UUDISED

PEIPIS RANNIK: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu aastalõpu seminar (Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu)

Allikas: Peipsi Rannik, Peipsi Rannik
20. detsember 2012. a

 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) viis sel aastal läbi oma juba traditsiooniks kujunenud aastalõpuseminari juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmetele Nar­va-Jõesuus 6.-7. detsembril. Seminari alustas tervitustega PKAK juhatuse esi­mees Urmas Pirk. Edasi andis tegevjuht Kersti Oja ülevaate 2012. aastal korral­datud projektitoetuste voorudest ning tegi kokkuvõtte projektitaotlustes esine­nud probleemidest. Kokku esitati 2012. aastal 46 projektitaotlust, millest PRIA-le rahastamiseks esitati 40 projekti.

Peipsimaa koordinaator ja MTÜ Peipsimaa Turism juhataja Kaja Allilender tutvustas enda juba käimas ole­vaid ja tulevasi projekte ning ühiselt arutati ka, kuidas turismiürituste kaudu piirkond atraktiivsemaks muuta.

Järgmisel päeval said sõna Maama­janduse Infokeskuse Kalandusvõrgustiku büroo juhataja Jaak-Velori Sadul ja Arne Taggo MTÜ-st Liivi Lahe Kalanduskogu. Nende ettekannete kaudu said seminarist osavõtjad kuulda, millega tegelevad kalanduse tegevusgrupid mu­jal Eestis ning milliseid huvitavamaid projekte on korraldatud.

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu soovib kõigile oma liikmetele ja koostööpartneritele ilusat aastalõppu ja kordaminekuid uuel aas­tal!

« Tagasi