UUDISED

DELFI: Väikesed Röa külla mängima ja suured trennima ning grillima! (MAK meede 3.2)

Allikas: Delfi.ee, autor Sandra Mägi
11. mai 2012. a

 Röa küla on Raplamaal asuv väike küla, mis asub Rapla valla ja Kohila valla piiril. Röa küla kulgeb mööda Viljandi maanteed.

Selles paarikümne majapidamisega külas ei ole olnud kunagi päris oma koos käimise kohta ega päris oma ühist jaanituld. Küla on lihtsalt eksisteerinud ja inimesed selles külas lihtsalt kulgenud oma elurada mööda.

Ühel hetkel aga küla ärkas unest ning 2009. aastal loodi naabrivalve sektor, valiti külavanem, alustati üheskoos külaelanikega küla arendamise plaanidega ning juba aastal 2010 valiti küla juhatus ja loodi ka MTÜ Röa küla.

Tänu nendele muutustele tekkis kohe ka vajadus külaplatsi järele. Hea külaelanik Andrus Vonk oli nõus loovutama MTÜ-le ühe osa oma maast, kuhu oli võimalik rajada külale vajalik kooskäimise koht. Peale seda hakkasid toimuma Röas suured muutused.

Mitmete talgute raames korrastati ühise suure töö tulemusena õueala, ehitati sinna välikemmerg, rajati võrkpalliplats ning suur uhke lõkkease, mis on ümbritsetud suurte kaunite kivimürakatega. Kuna aga külaplatsil oleks ju tore ka keha kinnitada, kiikuda ja mängida ning selleks vastavad vahendid puudusid, siis oli vaja tegutseda.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi abiga oli võimalik muretseda külaplatsile nüüd ka grillimiseks vajalikud vahendid ning pingid ja lauad. Veel sai küla rahastust ka teabetahvlitele, mis on paigaldatud külas asuvatesse Töngi ja Kärneri bussipeatustesse.

Tahvlitel on kaunis graveeritud külakaart koos talunimedega, ning sealt saavad lugeda infot külas toimuva kohta ka need inimesed, kellel ligipääs internetile puudub. Omaalgatuslikult talgute korras ja annetustest saadud raha eest valmis tublide külameeste ühise tööna ka suur uhke külakiik, mille tarvis üks külaelanik oma metsast lausa puitmaterjali annetas. Sellel kiigel saavad nii suured kui ka väikesed nüüd mõnusalt kiikuda ja hullata.

Röa külaplatsi üks kõige võimsamaid projekte, mille eestvedajaks oli Andro Metsis, on laste mänguväljak ning täiskasvanute treeningatribuutika. See sai rajatud PRIA toetusel ning on nüüd lõplikult valmis ja ootab kõiki huvilisi nii oma külast, naaberküladest kui ka mujalt treenima ja mängima. Usun, et kui külas on loodud parimad võimalused vaba aja veetmiseks ning inimesed on võimestunud, mis tähendab, et nad on sotsiaalselt aktiivsed, motiveeritud ja tahavad ühiselt tegutseda parema elukeskkonna loomise nimel, siis on nad ka tervemad ja õnnelikumad. On ju tervis ja õnn need väärtused, mille poole tasub püüelda ja külaelu arendamine on selleks suurepärane võimalus.

Tahan Röa küla nimel tänada kõiki annetajaid, firmasid ning külaelanikke ja ka inimesi mujalt, kes on kõik olnud abiks selle imearmsa külaplatsi arendamisel. Kõik on oodatud kogu perega Röa külla, et siin oma vaba aega mõnusalt veeta. Loomulikult on kõik oodatud osalema ka Röa küla talgutel ja ühisüritustel.

Röa külal on olemas oma koduleht, mille kaudu on võimalik end hoida kursis külas toimuvast, vaadata pilte külaplatsist ning ka toimunud üritustest. Röa küla kodulehe aadress on www.roakyla.ee.

Külaplatsi korrashoid nõuab oma osa. Küla saab toetada, tehes annetusi MTÜ Röa küla arveldusarve numbrile: 221048745148.

Kaunist alanud kevadet ja kohtumiseni Röa külaplatsil!


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.2. Külade uuendamine ja arendamine toetusprojekt 2011.a Raplamaal. Toetuse saaja: MITTETULUNDUSÜHING RÖA KÜLA. Toetatavad tegevused: Röa küla mänguväljaku rajamine. Toetuse suurus: 28 734 eurot

Allikas: PRIA veebileht - Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saajad 2011.a  - www.pria.ee/et/toetused/meede/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2011

« Tagasi