EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: 17 sotsiaalse talupidamise juhtumiuuringut

Allikas: Maaeluvõrgustik, Meeri Klooren
21. veebruar 2012. a

2009. aastal sai alguse Euroopa maaelu arengu võrgustiku algatusel loodud sotsiaalse talupidamise töögrupp. Töögrupi tulemusena koostati ülevaatlik aruanne Euroopa Liidu sotsiaalse talupidamise hetkeseisust. Aruande raames koguti 17 sotsiaalse talupidamise teemalisi näidet 6 erinevast riigist. Ülevaated juhtumiuuringutest toome ka teieni.

Sotsiaalne talupidamine on oma arengult üle Euroopa väga erineval tasemel. Seetõttu pandi töögruppi raames valminud aruandes paika sotsiaalse talupidamise arenguetapid. Arenguetappidest lähtuvalt on koostatud ka juhtumiuuring.

I etapp “teedrajav” - sotsiaalse talupidamise teadlikkus on peaaegu olematu ja kui ka midagi kusagil on toimunud siis on see tehtud üldjuhul vabatahtlikku töö korras, üksikisiku enda pühendumuse alusel.
II etapp - Sotsiaalne põllumajandus muutub tugevalt seotuks põllumajanduse mitmekesistamisega. Huvi ja teadlikkus peamiselt põllumajandusega seotud sektorites, madal teadlikkus tervisega seotud (hoolekande) sektoris.
III etapp - Sotsiaalne põllumajandus on üks osa tervishoiusüsteemist. Sotsiaalhoolekande sektoril on tugev huvi sotsiaalse põllumajanduse vastu, nad tunnustavad seda „meetodit“.
IV etapp - Sotsiaalne põllumajandus on kõike hõlmav mudel. Töötavad piirkondlikud ja riiklikud võrgustikud. Kaasatud on nii põllumajanduse ja sotsiaalhoolekande/tervishoiu valdkonnad.

Näidisjuhtumid on kogutud kuuest liikmesriigist:

Juhtumiuuringut täismahus saab lugeda SIIT

1. Sotsiaalse talupidamise näidisjuhtumid teerajaja rollis

  AUSTRIA

Kvaliteedijuhtimine ja sertifitseerimisnõuded loomateraapias

Austria Põllumajandustehnoloogia ja Maaelu Arengu Nõukogu on kooskõlas vastavate kvaliteedijuhistega välja töötanud sertifitseerimissüsteemi loomateraapiat kasutavatele taludele. Sertifitseerimisprotsessis osalevad koostööpartneritena ka Põllumajanduskoda ja vastavate valdkondade ministeeriumid, Sotsiaalkindlustuse Instituut ja Talupidajate Jätkukoolituse Amet.Tegevuste peamine eesmärk on kvaliteedijuhtimise ja talunike kutsealase kvalifikatsiooni täiustamine loomateraapia läbiviimiseks taludes.

Sertifitseerimise tulemusena osutatakse taludes professionaalseid loomateraapiateenuseid, mis peavad vastama võrreldavatele kvaliteedistandarditele. Skeem on nüüdseks jätkusuutlik ning välja on töötatud järjepidev turundusstrateegia ja ühtne identiteet, mis suurendab üldsuse teadlikkust sotsiaalsest talupidamisest Austrias.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Koolituskursus “Loomateraapia ja -pedagoogika talus“

2009. aastal hakkas Austria Põllumajandustehnoloogia ja Maaelu Arengu Nõukogu ette valmistama ja läbi viima koolituskursuseid, et sertifitseerida inimesi, kes tahavad taludes osutada professionaalset ja vastutustundlikku loomateraapia või –pedagoogika teenust. Põllumajandusliku ja sotsiaalse kvalifikatsiooni kombineerimine on vajalik, et täita vajalikke nõudeid mitmesuguste kliendirühmadega töötamiseks, olgu nendeks erivajadustega inimesed, käitumisprobleemidega lapsed või dementsusega vanemad inimesed.

