EST Maainfo Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond Maainfo LEADER Maainfo LEADER UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
NÄHTAV LEADER
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER rahvusvahelised koostööprojektid
Maainfo
LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID
Maainfo
ARHIIV
  Trükised
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo
  Maamajanduse Infokeskus aastatel 2006-2017
Maainfo
  Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015
Maainfo

LEADER UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER kohaliku arengu strateegiate põhisuunad - ettevõtlus, kogukond ja koostöö

Allikas: Maaeluvõrgustik, Krista Kõiv
22. september 2015. a

 

LEADER-meede on Euroopa Liidu maaelu määruse kohaselt kohustuslik meede, kuhu liikmeriigid peavad panustama vähemalt 5% arengukava rahalistest vahenditest.

Eestil on LEADER-lähenemise rakendamiseks, kaasaarvatud strateegiate ettevalmistamiseks, ettenähtud 10% arengukava vahenditest ehk 90 miljonit eurot.

Eelmise aasta novembris taotlesid kõik 26 LEADER kohalikku tegevusgruppi oma piirkonna strateegia ettevalmistamiseks toetust. Aprilli lõpus, VÕRGUKIRJA fookusloos "Uue programmperioodi 2014-2020 LEADER strateegiatest" andsime ülevaate strateegiate ettevalmistustest, kaasamisüritustest. Selle aasta juuni lõpuks olid aga strateegiad valmis ja tegevusgruppide üldkoosolekutel kinnitatud.

Enne kui algab uue toetusperioodi MAK 2014-2020 LEADER-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluste vastuvõtt ja strateegiate heakskiitmise protsess, oli võimalik saada Maaeluministeeriumilt tagasisidet strateegiate vastavusele LEADER-meetme nõuetele.

LEADER strateegiad on tulemusele suunatud!


16. septembri LEADER infopäeval andis maaeluministeerium ülevaate läbivaadatud strateegiatest. Ministeerium kiitis tegevusgruppide strateegiate head kvaliteeti. Võrreldes eelneva toetuste perioodiga (MAK 2007-2013) on strateegiad paremini struktureeritud ja täpsemalt arendamist vajavatele tulemustele suunatud. Ministeerium saatis soovitused strateegiate täpsustamiseks kõigile tegevusgruppidele eraldi.

Maaeluvõrgustiku veebil on alustatud ka uude LEADER tegevusgruppide andmebaasi info koondamisega. Tänaseks on lisaks baasinfole andmebaasis ka viited strateegiate ettevalmistamisele.

Kavandamisel on üle 110 erineva LEADER-strateegia meetme


Tegevusgrupid kavandavad kokku rakendada 118 meedet või alameedet, 3-7 meedet tegevusgrupi kohta. Eelmisel toetusperioodil oli tegevusgruppidel kokku 120-125 toetusmeedet.

Kuna LEADER-meedet rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), siis on oluline, et kohaliku arengu strateegiate kaudu panustatakse ka EAFRD ühe või mitme prioriteedi eesmärgi saavutamisele.

EL määruse 1305/2013 artiklis 5 kirja pandud maaelu arengut käsitlevate prioriteetide sihtvaldkonnad näitavad suunda, millele kohalikul tasandil rohkem tähelepanu pööratakse.

Maamajanduse Infokeskus analüüsis tegevusgruppide veebilehtedel olevate uue perioodi strateegiate (enamusel versioonid juuni 2015.a seisuga) alusel, milliseid toetusmeetmeid kohalikud tegevusgrupid uuel perioodil planeerivad.

Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamine on tähtis!


Kõikidel tegevusgruppidel on plaanis avada meede või isegi mitu erinevat meedet kohaliku ettevõtluse arendamiseks. Toetatakse nii ettevõtjate investeeringuid, kui ka ühistegevust ettevõtluse arendamiseks.

Näiteks Arenduskojal on plaanis avada mitu ettevõtlusmeedet "Elulaadiettevõtluse toetus" ja "Mikro- ja väikeettevõtluse toetus", Lõuna-Järvamaa Koostöökogul on plaanis meede "Tänapäevane ettevõtluskeskkond", Võrtsjärve Ühendusel meede "Konkurentsivõimeline ettevõtlus" ja Põlvamaa Partnerluskogul meede "Ettevõtlusele hoo andmine".

Võrreldes eelmise perioodiga (MAK 2007-2013) planeerivad kohalikud tegevusgrupid oluliselt suurendada toetust innovatsiooni, koostööle teadlastega
ja ettevõtluse koolitustele (sihtvaldkond 1A-1C) suunatud meetmeid - seda planeerivad üle poolte tegevusgruppidest.

