LEADER UUDISED

Ühisprojekt sai kinnituse (Raplamaa Parterluskogu)

Allikas: Nädaline paberleht, autor Katrin Helend-Aaviku
27. aprill 2010. a

 Juuru vallavalitsuse ja Järlepa Kodukultuuri Seltsi ühisprojekt „Tugev kogukond - õnnelik rah­vas" sai kinnituse. Projekt viiakse läbi Leaderi prog­rammi toel ja selle eestve­dajad on Tamara Anderson ja Aili Normak.

Tegemist on piirkonna aktiivsetele inimestele, eelkõige arengukomisjoni liikmetele suunatud koolitussarjaga, mis koosneb neljast osast. Esimene, koolitus ühistegevusest on juba seljataga, järge oota­vad teemad, mis hõlmavad meeskonnasuhete arenda­mist, vabaühenduse asuta­mist ja juhtimist ning küla arendamist ja arengukava koostamist. Aüi Normaku sõnul peaks koolitussari kestma selle aasta lõpuni.

Projekti eesmärk on õpe­tada inimesi üksteisega arvestama ja kokkuleppeid sõlmima. Pikemaks ees­märgiks on külaelu aren­damine.


MAAELUVÕRGUSTIKU INFO: Leader tegevusgrupi MTÜ RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU piirkonna Leader projekt. Toetuse saaja: JÄRLEPA KODUKULTUURI SELTS, toetatav tegevus: koolitused "Meeskonnasuhete arendamine", "Ühistegevus- meie suur võimalus", "Vabaühenduste asutamine ja juhtimine", "Peamised võlaõiguslikud lepingud" ja "Küla arendamisest ja arengukava koostamisest". Alikas: PRIA www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/

« Tagasi