UUDISED

PEIPIS RANNIK: Külastajad Peipsi kalanduspiirkonnas 2012. a suvel ( Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu )

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja, PKAKi tegevjuht
27. september 2012. a

 2012. aasta suvi oli Peipsi Kalanduspiir-konna Arendajate Kogule eriti tihe suvi külastajate poolest. Juulis käisid meil külas kalurid ja ettevõtjad Hiiumaalt. Nad saabusid 12. juuli Õhtul, veetsid öö Kauksis ja hommikul tegime neile eks­kursiooni mööda Peipsi kallast. Nägemi­seni jätsime nendega 13. juuli õhtupooli­kul Varnjas, kus nad suundusid iseseisvalt juba lõuna poole. Järgmisel päeval Võõp-su kalameestepäeval saime hiidlastega jälle kokku ning samuti tegi Räpina val­lavanem Teet Helm neile ekskursiooni Räpina sadamas, mille I etapi avamine toimus samal päeval.

Juuli lõpus ja augusti alguses külastas meid FARNETi (Üleeuroopaline Kalandusvõrgustik) esindaja Brüsselist Gilles van de Walle. Tema huviks oli tutvuda meie piirkonnas läbiviidud projektide­ga, kohtuda nii kalurite kui PKAK ju­hatuse liikmetega ja saada kokku üldist pilti meie piirkonna elust. Gillesile väga meeldis meie inimeste ettevõtlikkus ja nii mitmelgi korral imestas ta, kas koha­likud inimesed üldse magavad ka, seda just kalurite puhul, kes käivad lisaks veel täiskohaga tööl ja tegelevad lisaks veel turismiettevõtlusega.

17. augustil külastas meid grupp Soo­mest, tegu oli sealse Kesk- ja Põhja-Soo­me järvede kalanduspiirkonna kalurite ja kalandusettevõtjatega. Nendega külasta­sime ja vaatasime piirkonna projektinäidiseid Varnjast kuni Vasknarvani. Kuna järgmisel aastal soovime ka ise minna külastama Soome kalanduspiirkondi, siis sai nende tegevjuhiga juba esmased kok­kulepped selles suhtes sõlmitud ja saime kinnituse, et meie kalurid on nende piir­konda väga oodatud.

24.-26. augustil olid meil külas Saare­maa kalanduspiirkonna kalurid, kes said viibida 25. augustil toimunud Lüübnitsa ja Kallaste kala- ja sibulalaatadel, lisaks käisime Peipsi rannal õhtul vaatamas muinastulede öö lõkete süütamist. Saa­rlastele meeldis väga see, mida nad siin nägid, ja leiti, et meie piirkonnalt on palju õppida, seda just ühistöö kohta.

28. augustil korraldasime konverentsi 50-le Poola viie erineva kalanduspiir­konna kalurile ja ettevõtjale. Konverentsi käigus tutvustasime Peipsi Kalandus­piirkonna Arendajate Kogu ülesehitust, toimunud tegevusi, rahastuse saanud pro­jekte. Arutelu käigus selgus, et meil on palju ühist, aga samas ka erinevusi Eesti ja Poola tegevusgruppide töös. Poolakad leidsid, et Peipsi järvest võiks tulevikus kindlasti saada turismimagnet Poola ka-lastusturistidele.

Sellega pole aga selleks aastaks veel külastused lõppenud, nimelt soovivad septembri lõpus tulla piirkonda külas­tama Eesti põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna töötajad ja 24. oktoobril soovib tulla veel üks Poola ka­landuse tegevusgrupp meid külastama. Ning kuna ka meile on huvitav kohtuda inimestega teistest piirkondadest ning on hea luua uusi kontakte, siis ootame kõiki piirkonna külastajaid siia heameelega!

« Tagasi