Peamiseks sihtrühmaks on mitme kvalifikatsiooniga talunikud, kellel on lisaks põllumajanduslikule kvalifikatsioonile kas pedagoogika-, teraapia-, sotsiaal- või meditsiinialast kvalifikatsiooni tõendav diplom. Sihtrühmaks on ka meeskond, mille üks liige on talunik ja teisel on pedagoogika-, teraapia-, sotsiaal- või meditsiinialane kvalifikatsioon.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Ühing Guat leb’n / Brueckleri hooletalu

Guat leb’n‘is on mittetulunduslik parteitu eraühing, mille tegevuskoht on Hans Brückleri talus Austria idaosas Styrias.Ühingus töötab kümme inimest, kellest kaheksa on otseselt seotud erivajadustega inimeste hooldusega. Talus on neli hektarit maad, laudad mitmesugustele loomaliikidele. Talu ei tegele klassikalise põllumajandusliku tootmisega, kasvatatakse üksnes loomasöödaks sobivaid kultuure. Loomad on aastaringselt vabapidamisel.

Talus on kaks peamist tegevusala, mis on seotud erivajadustega inimestega:

  • töö puuetega inimestega transporditeenuste valdkonnas. Föderaalvalitsusega on sõlmitud leping, mille kohaselt valitsus tasub teatava summa, et võimaldada talu klientidel loomateraapias osalemiseks kasutada transpordivahendit;
  • töö puuetega inimestega, kes külastavad talu, et osaleda tasu eest mõnetunnises loomateraapias.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT


SOOME

Hakamaa hooletalu

Hakamaa hooletalu omanik on Eteva valdade ühing, mis organiseerib raske puudega inimestele teenuste osutamist. Talu asub Lõuna-Soomes Nastolas, Lahti linna lähedal. Talul on 12 hektarit metsa- ja põllumaad, mõned koduloomad ja põllumajandushooned.

Hakamaa hooletalu edu on taganud kindlameelne ja järjepidev töö, edukas personalivalik ja personali pidev koolitamine.Tegevuste eesmärkideks on raske puudega inimestele uute teenuste osutamine ja töö pakkumine hooldekodus. Seejuures on talutegevuste ja rehabilitatsioonitöö kombineerimine andnud palju positiivseid tulemusi.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Pegasose projekt

Pegasose projekt on kaheaastane arendusprojekt, mille on välja töötanud rühm ettevõtjaid. Projekti viib läbi Soome lastehoolekande ühing Etappi rühm (Etappi-Ryhmä ry.). Etappi rühma liikmetel on oma ravikeskus ja kuus laste hoolekandele spetsialiseerunud üksust.

Projekti eesmärk on arendada laste hoolekandeteenuseid, kasutades meetodit, mis hõlmab hobuste kasutamist sotsiaal-pedagoogilises tegevuses eesmärgiga õpetada lastele sotsiaalseid oskusi ja neid arendada.Hobuste kaasamine sotsiaal-pedagoogilisse tegevusse on ennetav ja taastav meetod sotsiaalses rehabilitatsioonis, mida kasutatakse sotsiaalsete oskuste õppimisel ja arendamisel. Selline tegevus aitab osalejal määratleda tundeid, nendega tegeleda, neid väljendada ja sõnadesse panna.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

2. Näidisjuhtumid sotsiaalsest talupidamisest kui põllumajanduse mitmekesistamise vormist

IIRIMAA

Sotsiaalse talupidamise võrgustiku arendamine – Iirimaa

Käesolev projekt sai alguse kontaktidest ja suhetest, mis tekkisid sotsiaalse talupidamise sidusrühmade vahel SoFAR (Sotsiaalteenused multifunktsionaalsetes taludes) projekti raames Iirimaal. SoFAR projekti peaeesmärk oli luua kontakte hooletalupidajate, teadlaste ja maaelus osalejate vahel, et nad saaksid võrrelda, vahetada ja koordineerida kogemusi ja tegevusi. Kui SoFAR projekt 2009. aastal lõppes, oldi ühiselt arvamusel, et koostöö võiks jätkuda Iirimaa sotsiaalse talupidamise võrgustiku loomise kaudu.

Võrgustiku eesmärgiks on esindusfoorumi rolli etendamine sotsiaalse talupidamise kontseptsiooni väljatöötamisel Iirimaal ja sotsiaalse talupidamise arendamise soodustamine talupidajate, teenusekasutajate ning hoolekandeteenuste osutajate seas. Tegevuste tulemusena on suurenenud koostöö sotsiaalse talupidamise sidusrühmade vahel, mida tõendavad ühine toetustaotluste esitamise, osalemine õppereisidel ja konverentsidel. Võrgustikuliikmete tagasiside on väga positiivne, nende sõnul on tulemus “parem kui lootsime”.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Dunfirthi talu – Iirimaa Autistide Ühing

