EST Maainfo Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond Maainfo Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015 Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo
  Maamajanduse Infokeskus aastatel 2006-2017
Maainfo
  Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015
Maainfo
Kohalikud tegevusgrupid
Maainfo
UUDISED
Maainfo
NÄDALAINFO
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
Sümboolika
Maainfo
ARHIIV
Maainfo
Kalender
Maainfo
Projektinäidete andmebaas
Maainfo
2014-2020 EMKF strateegia koostamise materjalid
Maainfo

UUDISED

   

PEIPIS RANNIK: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu hakkab projektitoetuse taotlusi vastu võtma ( Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu )

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja
4. juuli 2013. a

 Projektitoetuse taotlusi saab esitada 30. augustist - 6. septembrini 2013 tööpäevadel kella 10.00-15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos aadressil Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503.

Projektitoetuste taotlused tuleb esitada allkirjastatult kahes eksemplaris paber­kandjal (köidetult) ja ühes eksemplaris digitaalsel andmekandjal (PKAK poolt digitaalseks salvestamiseks). Posti ja e-maili teel esitatud Taotlusi vastu ei võeta.

2013. a projektitaotlusi võetakse vas­tu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013" tegevussuunda­des:

• kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine;

• otseturustamine;

• kalandusega seotud turismi arendami­ne ja rannakülade taaselustamine;

• tegevuste mitmekesistamine. Projektitaotlused võtab vastu MTÜ

PKAK tegevjuht.

Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kätte saadav pkak.ee/index.php/dokumendid) ja põl­lumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõu­ded, toetuse määrad, kulude abikõlblikkuse, projektivormid, projekti elluviimi­se tingimused jne.

Projektide elluviimisel tuleb järgida põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 esitatud nõudeid ja riigihankeseadust.

2013. a väljakuulutatud 3. taotlusvooru projekte hindab ühisprojektide hinda­miskomisjon, kuhu kuuluvad:

1) maakondlike (Ida-Virumaa, Jõge­vamaa, Tartumaa, Põlvamaa) hindamis­komisjonide esimehed;

2) kolm kalanduspiirkonna esindajat.

Projektitoetuse taotluste hindamisk­riteeriumid tegevussuundade lõikes on hmdamiskomisj onile proj ektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodus­tamise aluseks (hindamiskriteeriumid on toodud välja Peipsi kalanduspiirkon­na strateegias, mille leiab http://pkak.ee/ index.php/dokumendidV).

Tegevjuhil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja selgitusi taotluses esi­tatud andmete selgitamiseks või täpsus­tamiseks.

Tegevjuht esitab taotluste nimekirja koos fikseeritud puudustega hindamis­komisjonile. Kõik hindamiskomisjoni liikmed täidavad enne komisjoni koos­olekut hindamislehe. Koosolekul aru­tatakse projektitaotlused ja neile antud punktid läbi. Lisatakse ühisotsusena an­tavad punktid. Hindamiskomisjon teeb otsuse projektikonkursi käigus laeku­nud projektide paremusjärjestuse osas. Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, milles ei kajastu hindamiskomisjoni iga üksik­liikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.

Hindepunktide arv moodustub hinda­miskomisjon liikmete poolt antud punk­tide summa jagamisel hindamisest osa­võtnud liikmete arvuga ja ühisotsusena antavate punktide summana. Kui projekt saab ühe hindamiskriteeriumi raames komisjonilt 4 või rohkem nullpunkti siis projektitaotlus ei kvalifitseeru. Projektitaotluse rahastamisotsuseks on vaja saa­da vähemalt pooled punktid (27 punkti) projektivooru maksimumpunktidest.

Hindepunktid moodustuvad:

• komisjoniliikme punktide keskmine, max - 39 punkti;

• komisjoni ühisotsus, max - 14 punkt.

• Kokku võimalik saada max - 53 punkti.

Komisjoni poolt ühiselt antavad punktid tulenevad konkreetse projekti­vooru projektitaotluste võrdlusest, kus arvestatakse alljärgnevaid kriteeriume:

• äriidee sobivust turutingimustele - 7 punkti;

• hinnakujundust ja hinnapoliitikat turutingimuste kontekstis; turundus- ja tootearenduspõhimõtete olemasolu ja nende rakendatavust - 7 punkti.

Võrdsete hindepunktide puhul antakse eelistus

• lühemat aega tegutsenud ettevõtjale, kui on olnud tunduv areng tegevuses (kuid mitte alla 3 aastat toiminud ette­võttele);

• ühistööle;

• jätkusuutlikkusele;

• uusi töökohti loovale ettevõtjale. Otsus paremusjärjestuse osas edas­tatakse koos kõigi projektitaotlustega, sh need projektitaotlused, mis said hin­damisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, kinnitamiseks juhatuse­le juhul, kui taotletav summa ei ületa 63 911,66 eurot. Kui taotletav summa ületab 63 911,66 eurot, siis edastatakse projektid kinnitamiseks tegevusgrupi üldkoosolekule.

Pärast kinnitamist esitab tegevus-grupp projektitaotlused koos projektide paremusjärjestusega, sh projektid, mis said hindamisel minimaalsest punk­tisummast vähem punkte, PRIA-le koos põllumajandusministri määruse 24.04.2008. a nr 38 § 20 lõige 1 nimeta­tud dokumentidega.

PRIA menetleb projektitaotlusi põl­lumajandusministri määruses nr 38 (24. aprill 2008) nimetatud korras.

Kersti Oja, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht www.pkak.ee 57404945 kersti@pkak.ee


3 logo kalanduse jaoks

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo