UUDISED

   

EUROOPA VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskirja eriväljaanne "Horizon 2020"

Allikas: Euroopa Innovatsioonipartnerluse teeninduspunkt
26. november 2013. a

 

25. novembril 2013 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja eriväljaanne "Horizon 2020"

  • Horizon 2020 töökava eelnõu on kättesaadav veebil.  Euroopa Komisjon tegi kõigile teatavaks Horizon 2020 töökava eelnõu. Esimene Horizon 2020 taotlusvoor pakub mitmeid võimalusi taotleda toetust järgmistele tegevustele: innovatsiooni ja arendustöö tegevused põllumajanduses, toidu tarneahela väljakujundamine/edasiarendamine, maapiirkondade arengu toetamine rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu „Jätkusuutlik toiduga varustatus (SFS)“ vooru raames, „Uuenduslik, jätkusuutlik ja kaasav Biomajandus (ISIB)“ vooruga seotud abikõlblikud tegevused. Eelkõige viiakse ellu tegevused erinevate temaatiliste võrgustike- ja partnerlusel põhinevate projektide kaudu. Loe sellest lähemalt: ec.europa.eu/research/horizon2020...
  • Otsid koostööpartnereid Horizon 2020 raames? EIP-AGRI Teeninduspunkt on loonud LinkedIn (Rahvusvaheliste ärikontaktide portaal) gruppi, kuhu kuuluvad inimesed ja organisatsioonid, kes on avatud koostööle ning on nõus osa võtma mõnest projektist või temaatilisest võrgustikust Horizon 2020 meetmete raames. Konsortsium koosneb vähemalt 3 liikmesriigist, reeglina nad on suuremad. Kui teema sisaldab järgmist lauset „Oodatud on ettepanekud, mis on kooskõlas partnerlusel põhineva kontseptiga“ on tegemist konsortsiumiga, kes kutsub oma projekti erinevaid osapooli ja lõpp-kasusaajaid (põllumajandustootjad või tootjate grupid, nõustajad, ettevõtjad) järgmistel eesmärkidel: teemade määratlemine, planeerimine, teadustulemuste rakendamine, katsetulemuste esitamine ja levitamine. Täiendav info
  • Komisjon otsib Horizon 2020 hindajaid. Euroopa Komisjon kutsub inimesi teadusringkonnast ja ka väljast liituma Horisont 2020 projektide hindamiskomisjoni liikmete nimekirjaga. Komisjon soovib laiendada oma andmebaasi nende hindajate võrra, kes omavad teaduslik-praktilisi kogemusi partnerlusel põhinevate projektide osas. Lisateavet hindajale esitatavate nõuete kohta leiad siit: ec.europa.eu/research/participants...

  Loe uudiskirja SIIT

« Tagasi