Dunfirthi talu omanik ja töö korraldaja on autistlike inimeste vanemate ja sõprade ühing. Tegemist ei ole annetusi koguva heategevusühinguga. Talu oli varem sertifitseeritud mahetalu, nüüd aga keskkonnasõbraliku tootmisega traditsiooniline talu. Talu eesmärk on pakkuda teenusekasutajatele kvaliteetset elu, mõtestatud tegevusi ja kogukonnale isemajandamise võimalust. Talus on tubasteks tegevusteks savi- ja puidutöökoda, kunsti- ja arvutituba, samuti ilutaimede kasvuhoone ja väike kohvik ning teised võimalused sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja vabaaja veetmiseks. Peamine sihtrühm on autistlikud teenusekasutajad.

Talu peamine filosoofia ja eetos on autistlike inimeste individuaalsuse austamine. Tunnustatakse nende oskuste ja võimete suurenemist õppimise, harjutamise ja hoolduse tulemusena, samuti kliendi õigust osaleda ühiskonna arendamises vastavalt individuaalsele võimekusele, et igaüks tunneks end ühiskonna väärika liikmena.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Belmonti talu

Iirimaa kaguosas Waterfordi linna ääres asuv Belmonti talu tegeleb lisaks põllumajandusele ka Parkside Services nime all teenuste osutamisega vaimse puudega inimestele. Põllumajandustegevused ja aiandus on osa sotsiaalhooldusest, mis pakub teenusekasutajatele töötegemise võimalusi. Belmonti 40-hektariline talu on traditsiooniline põllumajandusettevõte. Talus ja aiandis töötaval personalil on nii põllumajanduslik kui ka aianduslik kvalifikatsioon, lisaks on nad saanud koolituse sotsiaalhoolduse alal.

Talu eesmärgiks on töötegemise võimaluste pakkumine sotsiaalhoolduse klientidele. Eluks vajalike ja sotsiaaloskuste arendamine on õpiraskustega teenusekasutajate tegevusprogrammis tõusnud tähtsale kohale ja sotsiaalne talupidamine pakub selleks häid võimalusi.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT


ÜHENDKUNINGRIIK

Riiklik Hooletalu Algatus

Riiklik Hooletalu Algatus on võrgustikutööd tegev organisatsioon, mis on loodud sotsiaalse talupidamise positsiooni parandamiseks ja arengu toetamiseks Ühendkuningriigis. Riiklik Hooletalu Algatus korraldab konverentse ja üritusi ning viib kokku hooletalupidajaid ja nende toetajad. Riiklik Hooletalu Algatus teostab ka uurimistöid ning teisi asjakohaseid tegevusi, mis on vajalikud sotsiaalse talupidamise teema jõudmiseks valitsuse päevakorda.

Riiklik Hooletalu Algatus viib läbi konverentse, seminare, infopäevi, võrgustikutööd, teavitustööd, toetab osapooli, jagab teadusuuringute tulemusi ja teavet, haldab kodulehte ja hooletalude andmebaasi.

Riiklik Hooletalu Algatus on suutnud algatada alusuuringuid sotsiaalsest talupidamisest ja teha ettepanekuid sotsiaalse talupidamise kontseptsiooni määratlemiseks Ühendkuningriigis. Riiklik Hooletalu Algatus on parandanud selle valdkonna positsiooni ja mõistmist Ühendkuningriigis, töötanud välja pilootkoolituskursuse ning võimaldanud tagada soodsa keskkonna iseseisvate piirkondlike ja riiklike hooletalude ühenduste kiireks kasvuks.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Clinksi hooletalu

Clinksi talu on väike hooletalu, mis annab vaimse tervise ja käitumisprobleemidega inimestele võimaluse leida uuesti side looduse ja oma kogukonnaga, klientidele omakorda näitab see teed paranemise, edusammude ja sotsiaalse kaasatuse suunas.

Clinksi talu omanike laiem eesmärk on näidata talupidajatele ja avalikule sektorile, et puudega inimesed ning emotsionaalsete või sotsiaalsete probleemidega inimesed saavad oma füüsilist või vaimset tervist hooletalus töötades parandada. Nii on kulutanud palju aega selleks, et tekitada üldsuses huvi sotsiaalse talupidamise vastu korraldades seminare, viies läbi rändnäitusi ja külastades taluturge. Avaliku sektori asutuste veenmiseks viis ta 12 volinikku 5-päevasele õppereisile Hollandisse. Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ametnikud olid vaimustuses – nad said näha, kuidas sotsiaalse talupidamise mudel praktikas peaks toimima.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Ticwoodi hooletalu

Ticwood on neljasaja-aakrine lihaveise- ja lambakasvatustalu, mis pakub teadmiste ja oskuste suurendamise võimalusi teatavatele riskirühmadele: korduvkurjategijatele ning füüsilise puude ja õpiraskustega lastele.

