UUDISED

PÕLLUMAJANDUSAMET: Põllumajandusamet tuvastas järjekordse puidust pakkematerjali märgistuse nõuete rikkumise

Allikas: Põllumajandusameti pressiteade
28. aprill 2015. a

Riikliku järelevalve käigus tuvastas Põllumajandusamet juba teise nõuete rikkumise käesoleval aastal. Sel korral markeeris ja müüs puidust kaubaaluseid kuumtöötlust tõendava märgistusega HT (Heat Treated) selleks vastavat õigust omamata Raplamaal asuv ettevõte BEATUS OÜ.

Puidu kuumtöötlemisega ennetatakse ohtlike taimekahjustajate sissetoomist ja levikut. Eesti metsadele ja looduskeskkonnale kujutavad olulist ohtu puidust pakkematerjaliga levivad ohtlikud kahjustajad hiina ja aasia sikk, samuti männi-lagususs. Kuumtöötlusele viitavat märgistust tohivad Eestis kasutada üksnes ettevõtted, mis on Põllumajandusameti poolt tunnistatud nõuetele vastavaks. Eestis on vastav õigus 106 ettevõttel, kes tegelevad nii puidu kuumtöötlemise kui puidust pakkematerjali tootmise või parandamisega.

Euroopa Liit, sh Eesti, nõuab Ühendusevälistest riikidest sissetoodaval puidust pakkematerjalil vastavusmärgistust HT alates 2005. aastast.

Märgistatud puidu või pakkematerjali nõuetekohasust puudutavates küsimustes võtke palun ühendust:
Tea Tasa, Põllumajandusameti fütosanitaaria büroo peaspetsialist
tel. 671 2657, e-post
tea.tasa@pma.agri.ee

Lisateavet vastavusmärgistuse HT ja rahvusvahelise standardi ISPM 15 kohta leiab Põllumajandusameti kodulehelt taimetervise valdkonna alt siin

Teate edastas:
Annika Kubja
Põllumajandusamet
kommunikatsiooni peaspetsialist
tel. 671 2603
annika.kubja@pma.agri.ee

« Tagasi