UUDISED

SÕNUMITOOJA: Leesi ja Pärispea rahvamajas käivad ehitustööd (MAK meede 3.2)

Allikas: Sõnumitooja, autor Ülle Tamm
17. november 2010. a

Mõlema rahvamaja jaoks saadi PRIA külade uuendamise ja arendamise meetmest toetust ligi miljon krooni.

Pärispea seltsimajas toimeta­vad augusti algusest OÜ Filkester töömehed. Leesi rahva­majas alustas OÜ OTO Ehitus remondi viimase etapiga sep­tembri keskel. Pärispeal loo­detakse jõulupidu pidada j uba kordatehtud ruumides. Leesil peaks maja remont lõppema aasta viimasel nädalal ning traditsiooniline jõulupidu on kavas jätta uude aastasse.

Pärispea rahvamaja re­konstrueerimise II etapiks ja Leesi rahvamaja remondi lõ­petamiseks ehk rekonstrueeri­mistööde 111 etapiks anti PRIA vahendusel Euroopa Liidu toetusraha mõlemale 938 796 krooni. Kuusalu valla eelar­vest eraldatakse kümneprot­sendilise omaosaluse jaoks ning laenuintressi katmiseks MTÜle Pärispea Seltsimaja 182 382 ja MTÜle Pohiranna 177 800 krooni.

Kuna PRIA toetustega kaasneb nõue, et enne tuleb tööd valmis teha ja toetusraha kantakse üle pärast põhjalik­ku kontrolli, võtsid mõlemad MTÜd pangast laenu.

Loe edasi ajalehe Sõnumitooja paberväljaandest.


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.2. Külade uuendamine ja arendamine toetusprojektid Harjumaal.

1) Toetuse saaja: MITTETULUNDUSÜHING POHIRANNA. Toetatavad tegevused:

  • (2009) Leesi rahvamaja renoveerimine III etapp. Toetuse suurus: 938 796 krooni (60 000 eurot)

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009/

  • (2010) Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele avatud olemas oleva hoone või hoone osa ehitamine. Toetuse suurus: 938 796 krooni (60 000 eurot)

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009_2010/

2) Toetuse saaja: PÄRISPEA SELTSIMAJA. Toetatavad tegevused:

  • (2009) Ehitustööde tehnilise omanikujärelvalve tegemine. Pärispea seltsimaja rekonstrueerimise I etapp (üldehitustööde teostamine, välisveevarustuse ja kanalisatsiooni paigaldamine, elektrivarustuse rekonstrueerimine). Toetuse suurus: 884 282 krooni (56 516 eurot)

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009/

  • (2010) Avalduse ja piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte ning tõendavate dokumentide koostamise maksumus. Omanikujärelvalve tegemine. Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele avatud olemas oleva hoone või hoone osa ehitamine. Toetuse suurus: 938 796 krooni (60 000 eurot)

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009_2010/

 

« Tagasi