UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Ilmus EL Läänemere piirkonna strateegia UUDISKIRI oktoober 2010 (3)

Allikas: Euroopa Komisjon
2. november 2010. a

Euroopa Liidu Läänemere strateegia UUDISKIRI nr 3, oktoober 2010 (inglise keelne)

www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/newsletter/preview_newsletter.jsp

UUDISKIRJA oktoobrikuu numbris:

Euroopa Liidu Läänemere regiooni strateegia aasta raport

Euroopa Liidu Läänemere regiooni strateegia (ELLRS) iga-aastasel foorumil oli piirkonna kasusaajatel võimalus arutleda esimese aasta raporti üle. Raport võtab kokku rakendusfaasi esimese kaheksa kuu arengu, jagab saadud kogemusi ja tutvustab edasisi tegevusi. Antud raportiga on kaasas ka viis lisa: i) iga prioriteetvaldkonna areng, tegevus ja juhtprojekt; ii) rahastuse jaotumine strateegias; iii) strateegia juhtimine iv) suhted Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikidega; ja v) integreeritud merenduspoliitika rakendamine. Regionaalpoliitika peadirektiiv võtab saadud kommentaare arvesse ja peab nõu erinevate kaasatud Komisjoni teenustega. Järgmisena tutvustatakse raportit ELLRS ekspertgrupile detsembris, eesmärgiga teha see avalikuks enne selle aasta lõppu. Raporti selge sõnum on strateegia panus piirkondlikku arengusse. Selleks soodustatakse olemasolevates projektides sihitud koostööd ja luuakse uusi ja kaasavamaid makro-regiooni poliitika arutelusid ja võrgustikke.

Iga-aastane foorum Tallinnas

14.-15. oktoobril 2010 toimus Tallinnas esimene Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia iga-aastane foorum. Foorumi eesmärgiks oli kohtuda osalejatega pärast üheaastast strateegia rakendamisperioodi, jagada omavahel saadud kogemusi ja edulugusid ning leida piirkonnad, mis vajavad parendamist.

Foorumil osales umbes 560 strateegia rakendamises osalejat, kes esindasid riiklikke valitsusi, kohalikke ja piirkondlikke administratsioone, erasektorit, MTÜ-sid ning samuti osalesid mitmesugused eksperdid. Foorumi üldise järeldusena toodi välja, et strateegia on aktiivselt suunatud piirkonna erinevatele probleemvaldkondadele ja võimalustele. 15 prioriteetvaldkonna, tegevuste ja juhtprojektidega rakendusstruktuuri peetakse innovatiivseks, paindlikuks ja heaks tööviisiks. Mureküsimused olid seotud järgnevaga: (i) rahastuse jaotumine on jätkuvalt problemaatiline, (ii) liiga suur distants rohujuure piirkondliku sisendiga; (iii) vajadus erasektori suuremale kaasamisele. Samuti rõhutati kestva poliitilise momendi tähtsusele. Foorumil läbiviidud arutelusid kajastatakse strateegia 2011. aasta tööplaanis, kus pööratakse rohkem tähelepanu problemaatilisematele valdkondadele.

Uued juhtprojektid saavad toetust Läänemere piirkonna programmist

15.–16. septembril 2010 arutlesid üheteistkümne Läänemere ümbruses asuva riigi kõrgtaseme esindajad Saksamaal, Kielis uute rahvusvaheliste koostööprojektide üle. Nende seas olid neli alljärgnevat Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia juhtprojekti:
Prioriteetvaldkond 7 "Piirkonna kogu potentsiaali ärakasutamine uuringutes ja innovatsioonis“
• Tähetolm (StarDust) - 34 partnerit ja kogu eelarve ca 6 512 000 eurot. Antud projekt on samuti üheks Läänemere programmi strateegiliseks projektiks.
• BSHR TerviseJaam (HealthPort) - 9 partnerit ja kogu eelarve ca 2 494 465,50 eurot.

