UUDISED

PÕLLUMAJANDUSAMET: Eesti ja Soome tihendavad maaparandusalast koostööd

Allikas: Põllumajandusameti pressiteade
21. mai 2010. a

Põllumajandusameti peadirektor Illar Lemetti ja Soome Salaoja Ühingu tegevdirektor Rauno Peltomaa sõlmisid Sakus koostöölepingu maaparanduse valdkonna arendamiseks mõlemas riigis.

„Maaparanduse alal on Eestil ja Soomel ühised huvid,” ütles Põllumajandusameti peadirektor Illar Lemetti. „Eestil on ulatuslikud kogemused, mis on ainulaadsed Skandinaavias.”

Illar Lemetti sõnul on leping aluseks ühisele infovahetusele, koolitustele ja rakendusuuringutele. Muuhulgas asutakse uurima erinevaid drenaa˛isüsteeme liiva- ja savipinnastes – nende hea funktsioneerimine on iseäranis oluline suurvete ajal nii Soomes kui ka Eestis, et soodustada vete äravoolu pinnastest.

Rauno Peltomaa arvates on esmaseks võtmeküsimuseks uute drenaa˛i kattematerjalide leidmine. Kattematerjalid peaksid olema kestvad ja samas võimalikult odavad. Soomlased on juba teostanud uurimistöid Eestis, et leida parimaid lahendusi. Kaugemas tulevikus on plaan kaasata ühistesse veemajanduse projektidesse ka Venemaa.

„Koostööleping on märkimisväärne, sest tänasega jõudis koostöö Eesti ja Soome vahel asutuste tasandile” lisas Põllumajandusameti maaparanduse osakonna juhataja Hannes Puu, ”Isiklikul tasandil on soomlastega koostöö kestnud juba üle 20 aasta. Uue lepingu raames plaanitakse esmalt keskenduda töötajate koolitamisele ja infovahetusele.”

Põllumajandusamet alustas tegevust käesoleva aasta jaanuaris Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ja Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ühendamise tulemusena. Amet teostab järelevalvet maaparanduse, taimetervise, taimekaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, sordikaitse, väetise, mahepõllumajanduse, tuulekaera tõrje ja aiandustoodete tegevusvaldkondades.

 

Lisainformatsioon:
Evelin Loit
Põllumajandusamet

Tel 6712 646
e-mail: evelin.loit@pma.agri.ee

« Tagasi