Üle 70% tegevusgruppidest kavandavad arendada piirkonna toidutootjate konkurentsivõimet ühisturustamise
ja lühikeste tarneahelate (sihtvaldkond 3A) arendamise kaudu. Kohaliku toidu arendusprojektid olid olulised ka lõppenud perioodil.

Osad tegevusgrupid on fokuseerinud ka ettevõtluse toetamise suunda. Näiteks energiakasutuse tõhustamine põllumajanduses ja toiduainetetööstuses suund (sihtvaldkond 5B), on planeeritud vähemalt 8 tegevusgrupi meetmetesse. 7 tegevusgruppi on strateegisse planeerinud taastuvate energia-allikate ja kõrvalsaaduste kasutamise (sihtvaldkond 5C) toetamise. Vähemalt veerand tegevusgruppidest planeerib toetada ka põllumajandustootjate konkurentsivõime suurendamist (sihtvaldkond 2B-2B).

Otseselt piirkonna turismi arendamiseks kavandavad osad tegevusgrupid erimeetmeid. Näiteks Peipsi-Alutaguse Koostöökoja meede "Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks", Nelja Valla Kogu meede "Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine" või Pärnu Lahe Partnerluskogu meede "Romantilise rannatee ühistegevus ja turundus".

Kogukonna ja elukeskkonna areng - kõigi tegevusgruppide prioriteet!


Kõik LEADER tegevusgrupid planeerivad maapiirkondade kohaliku arengu soodustamise (sihtvaldkond 6B) meetmeid.

Vastavalt oma piirkonna eelistustele on ka täpsemalt suunatud meetmed, näiteks Hiidlaste Koostöökogu meede "Uuenduslik kogukond", Jõgevamaa Koostöökoja "Kogukondade ühisprojektid", Kodukant Läänemaa "Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine", PAIK meede "Kodupaik Pandivere", Võrumaa Partnerluskogu "Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ või Partnerite meede "Kohaliku kultuuri arendamine".

Tegevusgrupid on planeerinud ka otseselt noortele suunatud meetmeid, näiteks Tartumaa Arendusseltsi meede "Noorte aktiviseerimine", Virumaa Koostöökogu "Tegusad noored" või Valgamaa Partnerluskogu meede "Kogukonnad ja noored".

Ühis- ja koostöötegevuse toetamine on igas strateegias olulisel kohal!

Võrreldes eelmise toetusperioodiga on strateegiates oluliselt suurenenud ühis- ja koostöötegevuste toetamise suund.

Näiteks on Saarte Koostöökogul plaanis rakendada meede "Piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö", Rohelise Jõemaa Koostöökogul "Piirkonna arendamine, sh koostööprojektid - Jõemaa meede", Raplamaa Partnerluskogul "Koostöövõrgustike tegevuse hoogustamine" või Piiriveere Liidril meede "Ühistegevuse arendamine“.

Peatselt algaval toetuste perioodil on oluline erisus võrreldes eelnevaga - kohalike tegevusgruppide enda projektid, sh piiriülesed koostööprojektid, kinnitab enne nende PRIAsse esitamist tegevusgrupi üldkoosolek.

LEADER-määrus toetab ühistegevust - võimalus kuni 4-aastasteks ühisprojektideks

Koostöötegevuste elluviimist toetab ka Maaeluministeeriumis ettevalmistatav LEADER-meetme rakendusmäärus. Kõigil projektitoetuse taotlejatel on võimalus saada ühisprojektide elluviimiseks toetust kuni neljaks aastaks.

Ühisprojekti toetuse saajal peab tegevuse elluviimiseks olema koostatud tegevuskava ja vähemalt üks partner. Kohalik tegevusgrupp peab pärast PRIAs ühisprojektile toetuse määramist avalikustama oma veebilehel ka teabe ühisprojekti eesmärgi, partnerite ja üldiste tegevussuundade kohta. Ühisprojekti puhul on LEADER-meetme projektitoetust võimalik taotleda ka nn pehmetele tegevustele.

      LEADER-meede ja allmeetmed

       Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meede 19
       "Toetus LEADERi kohalikule arengule" (LEADER-meede):

  • LEADER-strateegiate ettevalmistamine (LEADER-meetme allmeede 19.1 "Ettevalmistav toetus")

  • LEADER-projektitoetus (LEADER-meetme allmeede 19.2 "Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames“ ja allmeede 19.3 „Kohaliku tegevusgrupi koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine"

  • LEADER kohaliku tegevusgrupi toetus (LEADER-meetme allmeede 19.4 "Toetus kohaliku tegevusgrupi jooksvate kulude ja elavdamismeetmete jaoks"

          Allikas: MAK Maaeluministeeriumi veebil

 

 

 


Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo