UUDISED

Kalurite koostöö tiheneb nii omavahel kui ka ministeeriumiga

Allikas: Keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi pressiteade
11. juuni 2010. a

Esmaspäeval, 14. juunil allkirjastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vaba tahte lepingu Peipsi Kalurite Ühingu (juhatuse esimees Priit Saksing) ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liiduga (juhatuse esimees Urmas Pirk).

Lepingu eesmärk on tagada Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säästlik kasutamine ja võidelda ühiselt nii ebaseadusliku kalapüügi kui ka ebaseaduslikult püütud kala käitlemise vastu.

“Lepinguga astume olulise sammu meie kalavarude kaitseks. Kui kalurid ise ühinevad võitluseks ebaseadusliku püügi vastu, siis on see koostöö, mis annab tõhusamaid tulemusi,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

„Kalandusega seonduv võiks muutuda senisest läbipaistvamaks ning käesoleva lepinguga liigume selles suunas,” lausus põllumajandusminister Seeder. „Kui me püügiandmed avalikuks muudame, oleme üks läbipaistvama kalandusega riike Euroopas.”

Peipsi Kalurite Ühing ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit võtavad lepingut allkirjastades kohustuse selgitada oma liikmetele kala püügil ja turustamisel kehtivaid nõudeid. Ka kutsuvad nad oma liikmeid üles teavitama Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametit kalapüügi ja turustamise nõuete rikkujatest ning rikkumisjuhtumitest.

Keskkonnaministeerium koos valitsemisala asutustega võtab lepinguga kohustuse muuta kalapüügi andmete esitamise korda nii, et ka eelandmete esitamine muutub kõigile Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püüdvatele kaluritele kohustuslikuks. Veel loob ministeerium erinevate ametkondade esindajatest koosneva töögrupi, et tõhustada võitlust ebaseadusliku kalapüügi ja käitlemisega. Ka hakkavad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselisi kalureid ühendavad organisatsioonid saama teavet kala püügil ja turustamisel tuvastatud rikkumistest.

Põllumajandusministeerium koos valitsemisala asutustega võtab kohustuse koostada ja avalikustada teadaolevate kala lossimiskohtade nimekiri ja hakata püügiandmeid avalikustama püügiloa omanike kaupa. Samuti hakkab ministeerium teavitama Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselisi kalureid ühendavaid organisatsioone kala püügil ja selle edasisel käitlemisel kehtivate toiduohutusnõuete rikkumistest jne.

Vaba tahte leping ei too osapooltele kaasa rahalisi kohustusi, küll aga tiheneb omavaheline koostöö, mis parandab kalapüügikultuuri ja avaldab soodsat mõju meie kalavarudele.

Lisainfo:
Ain Soome, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja, 626 0711
Kadri Tomingas, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse spetsialist, 6260 750
Agnes Jürgens, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakond, 626 2811, 514 8627
Hindrek, Riikoja, Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond, 625 6255, 5303 0865

« Tagasi