UUDISED

PEIPIS RANNIK: Kalalkäik polaarjoone taha ( Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu )

Allikas: Peipsi Rannik, Fjodor Maspanov
5. september 2013. a

 Peipsi kalurid käisid õppereisil Soome, Norra ja Rootsi kalastuspiirkondades

Juba mitu aastat järjest korraldab Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit (PAKL) Euroopa Kalastusfondi (EKP) rahalisel toel õppereise nii mööda Ees­tit kui ka Euroopa Liidu erinevatesse maadesse. On käidud Iirimaal, Kreekas, Šveitsis. Tänavu viibisid meie kalastusettevõtjad ühe reisi kestel (4.-13. au­gustini) kolmes riigis: Soomes, Norras ja Rootsis.

"Igalt õppereisilt ammutame väga palju kasulikku infot, mida saame ühel või teisel määral kasutada oma kalandus-või kalastusturismiettevõtte arenda­miseks," ütles meie korrespondendile PAKL esimees Urmas Pirk. "Sellistest sõitudest saadav kasu on ilmne. Lühi­dalt öeldes, see on unikaalne võimalus saada kontsentreerituna teada meie Eu­roopa Liidu naabrite töökorraldusest ja kalanduse õigusnormidealastest rikka­likest kogemustest. Näiteks sel korral nägime, kuidas on võimalik aasta ringi ja ilma kvootideta püüda rääbist, toota väiketehastes kalakonserve ja sisusta­da väikemaju kalastusturismi vajadus­teks."

Tõepoolest, kümnepäevase õppereisi jooksul võib saada sellise koguse infor­matsiooni, mille hankimiseks kuluks n-ö kodustes tingimustes mitu aastat koo/itustunde ja konverentse. Otsusta­ge ise: iga visiit kalandusettevõtetesse tähendab elavat suhtlust kalanduses töötavate inimestega, võimalust kuulda ja näha kõike omaenese kõrvade-silma-dega, katsuda oma kätega. Ühe päeva jooksul jõudsid meie kalurid külastada mitut ettevõtet, sadamat, firmat, ves­telda omaenda elukutse esindajatega, kusjuures erinevail tasandeil - lihtsast kalurist kuni ettevõtte või kogu kalas-tusregiooni juhini. Ja seda erinevates riikides. Kümme sellist päeva täis tao­lisi kohtumisi ja visuaalseid võimalusi annavad igatahes palju kasulikku. Ka­vasse kuulus kalandusmuuseumide, sadamate, kalatöötlemis- ja toitmis-punktide, aga ka kalastamisega seotud turismiobjektide külastamine.

Teel laevaga Tallinnast Helsingisse hingasime sisse Läänemere värskust. Peagi jõudsime Soome pealinna, mil­lest viietunnise sõidu järel põhja suu­nas saabusime külalislahkesse turistide lemmikpaika - Savonlinna. Selle sadamalinna omapära on erinevat liiki laevade, jahtide ja kaatrite küllus - kõik need on valmis sõidutama teid mööda veeteed mistahes punkti või tegema lihtsalt lõbusõitu ümbruskonnas. Soo­me on mereriik, ja seda on kõigest näha.

Soomes külastasime Savonlinna ja Kajaani kalandusettevõtteid, koos Soome kaluritega püüdsime noodaga rääbist. Seejärel suundusime Norrasse, polaarjoone taha, kus me mitte ainult ei tutvunud mitme kalandus- ja turismiobjektiga, vaid ka proovisime ära oma spinningud tursapüügil. Kahjuks ei õnnestunud meil Rootsis n-ö kalal käia, kuid ka sealt kogusime enda jaoks hulga mälestusväärset.

Õppereisil osalenud avaldasid tänu sõidu korraldajatele Urmas Pirkile ja Kersti Ojale ning kinnitasid tagasisidet andes oma valmidust suunduda järgmi­sel aastal taas avastama nn kalastavat Euroopat.

« Tagasi