UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Näituse "Maaturismi Edulood" koostamiseks esitati 58 ankeeti

Allikas: Ave Bremse, Maaeluvõrgustik
26. mai 2015. a

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostab koostöös MTÜ Eesti Maaturismiga maaelu arengukava raames toetust saanud maaturismi projektidest ränd-näitust.

Ränd-näituse "Maaturismi edulood", mis hakkab tutvustama Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahenditest toetust saanud maaturismi projekte, näidete kogumine kuulutati välja 10. märtsil 2015 ja näiteid sai esitada kuni 1. maini 2015.

Pikem ülevaade ilmus märtsikuu VÕRGUKIRJAS

Ränd-näituse eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone ja sihtasutusi, kes on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.1 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse, 3.2 Külade uuendamine ja arendamine või LEADER-meetme toetuse abil arendanud välja huvitava teenuse või toote, mida oleks põnev tutvustada ka laiemalt.

Näidete kogumisel keskenduti peamiselt kolmele küsimusele:

Kokku laekus 58 ankeeti. Kõik esitatud projektid on sisukad ja huvitavad. Rõõmustav on see, et näiteid saadi üle kogu Eesti, kõikidest maakondadest. Kõige rohkem esitati ankeete Harjumaalt (8 projekti), Pärnumaalt (7) ja Viljandimaalt (6). Viie projekti ankeedid tulid Põlvamaalt, Ida-Virumaalt ja Järvamaalt, teistest maakondadest laekus 2 kuni 4 näidet ning Raplamaalt ja Jõgevamaalt kummastki üks projekt.

 

Toetuste osas oli maaturismi arenguks kasutatud 13 juhul meetme 3.1 Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust, kuid ülekaalukalt oli taotletud LEADER-meetme toetust - LEADERi osalus oli kokku 54 projektis.

Vähem oli toetust saadud meetmest 3.2 Külade uuendamine ja arendamine - 7 projekti. Siinkohal tuleb juhtida tähelepanu sellele, et nii mõnigi on toetust saanud mitmest meetmest.

Ränd-näituse stendid on plaanis koostada maaturismi erinevate tegevusvaldkondade ja teemade lõikes - näiteks pereturism, agroturism, seminariturism, loodusturism vms. Kõik esitajad pidid määrama ka projekti täpsema tegevusvaldkonna. Enamus märkis ankeeti rohkem kui ühe võimaluse. Kõige enam nimetati "pereturismi" ja seda, et ollakse "piirkonna tõmbenumber".

Nimetusi, mida pakuti, tuli kokku üle 20, seega tuleb projektide näitusele valmimise komisjonil tublisti tööd teha, et vahvad näited ühise nimetaja alla saada - mõni teema võib juurde tulla või muutuda.

Näidete kirjeldusi saab lähemalt vaadata andmebaasist

Hindamiskomisjon ja projektide näitusele valimine

Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmed hakkavad laekunud ankeete hindama 12. juunil. Lähtutakse peamiselt eespool nimetatud kolmest kriteeriumist - toetuste tulemused ja mõju, koostöö ja uuenduslikkus.

Komisjoni liikmeteks on Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmed, kelleks on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 sihtgrupi organisatsioonid, nagu näiteks Eesti Erametsaliit, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Maaturism, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon (EVEA), Eestimaa Talupidajate Keskliit, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eesti Noortalunikud, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, LEADER esindusorganisatsioonid jt.

"Rahva Lemmiku" valimine

 

Näitusele valitud näidete hulgast saab valida ka "Rahva Lemmiku". Selleks avatakse vastav veebikeskkond.

Valimine toimub selle aasta septembris. Täpne ajavahemik ja veebikeskkonna aadress kuulutatakse välja eraldi.

Näitus valmib selle aasta suvel-sügisel ja esmaesitlemine on planeeritud novembrikuusse. Tulemustest teavitatakse osalejaid e-posti teel, VÕRGUKIRJAS ja Maamajanduse Infokeskuse veebilehel.

« Tagasi