UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse rahastamisprogramm "Horisont 2020"

Allikas: EIP võrgustik
17. november 2013. a

 

 

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi „Horisont 2020“ üldeesmärk on püüda luua ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu. Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad luua töökohti, saavutada heaolu, parandada elukvaliteeti ning pakkuda üleilmseid avalikke hüvesid.

Tänu neile saavutatakse teaduslikud ja tehnilised läbimurded, mida on vaja kiireloomuliste ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. Investeeringud kõnealuses valdkonnas toovad endaga kaasa ärivõimalusi, luues innovatiivseid tooteid ja teenuseid.

 

Euroopa Komisjoni järgmine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm «Horisont 2020» on aastateks 2014–2020. Programmi plaanitav eelarve on ligikaudu 70 miljardit eurot* ning selle alla tuuakse kokku kolm programmi: teadusuuringute programm (praegune 7RP), konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (CIP) ning Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituudi tegevus (EIT). Sellisele lähenemisviisile on toetust avaldanud nii sidusrühmad, Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ka Euroopa teadusruumi komitee.

Nähakse ette rahastamine kolme põhieesmärgi saavutamiseks:

  1. 24,6 miljardit eurot Euroopa liidripositsiooni säilitamiseks teaduse valdkonnas. Euroopa Teadusnõukogu, mis rahastab mõningate Euroopa silmapaistvamate teadlaste alusuuringuid, eelarvet suurendatakse 77% võrra.
  2. 17,9 miljardit eurot Euroopa tööstuse liidripositsiooni tagamisele innovatsioonis. See hõlmab investeeringuid võtmetehnoloogiatesse, samuti rahastamisele juurdepääsu hõlbustamist väiksematele ettevõtetele.
  3. 31,7 miljardit eurot eraldatakse üldisemate küsimuste lahendamiseks järgmistes valdkondades:

 

 
  • tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu;
  • toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biopõhine majandus;
  • kindel, puhas ja tõhus energia;
  • arukas, roheline ja integreeritud transport;
  • kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained;
  • kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond.

* - Cordise (Euroopa Komisjoni infoteenistus) andmetel oli 7. raamprogrammi (programm kestab ajavahemikul 2007–2013) eelarves teaduse arendamiseks 53,2 miljardit eurot, 6. raamprogrammi eelarve oli 17,5 miljardit eurot ja ülemöödunud raamprogrammi oma ligi 15 miljardit eurot.


 ÜRITUSED

Liikmesriigid on korraldamas Horisont 2020 siseriiklike teavitusüritusi, eesmärgil teavitada teadlasi ja innovaatoreid esimesest taotlusvoorust, mis avatakse 11. detsembril 2014. Kõik need üritused annavad hea ülevaate nõuetest toetuse taotlemise kohta ning pakkuvad erinevaid võimalusi uute kontaktide loomiseks, ideede ja kogemuste vahetamiseks.


AJAKIRJAD, TRÜKISED


 SEADUSANDLUS, JUHISED


VEEBILEHED


 Viimati muudetud: 31.01.2014

« Tagasi