LEADER UUDISED

NELJA VALLA KOGU: Tutvu suvilaalade pilootuuringu lõpparuandega

Allikas: Nelja Valla Kogu
4. juuli 2013. a

2012. ja 2013. aasta jooksul viidi LEADER programmi toetusel Harjumaal Vääna Jõesuu külas läbi piloot projekt, mille käigus sooviti jõuda praktiliste lahendusteni linnaümbruse suvilapiirkondade planeerimisküsimustes.

Suvilapiirkonnad Eestis, nagu ka mujal endistes sotsialismimaades, rajati esialgu kavatsusega pakkuda inimestele suveperioodil linnakorterile lisaks rohelist maalappi ja tegutsemisruumi. Ehituslikud ja planeerimislikud piirangud, mis neid alasid sesoonsena hoidsid, on aga juba ligikaudu veerandsada aastat olnud esialgsega võrreldes liberaalsed. Suve ja nädalalõpukodudest on saanud perekondade päriskodud. Paljud asulad toimivad püsiasumitena, ehkki tiheasustusaladeks pole neid kõiki vajalikke nõudeid arvestades kunagi planeeritud.

Uuring on koostatud LEADER meetme 2 kogukonna arendamise (külade uuendamine ja arendamine) projektile „Suvilaühistute elamurajoonideks kujunemise võimalused ja sellest tulenevate kohaliku omavalitsuse planeerimislahenduste ja Päästeameti nõudmiste rakendamise võimalikkusest“ (projekti viitenumber 430011374173).
Uuring valmis Harku valla, Vääna Jõesuu suvilaühistute ja Tartu Ülikooli koostööna. Uuring viidi läbi perioodil märts 2012 kuni juuni 2013.

Tutvu uuringu lõpparuandega lähemalt: www.4kogu.ee...

« Tagasi