Prioriteetvaldkond 9 "Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse jätkusuutlikkuse tugevdamine“
• BATMAN - 18 partnerit ja kogu eelarve ca 3 740 940 eurot.
• Ökokülad - 6 partnerit ja kogu eelarve umbkaudselt 1 467 332 eurot.

Fookuses on prioriteetvaldkond 12 „Tervis“

27. oktoobril 2010 Kopenhaagenis toimunud terviseseminari organiseeris Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus, koostöös INTERACT Point Turku-ga. Üheks suuremaks seminaril ilmnenud asjaoluks oli Venemaa partnerite soov tulevikus lähemat koostööst teha.

Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus juhib 12. prioriteetvaldkonna rakendumist, et säilitada ja tõsta Läänemere piirkonna haridus-, noorte-, turismi-, kultuuri ja tervisealast atraktiivsust. Ürituse eesmärk oli tutvustada tervishoiu sektori projektide rahastamise allikaid ja anda projekti eestvedajatele võimalus oma projektiideid üksteisega arutada.

Üritusest võttis osa 50 osalejat, nende seas finantsasutuste esindajad, mitmete projektide arendajad Läänemere piirkonnast ning samuti organisatsioonid Venemaalt. Kokku tehti 11 ettekannet, mis puudutasid 18 erinevat rahastusprogrammi, samuti arutleti 13 projekti idee üle. Loodetavasti muutuvad need projektiideed tulevikus reaalseteks projektitaotlusteks.

Järgmise EL programmingu perioodi üle nõu pidades, nõustusid osalejad, et on vajadus tõsta tervise ja sotsiaalse heaolu profiili ning kindlustada selle olemasolu ja nähtavus rahastusprogrammide prioriteetide nimekirjas.

Läänemere raudtee kasvu koridor (LRKK) (Rail Baltica Growth Corridor – RBGC)

Projekt Läänemere raudtee kasvu koridor (LRKK) (osa juhtprojektist 11.1 “Lõpetada kooskõlastatud prioriteetse transpordi infrastruktuur“ ja 11.5 “Teha koostööd mõistlikuma transpordi tekkeks“) töötab selle heaks, et parandada ligipääsetavust Läänemere regiooni idapoolsemale osale. LRKK on seotud laiema Läänemere raudtee kontseptsiooniga – raudtee, mis ühendaks idapoolset Läänemere piirkonda põhjast lõunasse, läbides Helsingit, Tallinnat, Riiat, Kaunast ja sõites Varssavist Berliini. Piirkond saavutab uut majanduslikku potentsiaali, kui ühendada suured ärikeskused kirde-Venemaa ja EL südamikuga.

Projekt loob koostööplatvormi, et saaks vaadelda transpordisektori ja kliendi vajadusi kooskõlas rohelise kasvukoridori printsiipidega. LRKK eesmärk on luua Läänemere piirkonnas institutsiooniline platvorm era- ja avaliku sektori kasusaajatele, kes tegutsevad Läänemere raudtee ühisarengu ja koostöötegevuste parendamise nimel. LRKK kutsub linnu, regioone, transpordisektoreid ja ministeeriume looma ühist tegevusplaani, et saavutada tõeline rahvusvaheline, kliendisõbralik, efektiivne ja jätkusuutlik Läänemere raudtee ühendus.

Järgnevad üritused:

Siinsed üritused ei ole Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud ja toimuvad vastava korraldaja vastutusel.

17.11. Balti kompass & Balti tehingu konverents (Baltic Compass & Baltic Deal Conference): Rohelisem põllumajandus sinisemale Läänemerele (Helsingi, Soome)
18.11.  Innovatsioon – võti õitsengu saavutamiseks (Vilnius, Leedu)
18.11. "Läänemeri - innovatsiooni meri / I töögrupp: Innovatiivsed klastrid (Varssavi, Poola)
30.11. - 01.12. Kutse Läänemere piirkonna programmi konverentsile „Läänemere makro-regiooni jõud“ (Jyväskylä, Soome)
07.12. Iga-aastane transpordi arengu konverents, Läänemere strateegia prioriteetvaldkond (Tallinn, Eesti)

 

« Tagasi