UUDISED

Peipsi kalanduspiirkonna kolmas taotlusvoor

Allikas: Peipsi Rannik, Andri Plato (PKAK tegevjuht)
13. mai 2010. a

Lehekülje väljaandja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit. Rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

05.-16. aprillini kestnud PKAK taotlusvooru esitati kokku 13 projekti taotlust, taotletava kogusummaga 26 197 805 krooni.

Kahjuks ei osutunud 13 taotlusest 6 määrusele ja piirkonna strateegiale mitte­vastavaks ning neid projekte ei saanud hindamiskomisjonile hindamiseks esitada. Hindamiseks esitati 7 projekti kogusummas 13 228 397 krooni.

Põhilisteks probleemideks osutusid vead, mis tulenesid määrusele ja Peipsi ka­landuspiirkonna strateegiale mittevastavastusest ja väärtõlgendamisest.

Lühidalt selgituseks tahaks välja tuua Peipsi kalanduspiirkonna strateegia ja EKF määruse 4.1. põhimõtte. Peamine eesmärk on strateegias loetletud sadamate võrgustiku arendamine. Turismi arendamisel on rõhuasetus kindlasti kalandusettevõtete teenuste arendamisele ehk kalandusettevõtjad hakkavad arendama lisaks kalapüüdmisele ka turismiteenuse pakkumist kalandusturismis. Tähele peaks pa­nema veel määruse rõhuasetust, et kui taotleja pole kalandusettevõtja, siis peaks kalandusturismi osakaal projektist olema valdav.

Kalasadama arendamisel peab tähele panema, et hinnapakkumised võetaks ve­siehituste ehitamise alal tegutsenud ja usaldusväärsetelt hinnapakkujatelt. Kind­lasti annavad taotleja projektile lisaväärtust kooskõla planeeringute, strateegiate ja arengukavadega.

Kui on plaanis esitada projekt PKAK-le järgmises taotlusvoorus 05.-16 juu­li siis palun leppida eelnevalt kokku kohtumine PKAK tegevjuhiga telefonil 508 94 26 või e-posti aadressil andri@pkak.ee selleks, et selgitada eelnevalt välja projekti sobivus ja ennetada tühja töö tegemist.

Andri Plato (PKAK tegevjuht) 508 9426

« Tagasi