.

Ühtlasi juhiti tähelepanu, et kaubanduspoliitika jätkuv liberaliseerimine kolmandate riikide suhtes võib seada ohtu Euroopa multifunktsionaalse põllumajandusmudeli säilimise, kuna neis riikides toimub toidu tootmine madalamate standarditega ning tihti keskkonna arvelt.

Kongress rõhutas, et Euroopa põllumajandusmudel vajab tugevat ÜPPd ja piisavaid vahendeid Euroopa Liidu eelarves.

Kongressi tööst võttis osa 25 Euroopa Parlamendi saadikut, kuid kahetsusväärselt polnud nende hulgas ühtegi Eestist valitud saadikut.

Kokkuvõttes on alust arvata, et muutused Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas loovad Eesti põllumajandustootjatele senisest suurema kindlustunde.


LISAINFO:

« Tagasi