UUDISED

VOOREMAA: Peipsi kalanduspiirkonna arendajaid juhib Kersti Oja ( Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu )

Allikas: Vooremaa, Jaan Lukas
4. november 2011. a

 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatus valis uueks mitmete kandidaatide hulgast tegevjuhiks Kersti Oja, kes seni töötas MTÜ Ida-Eesti jäät-mehoolduskeskus projektijuhina.

Alates Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu asutamisest 2008. aastal selle tegevjuhiks olnud Andri Plato asub ametisse Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) süsteemis. Kersti Oja sõnul ajendasid teda ametisse kandideerima varasem tegelemine keskkon-nateemadega ja teatud teadmistepagasi omamine ka kalanduse alal.

"Kindlasti pakub uus roll ka häid võimalusi arenguks. Tegevjuhina pean esmatähtsaks kaasaaitamist Peipsi piirkonna arengule ja eriti siinsele ettevõtlusele nii Euroopa Liidu kalandus- kui ka turismimeetme-te kaudu. Oluline on ladus ja mitmekülgne koostöö kutseliste kaluritega, paikkonna teiste elualade ettevõtjatega, kolmanda sektori organisatsioonide ja omavalitsustega jne," ütles Oja.

Tema kui tegevjuhi ülesandeks on ka rahataotluste esmane läbivaatamine, taotlejate nõustamine ja taotluste edastamine hindamiskomisjonile ja juhatusele.

Möödunud neljapäeval peetud MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolekul ütles Kersti Oja, et valdab vabalt inglise keelt ja kavatseb veelgi parandada ka oma vene keele oskust. Kersti Oja on pärit Tartust, praegu elab ta Jõgeval.

"Kersti Oja ootab ees suur ja keeruline tööpõld, sest Peipsiäärses regioonis vajavad lahendamist mitmed probleemid nii kalanduses kui ka teistes eluvaldkondades," ütles Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liige, Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevus hõlmab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Vooremaa väikejärvede ja osalt ka Emajõe äärseid alasid Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal.

« Tagasi