UUDISED

MAAMAJANDUS: Tootjarühmade hüvanguks (MAK meede 1.9)

Allikas: Maamajandus
28. veebruar 2012. a

 Eesti maaelu arengukava kaudu saavad põllumajandustootjaid ühendavad tulundusühistud taotleda tootjarühmade loomise ja arendamise toetust. Toetust saavad taotleda need ühistud, kelle eesmärk on ühiselt turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid.

Toetuse taotlemiseks tuleb eelnevalt taotleda tootjarühmade tunnustamist. Tootjarühmade tunnustamise taotluste vastuvõtt toimub tänavu 5. märtsist 12. oktoobrini ning toetuse taotluste vastuvõtt 16. juulist 27. juulini.

Tootjarühma administratiivse ja majandusliku suutlikkuse tõstmiseks toetatakse tegevusi, mis on seotud tootjarühma loomise, haldustegevuse ja arendamisega. Abikõlblikud on näiteks kulud bürootarvetele, töötajatele makstav palk, raamatupidamiskulud, turunduskulud, koolituskulud, investeeringud põhivarasse eesmärgiga arendada liikmete toodangu ühist müügieelset ettevalmistust või töötlemist jne.

Toetuse üldeesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine nende ühise majandustegevuse edendamise kaudu.

Toetust antakse kindlasummalise toetusena iga-aastaste osamaksetena. Toetust saab taotleda viie aasta jooksul alates tootjarühma PRIA poolt esmakordse tunnustamise kuupäevast kokku kuni 310 000 eurot. Toetuse suuruse arvestamisel lähtutakse tootjarühma taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis on saadud liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku.

Tootjarühmade tunnustamise ja toetuse taotlemise täpsem info on saadaval PRIA kodulehel www.pria.ee.

Allikas: Põllumajandusministeerium

« Tagasi