Hooletalu pakub põhitalu territooriumil ebatavaliselt laia valikut tegevusi. Nendeks on aiandus, loomapidamine, metsamajandamine, võsaraiumine, sensoorsed ja fossiilsed õpperajad, metsakool ja ratastooliga ligipääsetav metsarada.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Carlsheadi hooletalu

Carlsheadi talu on 500-aakrine segatüüpi talu. Talus on lambalautadest ümber ehitatud täisvarustusega klassiruumid – IT tuba, kunstituba ja teised hooletalule vajalikud ruumid.

Talu eesmärk on anda õpi- ja/või käitumisraskustega noortele inimestele reaalsed võimalused töö leidmiseks ja tööks vajalikud oskused.Õpilastele pakutakse mitmesuguseid alternatiivseid hariduse omandamise võimalusi, näiteks loomade, sh hobuste eest hoolitsemine, mehaanika, kalastamine, kunstiprojektid, käsitöönduslik puutöö, aiandus. Suurt rõhku pannakse isiksuse arendamisele. Õpilased töötavad selle nimel, et lõpetada Avatud Kolledži Võrgustiku akrediteeritud kursused, mis annavad keskkoolitunnistusega samaväärselt punkte.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Hooletalu Tulevikujuured

Tulevikujuured on 30-aakrine loomakarjatalu, kus kasvatatakse Simmentali veiseid, lambaid, kitsi, kanu ja sigu, samuti tegeletakse aianduse ja muude tegevustega. Talu pakub teenuseid erivajadustega rühmadele ja teistele kogukonnaliikmetele.

Sihtrühmaks on peamiselt probleemidega või erivajadustega noored, aga talu pakub võimalusi ka teistele inimestele, kellel oma vanuse, puude või võimaluste tõttu ei ole juurdepääsu maaelule. Talu meeskond kasutab sotsiaalset talupidamist autistlike ja aspergi sündroomiga inimeste ning käitumisprobleemidega inimestega töötamiseks eesmärgiga võimaldada neil arendada eneseteadlikkust ja paremat arusaamist maaelust. Keskendutakse individuaalselt sobivatele tegevustele, mis aitavad inimestel töötada meeskonnas ja õppida praktilisi tööoskusi ning oskust toime tulla elu ja isiklike suhetega.

Kõikides hooletalu programmides on kesksel kohal inimene ja see, mida ta vajab, ning talu kohandab elu vastavalt nendele vajadustele.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

3. Näidisjuhtumid sotsiaalsest talupidamisest kui sotsiaalhoolduse tunnustatud süsteemist

BELGIA

Kvaliteetsete tugiteenuste osutamine hooletaludele Limburgi ja Antwerpeni provintsis Flandrias

Projekti algatas Flaami Hooletalude Tugikeskus (‘Steunpunt Groene Zorg’), mis asutati 2004. aastal eesmärgiga edendada „sotsiaalset talupidamist“ – haavatavate ühiskonnaliikmete hoolduse integreerimist põllumajandus- ja aiandustegevustega Flandrias. Käesoleva projekti eesmärk on suurendada sotsiaalse talupidamise kvaliteeti hooletalupidajate koolitamise teel Limburgi ja Antwerpeni provintsides Flandrias. Seejuures toetada sotsiaalse talupidamise laiendamist ja kvaliteedi täiustamist Limburgi ja Antwerpeni provintsis Flandrias.

