UUDISED

PEIPIS RANNIK: Noorte keskkonnalaagrid Peipsi ääres ( Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu )

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja
12. august 2013. a

 8.-11. juulini 2013 korraldas MTÜ Peip­si Alamvesikonna Kalurite Liit koostöös MTÜ Peipsi Ühendusega kaks kahepäe­vast keskkonnalaagrit piirkonna noorte­le. Laagrite projekti rahastas SA Kesk­konnainvesteeringute Keskus (KIK).

Laagrid toimusid Nina külas Vaino turismitalus ning neis osales kokku 74 õpilast Jõgeva, Voore, Maarja, Pala, Alatskivi ja Mikitamäe koolidest. Lisaks osalesid laagrites ka kasvatajad, juhen­dajad ja lektorid. Laagrite eesmärgiks oli tutvustada noortele Peipsi järve vee-elustikku ja järve keskkonnaseisundit, looduskaitse ja kalapüügi seadusandlust, kutselist ja harrastuslikku kalapüüki jms.

Laagrite esimesel päeval käidi Peipsi järvel vaatamas kutseliste kalurite tööd. Pärastlõunal sõideti Varnjasse, kus TÜ Eesti mereinstituudi teadur Väino Vaino ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esindaja Urmas Pirk rääkisid põhjali­kumalt Peipsis elavatest kalaliikidest ja vee-elustikust. Tehti ka paadisõit Peipsil, et näha, kuidas kutselised kalurid mõrdu kontrollivad.

Teisel päeval rääkisid järve kesk­konnaseisundist, kalapüügivahenditest, harrastuskalapüügist ja sellega seondu­vast seadusandlusest keskkonnaameti vee-elustiku spetsialist Aimar Rakko ja Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi liige Lea Saar. Noortele jäi laagrites ka vaba aega ning see sisustati ujumise, kalapüügi ja lõbusõitudega järvel.

Teise päeva lõpus korraldati viktoriin laagris kuuldu kinnistamiseks ning pari­mad vastajad said ka laagri korraldajatelt väikesed autasud. Kõik osalejad said lisaks ka Peipsi järve kalu tutvustava plakati ning plakatid kingiti õppevahen­diteks ka osalenud koolidele.

Nii noored kui ka kasvatajad jäid laagritega väga rahule ja nii mitmedki avaldasid korraldajatele soovi järgmisel aastal uuesti sarnases laagris osaleda.

« Tagasi