UUDISED

Maaelu arengukava 2007 - 2013 toetab maaturismi ja maaettevõtluse arengut

Allikas: Põllumajandusministeeriumi kuukiri
15. märts 2010. a

Alates 2009.a. oktoobrist ilmub Põllumajandusministeeriumi KUUKIRI.

Põllumajandusministeeriumi KUUKIRJA 2010 veebruari väljaandes,

MAAELU ARENG: maaturismi ja maaettevõtluse toetamine.

Põllumajandusministeerium on juba 2001. aastast toetanud Eesti maaturismi kolme erineva investeeringutoetuse kaudu: SAPARDi meede 3 „Maapiirkondades alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus“, RAKi 2004 – 2006 3. prioriteedi meede 3.3 „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas“ ning Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 3. telje meede 3.1 „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas“.

Nimetatud meetmed on suunatud maapiirkonna ettevõtluse, eelkõige mittepõllumajandusliku ettevõtluse arendamisele, sihtgrupiks nii põllumajandustootjad kui muud ettevõtjad.

Aastatel 2001 – 2006 toetas Põllumajandusministeerium maapiirkonna ettevõtjaid 297 miljoni krooniga. Selle abil on maapiirkonnas tehtud investeeringuid koos ettevõtjate omafinantseeringuga 621 miljoni krooni ulatuses. Eesti maaturismi edendamiseks välja makstud toetussumma moodustas SAPARDi programmi raames kogu meetme 3 toetussummast 30% ning RAKi programmi raames moodustas maaturismi arendamiseks antud toetussumma 51% kogu meetme 3.3 toetussummast. Kokku maksti kahe programmperioodi jooksul Eesti maaturismi toetamiseks 114 miljonit krooni, mille abil ettevõtjad tegid investeeringuid 234 miljoni krooni ulatuses.

Maaelu arengukava 2007 – 2013 on Põllumajandusministeerium eraldanud maaettevõtluse arenguks juba 619 miljonit krooni, millest Eesti maaturismi toetamise osakaal moodustab 50% kogu määratud toetuse summast.

Loe Põllumajandusministeeriumi KUUKIRJA veebruari väljaannet www.agri.ee/...

« Tagasi