LEADER UUDISED

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU: Osalemine Peipsimaa arengufoorumil

Allikas: Pärnu Lahe Partnerluskogu
27. september 2012. a

PLPK tegevjuht osales 19.09.2012 Mustvee kultuurikeskuses toimunud Peipsimaa arengufoorumil, mida korraldasid koostöös Peipsimaa Turism MTÜ, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Peipsi Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Piirivere liider Arengufoorumil tutvustasime PLPK koostööprojekti „Romantiline Rannatee“ Pärnu lahe äärseid kogemusi. Arengufoorumil räägiti Peipsimaa olevikust ja tulevikust, ühisturundusprojektidest, koostööst erinevate arengu- ja turismiorganisatsioonide vahel.

Peipsimaa kui reisisihi tulevikunägemuse esitas arendusfirma Consumetric juht Oliver Loode. Tema teoreetilise ettekande jätkuks sobis Mercedes Merimaa ettekanne Romantilise Rannatee praktilistest näidetest, millele järgnes elav arutelu töötubades.

Peipsimaal tuntakse puudust regiooni ühtsest kaubamärgist -logost, mis liidaks piirkonda, ning mida tänaseks väljakujunenud erinevate arendusorganisatsioonide vahel kompromisskokkuleppena arendama soovitakse hakata.

Koos tõdeti, et tänaseks käivitunud ettevõtjate ja MTÜ-de ning kohalike omavalitsuste koostöös toimivate Leader põhimõtetele tuginevate koostöövõrgustike jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb veelgi konkreetsemaks muuta ettevõtjate vaheline koostöö piirkonna arendamisel.

Töötubade aruteludes selgus, et ka EAS-i järgnevate taotlusvoorude eesmärgiks planeeritakse kööstöövõrgustike arendamise rahastamist. Töötubades arutati ka Peipsimaa kohaliku toidu, tunnustoodete ja omapäraste retseptide väljatöötamist, turundamise võimaluste loomist ja arendamist. Eesmärgiks seati piirkonnas suveperioodil kutsuda ellu 12 suvist ja 6 talvist Peipsimaale iseloomulikku klienti kohale meelitavat ja ettevõtjale tulutoovat sündmust.

« Tagasi