UUDISED

LÄÄNE ELU: Üle poole miljoni maksnud Puise kalasadam sai valmis (LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS)

Allikas: Lääne Elu, Lehte Ilves
3. oktoober 2013. a

 Eile lõppes Puise sadama kol­mes etapis käinud ja 602 000 eurot maksma läinud ehitus.

Sadama ehitus algas 2011, kõigepealt tehti kaid, seejärel muulid ja kõige lõpuks süvendati faarvaater ujuvbageriga; tehti ujuvsillad, teed ja platsid; paigaldati kraana ja aspel kalavõrgu maalekerimiseks.

Peatöövõtja oli Haapsalu fir­ma Resteh, kes kaasas ka teisi firmasid. Näiteks pumpas Lihu­la Maaparandus sadamabasseini kaks korda veest tühjaks ja tegi muid töid.

Euroopa kalandusfondi rannakalanduse programmi kau­du tuli kolme etapi peale kok­ku üle 442 000 euro toetust.Vald lisas 160 000 eurot.

Läänemaa rannakalanduse seltsi tegevjuhi Margus Medelli sõnul on seltsi kaudu Eu­roopa raha viimase nelja aasta jooksul investeeritud 5 Lääne­maa sadamasse: Puise, Virtsu, Topu, Österby ja Dirhami. Neist Puise on kõige kallim.

Vald annab sadama Puise külaseltsi kätte, selts hakkab sadamat majandama. Vallale püsikulu ei jää. Külaseltsis te­gelevad kalanduse poolega Taavi Suitsberg ja Ott Liivlaid. „Puise sadama slipp on Lääne­maa parim, õige kalle ja süga­vus," kiitis Suitsberg.

„Tühje paadikohti enam ei ole," ütles Schmidt. Sadamas on paadikohti 15 ringis.

„Lindilõikamist ja valimis-üritust ei tule," ütles Toomas Schmidt. „Ehitaja on oma töö valmis saanud ja annab üle. Siis saame PRIA-le teatada, et nad tuleksid meie tööd ja do­kumente hindama."

Vallavalitsus tahab aasta lõ­puks kogu PRIA toetuse kätte saada, et uuel vallavalitsusel poleks vaja võlgadega tegelda ega raha oodata.

Varem on vald aidanud üles ehitada Kiideva sadama ja and­nud selle samuti Kiideva küla-seltsi majandada. Puise kõrval on Kiideva siiski väike lautri-koht, võrdles Schmidt.

« Tagasi