UUDISED

VOOREMAA,Võetakse vastu projektitaotlusi Peipsimaa edendamiseks (Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu)

Allikas: Vooremaa, Jaan Lukas
18. märts 2013. a

 28. märtsist kuni 5. aprillini võtab Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) vastu uusi projektitaotlusi kohaliku elu edendavate idee­de elluviimiseks Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal ja Põlvamaal.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht Kersti Oja teatas, et projekti­taotlusi võetakse vastu ajavahemikuks 2009-2013 koostatud Peipsi Kalanduspiirkonna stra­teegias määratletud tegevus­suundades.

"Nendeks on kalasadama­te ja lossimiskohtade uuen­damine, otseturustamine, kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine, tegevuse mit­mekesistamine ning koolitus­tegevus," rääkis ta.

Taotlusi hakkavad läbi vaa­tama maakondlikud hindamis­komisjonid, mida Jõgevamaal juhib Tabivere vallavolikogu liige ja MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda juhatuse esimees Kalev Kurs, Tartumaal SA Peipsiveere Hooldusravikeskus juhataja Janno Tomson, Ida-Virumaal Lohusuu vallavo­likogu esimees Toivo Kivi ning Põlvamaal Räpina valla arendusspetsialist Helen Pärnaste.

5. märtsil peetud Peipsi Ka­landuspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosoleku käigus valiti hindamiskomisjonidesse mitmeid uusi liikmeid, sest nendesse ei saa alates 1. ap­rillist kuuluda PKAK juhatuse liikmed.

Nii tegidki juhatuse liikmed Urmas Pirk (esimees), Saare vallavanem Jüri Morozov ja Peipsi Kalurite Ühingu esi­mees Priit Saksing, Räpina vallavanem Teet Helm ja et­tevõtjad Margus Narusing ja Fjodor Plešnakov ettepaneku enda asemele uute liikmete valimiseks.

« Tagasi