Korraldatakse koolitusi ja osutatakse teenuseid, mis keskenduvad kõikvõimalikele sotsiaalse talupidamisega seotud teemadele, näiteks aiandus või kuidas hooletalud saaksid kasutada hobuseid ja teisi loomi laste ja noorte teraapias või nõustamisvahendina. Kursused annavad teadmisi holistilistest hooldusküsimustest ja erinevate sihtrühmade vajadustest. Koostati ja anti välja hooldustöötajate kvaliteedikäsiraamat ning asutatakse võrgustik „Hooletalude saadikud“, et julgustada üha rohkem talupidajaid mitmekesistama põllumajandustegevust sotsiaalteenuste osutamisega.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT


ITAALIA

Capodarco hooletalu

“Agricultural Capodarco” talu on tööturule integreerimise sotsiaalne ühistu, mille eesmärk on integreerida erivajadusega ja vähem soodsas olukorras olevaid inimesi tööturule. Ühistu asutati ligi 30 aastat tagasi Rooma lähedal asuvas „Rooma losside“ piirkonnas tegutseva kristliku ühingu poolt. Talu on järjepidevalt tugevdanud sidemeid kohaliku piirkonnaga, täitnud kohalike sotsiaal- ja tervishoiuasutuste või perekondade mitmesuguseid vajadusi ja soove.

Praeguseks on talust saanud multifunktsionaalne talu, kus lihttöölistena, koolitajatena või vabatahtlikena osalevad kutseteraapias puuetega ja sotsiaalselt tõrjutud inimesed. “Agricultural Capodarco” talu pakub mitmesuguseid õppetegevusi koolidele, seal on talurestoran ja toidukauplus, vajalike vahenditega varustatud pikniku- ja puhkealad ja koosolekuruumid. Korraldatakse üritusi mitmesugustel sotsiaalsetel teemadel ning kontserte ja pidusid, kus võivad osaleda kõik soovijad.

Talu keskendub vaimse ja füüsilise puudega inimestele, psühhiaatrilistele patsientidele, endistele narkomaanidele ja vangidele. Peamiseks motivatsiooniks oli luua kogukond, mis põhineb võrdsusel, sotsiaalsel õiglusel ja ühtekuuluvusel, ning asutada majanduslikult elujõuline talu, mille tegevus oleks sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlik.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Fattoria Casa Mia

Maapiirkonna lasteaias “Fattoria Casa Mia” käib 18 last, lapsehoiuteenust osutatakse kella poole kaheksast hommikul kuni neljani õhtupoolikul. Kliendid võivad valida, kas soovivad kasutada teenust kogu nädala vältel või teatavatel nädalapäevadel, terve päeva või hommikupoolikul.

2007. aastal asutatud talu on multifunktsionaalne ettevõte, millel on 3 ha maad ja virsikuaed. Talu osutab teenuseid peredele ja pühendab osa tegevustest koolilaste vastuvõtmisele, et näidata neile igapäevaseid töid põllumajandusettevõttes, anda teadmisi loodusest ja tekitada suuremat austust keskkonna vastu. Maalasteaed annab võimaluse omandada mitmesuguseid õpikogemusi, sealhulgas põllumajanduse, keskkonna ja psühhopedagoogika valdkonnas. Selline talu on alternatiivsete lastehoiuvõimaluste parima praktika näide.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

„Baugiano Taluoaas“, Noorte Piimakoda

Baugiano Taluoaas loodi 1999. aastal pärast seda, kui noortalunikel oli võimalik taotleda ELi maaelu arengu toetust talu rajamiseks. 2005. aastal alustati mitme sotsiaalse talupidamise tegevuse arendamist ning juba varsti viidi edukalt läbi 24 erinevat õppe- ja koolitusprojekti, mis hõlmasid arheoloogiat, maaelu (nt leivategu) keskkonda ja maaelu traditsioone.Baugiano Taluooasi eesmärk on „hoolitseda tulevaste põlvkondade eest“. Taluoaas keskendub sellele, et suurendada noorte teadlikkust, anda neile teadmisi ja õpetada aru saama eetilisest ja keskkonnasõbralikust põllumajandusest ning tekitada neis kohusetunnet. Taluoaasi arvates on laste ja noorte õpetamine kõige tõhusam praktilise töö kaudu, eriti kui see on lõbus ja tasuv.

Tavaline kool annab noortele teoreetilisi ja tehnilisi teadmisi sellest, kuidas omandada kutsekvalifikatsioon. Baugiano, vastupidi, tahab anda noortele ettevõtjaks olemise tunde, võimaluse kogeda erinevaid ettevõtlusega seotud ohte ja unistusi. Baugiano hoolitseb ka nende aspektide eest, millele traditsioonilises koolis tähelepanu ei pöörata, näiteks ettevõtlusoskused ja -võimed, isemajandamine, iseseisvus ja enesest lugupidamine, enesekehtestamine ja turundus.

Loe näidisjuhtumi täisversiooni SIIT

Veebruar 2024
Tagasi Edasi
Maainfo
   


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo