LEADER UUDISED

KOIT: 1. novembrist töötab MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu projektikoordinaatorina Marko Avikson (Põlvamaa Partnerluskogu)

Allikas: Koit, Raivo Sihveri
4. november 2010. a

1. novembrist töötab MTÜ Põlvamaa Part-nerluskogu projektikoordinaatorina Marko Avikson. 13.10. 2004-1.03.2008 töötas Avikson Põlva Maavalitsuses teabejuhina ning pärast seda Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti esindajana. «Minu töö eesmärgiks uues ametis on suurendada seda, mis siia kasu toob, ja vähendada seda, mis kahju teeb,» sõnas Avikson. «Partnerluskogu tegevus soosib ka noori ja uusi ettevõtmisi.»

Põlvamaa Partnerluskogu loodi Kagu-Eesti partnerluse programmi raames 2001. aasta aprillis, olles Eesti esimene LEADER-põhimõtetel tegutsev koostöökogu.

Partnerluskogul on 48 liiget (9 omavalitsust, 19 MTÜ-d ning 20 äriühingut (või FlE-t).

2010. aastaga lõpeb LEADER-programmi esimene kolmeaastane periood.

2011. aastal algab järgmine kolmeaastane toetusperiood, milleks on Põlvamaa Partnerluskogule eraldatud veidi üle 26 miljoni krooni.

Partnerluskogu strateegia eesmärgiks on tegevuspiirkonna konkurentsivõime ning inimeste heaolu kasv kohaliku algatuse kaudu.

2011. aastast on partnerluskogul senise viie meet-me asemel kaks meedet. Esimene on piirkonna atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamiseks ning teine elukvaliteedi parandamiseks.

« Tagasi