UUDISED

JÄRVA TEATAJA: Euroraha ja külarahva ramm vuntsisid tallist külamaja (MAK meede 3.2)

Allikas: Järva Teataja, autor Arnika Tagelmann
12. oktoober 2010. a

Valasti külas asuva rikka Kensa talu veel tsaariajal ehitatud hoonetest on ainsana alles tall, kus pä­rast ligi miljon krooni maksnud remonti avati laupäeval külamaja.

Paar päeva varem käisid me­hed külamaja saunas esimest leili proovimas. «Tipp-topp saun, leil oli vägev,» tunnis­tas Kensa talus sündinud Jü­ri Roball.

Talu eluhoone tõmmati ma­ha aastate eest, kui külast uus tee läbi ehitati. «Suur maja oli,» meenutas külaseltsi ju­hatuse esimees Marko Alev. «Siin asus kolhoosi, hiljem sovhoosi osakonnakontor.»

Kolhoosiajal peeti tallis hobuseid, sovhoosiajal sei­sid siin ametivillised, hiljem asus selles Järva tarbijate ühistu jõusöödaladu. Kui külaselts hoone 1999. aastal vallalt kasutada sai, et esi­mest külakokkutulekut pida­da, oli hoone üpris viletsas seisus.

Kokkutulekuid peeti vanas tallihoones kolm korda, aga mitte viimastel aastatel - hoo­ne oli liiga räbal.

Talli aitas uuele elule euro­raha. MTÜ Valasti Külaselts taotles PRIAlt raha, sai 893 200 krooni, hoone remont läks maksma 933 200 krooni, ehk siis kümme protsenti tuli lei­da omast taskust. «Mööbel on järgmise projekti teema,» üt­les Alev.

Loe edasi ajalehe Järva Teataja paberväljaandest.


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007 - 2013 meede 3.2 - külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse projekt. Toetuse saaja: VALASTI KÜLASELTS. Toetatavad tegevused: Avalduse ja piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte ning tõendavate dokumentide koostamise maksumus. Investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde maksumus. Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele avatud olemas oleva hoone või hoone osa ehitamine. Toetuse suurus: 839 880 krooni (53 678m eurot).

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009_2010/Info toetuse saajate kohta, seisuga 05.10.2010

« Tagasi