UUDISED

PEIPIS RANNIK: Ujuvekskavaator Remu alustas tööd

Allikas: Peipsi Rannik, Peipsi Rannik
15. september 2011. a

Pisut enam kui kuu aega tagasi transporditi Soomest Eestisse Peipsi kalapüügipiirkonda vee-ekskavaator (draag), mis saadi MTÜlt PKAK EKF meede 4.1 ra­hade toetusel. Esimestest päevadest alates alustas see masin kalasadamasuudmete ja kanalite, mida kasutavad kohalikud kalurid ja turismifirmad, puhastamise ja süvendamisega. Meie korrespondent viibis ühel neist objektidest ja vestles tarnete ning töökorralduse eest vastuta­va MTÜ Peipsi Ühendus juhatuse liikme Toivo Kiviga.

Toivo, mida võite draaga töö kohta öelda?

„See töötab hästi. Vaja on aga veel õp­pida seda õigesti kasutama. Ikkagi Peipsi järv - pidevad lained, tuuled. Üks asi on jõel või väikesaartel kaevata, teine asi aga siin, avavetel töötada. Sellised masinaid kasutatakse Soomes, kuid seal töötavad nad peamiselt siseveekogudel. Siin aga on avatud veed. Soomes läbisid neli Eesti inimest algõppe. Praegu töötatakse kahe­kesi, vahetustes. Nii et õpime kogemus­test Peipsi järvel."

Kui see on nii raske, siis võib-olla lai­netusega ei töötakski?

„Aga mitu päeva aastas on meil tuule­vaikne ja lainetuseta ilm? Kui ilma ooda­ta, jääks masin seisma."

Mida on draaga Peipsil juba teinud?

„Juba on puhastatud jõe- ja kanali­suudmeid Sassukveres, Käimas, Rajal, Omedul. Kõik sadamad puhastatakse järk-järgult ära. Kedagi teenindatakse sel­lel, kedagi järgmisel aastal. Praegu tahak­sid teenust kõik, kuna vesi on väga madal, paljudel on probleeme ujuvvahendite väl­jasõiduga. Me suundume vähehaaval piki kaldaperimeetrit Kallaste, Kolkja, Varnja poole."

Kas kohalikud elanikud saavad seda agregaati tellida?

„Jah, saavad, kui nad on kuidagi seotud järve ja kalapüügiga."

Milliseid võimalusi ja perspektiive loob masina töö Peipsi kalapüügipiir­konna jaoks tervikuna?

„Nüüd saavad kalurid minna rahulikult järvele, muretsemata naasmisel madali­kule või karile sattumise pärast. Tegeli­kult alati sügiseks järv madaldub, tekivad probleemid sadamasse sisenemisel ja sel­lest väljumisel. Nüüd võivad sadamaid ja kaisid ka turismifirmad korda seada. Kui need on olemas, saab olema ka kõik ka­landuse ja turismiga seonduv: ilmuvad ja­hid, kaatrid, tehakse suveniire. Hakkavad liikuma turistid, kes kasutavad kohalikke teenuseid. Ühesõnaga, see on väga hea, et selline ekskavaator on nüüd Peipsi kaldal olemas."

« Tagasi