LEADER UUDISED

HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU: Kas LEADER toetusest oli kasu? Meede 6: Elukeskkonna investeeringud

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu
5. märts 2014. a

Meetme eesmärgiks on luua paremad tingimused seltsitegevusteks, vaba aja veetmiseks, kultuuritegevusteks ja sportimiseks Hiiumaal.

Meetme raames toetati avalikku ja vabasektorit igat liiki puhkealade ja spordirajatiste rajamist ja parendamist ja inventari hankimist; küladele vajalike ja avalikus kasutuses olevate ehitiste ja seadmete-inventari rajamist ja hankimist eesmärgiga laiendada nende funktsioone ja pakutavaid teenused.

Meetme täituvus oli algusest peale suurem, kui Koostöökogul rakenduskavaga määrata oli, alustades 2009 aasta 171% taotluste vajadusega ja lõpetades 2013 aasta rekordilise 512,5%. Kokku taotleti perioodi jooksul 1 745 328 eurot, eraldada oli perioodi jooksul 596 095 eurot.

Loe artiklit edasi Hiidlaste Koostöökogu veebilehelt

« Tagasi