UUDISED

PEIPIS RANNIK: Juhatus valis uueks PKAK tegevjuhiks Kersti Oja

Allikas: Peipsi Rannik, Peipsi Rannik
15. detsember 2011. a

 Iseendast: olen sündinud ja üles kas­vanud Kesk-Eestis. Peale keskkooli lõppu läksin õppima Räpina Kõrgemas­se Aianduskooli keskkonnakaitset ja peale seda Eesti Põllumajandusülikooli (praegune Eesti Maaülikool) loodus-

varade kasutamist ja kaitset. Nende erialade õppeprog­rammides läbisin ka ihtüoloogia, Eesti sisevete elus­tiku ja kalakasvatu­se kursused. Peale ülikooli suundusin tööle Iirimaale, kus olin kolm aas­tat, siis kaks aastat Austraalias. Tagasi Eestisse jõudes, läksin tööle pro­jektijuhina MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusesse ning kolisin Jõgevale.

Peipsi piirkond on saanud mulle armsaks ka tänu sellele, et meie perel on viimased 10 aastat olnud suvekodu

Jõgevamaal, mõne kilomeetri kaugusel Peipsist ning siinsete inimeste avatus ja heatahtlikkus on jätnud sügava mulje.

PKAK tegevjuhina loodan, et minu koostöö kõigi meie liikmetega kujuneb meeldivaks ja töörohkeks. Järgmisel, 2012. aastal, jätkame meie strateegias ettenähtud tegevusi, soov on välja töö­tada kala internetiturustamise proto­tüüp, jätkata kalurite koolitamisega ja lastelaagrite korraldamisega jne.

Soovin kõigile meie liikmetele ja toe­tajatele head vana aasta lõppu ning õn­nelikku ja teguderohket uut aastat!

Kersti Oja, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht www.pkak.ee 57404945 kersti@pkak.ee

« Tagasi